Zapalenia narządów płciowych mężczyzny: przyczyny, objawy, powikłania

Zapalenia narządów płciowych mężczyzny są z reguły spowodowane zakażeniami grzybicznymi, a także bakteryjnymi, w tym rzeżączką czy też chlamydią. Nieleczone zapalenia jądra prowadzą do powikłań, w tym do uformowania się ropnia jądra lub też do zaniku jądra.

Zapalenia narządów płciowych mężczyzny - zapalenie cewki moczowej

Do zapalenia cewki moczowej prowadzi zakażenie dwoinkiem rzeżączki lub chlamydią, czyli bakteriami przenoszonymi głównie drogą kontaktów seksualnych. Drugi powód zapaleń cewki moczowej to zabiegi na cewce moczowej, w tym cewnikowanie, a także urazy, na przykład podczas wydalania kamienia nerkowego. Zapalenie objawia się śluzowym lub ropnym wysiękiem z cewki moczowej, a także świądem i pieczeniem w okolicy ujścia cewki podczas oddawania moczu, uczucie ciężkości jąder, czasem ból. Przy zakażeniach bakteryjnych leczeniem powinni być objęci także partnerzy seksualni, inaczej może dochodzić do powtórnych infekcji.

Zapalenia narządów płciowych mężczyzny - zapalenie prostaty (zapalenie gruczołu krokowego)

Zapalenie gruczołu krokowego wywołują bakterie, które przedostają się dróg moczowych bądź drogą krwiopochodną. Mogą to być pałeczki okrężnicy lub rzeżączki. Ostre bakteryjne zapalenie prostaty wywołuje nagły, silny ból w kroczu, kłopoty z oddawaniem moczu, pieczenie w cewce, obrzęk gruczołu i wysoką gorączkę. Przewlekłe bakteryjne zapalenie prostaty może być następstwem ostrego zapalenia lub też urazów powstałych przy cewnikowaniu lub spowodowanych przez inne przeszkody w drogach moczowych. Choroba dotyka zwykle mężczyzn między 18. a 50. rokiem życia.

Leczenie jest długie i trudne, często prowadzone w warunkach szpitalnych. Zdarzają się także nawroty zapalenia stercza. Do wydania diagnozy konieczne jest badanie prostaty, posiew moczu, czasem posiew wydzieliny stercza, a także wykonanie USG prostaty. W leczeniu wykorzystuje się antybiotyki, a ponadto środki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Leczenie może potrwać nawet kilka tygodni.

Zapalenia narządów płciowych mężczyzny - zapalenie jądra i nadjądrza

Zapalenie jąder ma główną przyczynę w infekcji dróg moczowo-płciowych. Najczęściej atakują bakterie,  takie jak chlamydia oraz inne patogeny. U młodszych chłopców jest to niekiedy powikłanie infekcji wirusowej po śwince (zapalenie ślinianek przyusznych). Natomiast u mężczyzn powyżej 50. roku życia zapalenie jądra wywoływane jest przez przeszkodę podpęcherzową i łagodny przeroste gruczołu krokowego.

U aktywnych seksualnie mężczyzn oraz starszych osób to infekcje bakteryjne są najczęstszą przyczyną schorzenia, U młodych mężczyzn schorzenie najczęściej współistnieje z zapaleniem najądrza, natomiast u starszych osób powiązane jest z łagodnym przerostem gruczołu krokowego.

Objawy to:

  • zaczerwienienie, ból i obrzęk moszny
  • ból krocza
  • gorączka, dreszcze
  • krew w nasieniu
  • ból podczas oddawania moczu
  • ból podczas stosunku
  • osłabienie, bóle mięśni, bóle stawów

Leczenie polega na antybiotykoterapii, podawaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, na leżeniu i odpoczynku. Powikłania to ropień jądra, zanik jądra, a w skrajnych przypadkach konieczne staje się nawet usunięcie jądra.

Zobacz wideo

Zapalenia narządów płciowych mężczyzny - grzybica narządów płciowych, rzeżączka, chlamydia

Objawy zakażenia grzybicznego to świąd i pieczenie oraz zaczerwienienie penisa. Pojawia się biały nalot, szczególnie widoczny pod napletkiem. Podczas stosunku pojawia się ból. Choroba objawia się także bolesnym i częsty oddawaniem moczu.

Zakażenie rzeżączką powoduje pojawienie się wydzieliny ropnej  oraz bolesne oddawanie moczu. Chlamydia natomiast początkowo może nie dawać objawów. Potem pojawiają się śluzowy lub ropno-śluzowy wyciek z cewki moczowej oraz pieczenie przy oddawaniu moczu.

Leczenie najczęściej obejmuje antybiotykoterapię, przy czym należy pamiętać o leczeniu partnera seksualnego w tym samym czasie, ponieważ te choroby są bardzo zaraźliwe i szybko się szerzą.

Więcej o: