Neuropatia słuchowa - czym jest, na czym polega diagnostyka i leczenie?

Neuropatia słuchowa, zwana także zaburzeniem synchronizacji neuronalnej, to schorzenie, które charakteryzuje się uszkodzeniem komórek słuchowych wewnętrznych, włókien nerwu słuchowego, połączeń synaptycznych między włóknami nerwu albo neuronów zwoju spiralnego przy prawidłowym funkcjonowaniu komórek słuchowych zewnętrznych.

U pacjentów cierpiących na neuropatię słuchową obecne są potencjały mikrofoniczne ślimaka lub otoemisje akustyczne, jednak występują znaczne zaburzenia albo całkowity brak odpowiedzi podczas rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu.

Zobacz wideo

Neuropatia słuchowa - przyczyny

Ten rodzaj schorzenia występuje zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Przyczyny powstawania tej choroby nie zostały jeszcze do końca poznane i wciąż w wielu przypadkach zachorowania nie można ustalić podłoża problemu. Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej choroby to między innymi:

Przypuszcza się, że nie bez znaczenia są również czynniki genetyczne. Czasami neuropatii słuchowej towarzyszą inne zaburzenia, takie jak na przykład neuropatie nerwów obwodowych. W niektórych przypadkach neuropatia jest stanem przejściowym, który mija samoistnie.

Dawniej sądzono, że neuropatia słuchowa jest schorzeniem, które występuje niezwykle rzadko. Obecnie jednak diagnozuje się coraz więcej przypadków zachorowania. Wynika to prawdopodobnie ze znacznego rozwoju metod diagnostycznych, które pozwalają na coraz bardziej dokładne badania różnych odcinków drogi słuchowej. Poza tym, coraz bardziej popularne stają się programy badań przesiewowych przeprowadzanych u noworodków, podczas których wykrywa się wiele przypadków zachorowania.

Neuropatia słuchowa - objawy

Klinicznym objawem neuropatii jest niedosłuchm, który może przyjmować różne nasilenie. Poza tym, stwierdza się słabe rozumienie mowy, mimo tego, iż wyniki audiometrii tonalnej są prawidłowe lub nieznacznie odbiegają od normy. Stopień niedosłuchu jest zależny od stopnia uszkodzenia neuronalnego, nie ma natomiast związku z uszkodzeniem komórek słuchowych.

Zaburzenie synchronizacji neuronalnej oraz związane z tym trudności w rozumieniu mowy mają znaczny wpływ na rozwój dziecka. Noworodki, u których stwierdza się neuropatię słuchową zazwyczaj nie reagują na głośne dźwięki ani komunikaty rodziców. Niestety w wielu przypadkach dzieci mają również problemy z nauką mówienia, co może skutkować późniejszymi problemami w nauce oraz ogólnymi zaburzeniami rozwoju dziecka. Pacjenci odczuwają szczególne trudności ze zrozumieniem mowy w pomieszczeniach, w których panuje duży hałas.

Neuropatia słuchowa - leczenie

Neuropatia słuchowa to schorzenie, które jest badane stosunkowo od niedawna, w związku z czym nie opracowano jeszcze standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi na to schorzenie. Pewne jest jednak, że niezwykle ważna jest wczesna diagnoza. Chorobę należy rozpoznać jak najwcześniej, aby szybko wdrożyć działania, które mają na celu zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju mowy. Jeżeli u dziecka zostanie stwierdzona neuropatia, zaleca się wspomaganie nauki mówienia stosowaniem języka migowego albo fonogestów.

Pacjenci cierpiący na neuropatię słuchową bardzo często nie mogą używać aparatów słuchowych. W wielu przypadkach stosowanie aparatów nie przynosi zadowalających efektów, warto jednak podjąć próbę, ponieważ w niektórych przypadkach aparat poprawia słuch, a co za tym idzie wpływa na poprawę jakości życia. Oprócz noszenia aparatu słuchowego, pacjent powinien regularnie uczęszczać na zajęcia treningu słuchowego. Decydując się na zakup aparatu słuchowego należy wybierać modele wyposażone w system FM, który ułatwia rozumienie mowy w hałaśliwym otoczeniu. U osób, u których stosowanie aparatu słuchowego nie przynosi korzyści, zaleca się zastosowanie implantu ślimakowego. Implant taki wywołuje stymulację elektryczną, dzięki czemu uzyskuje się lepszą synchronizację w nerwie słuchowym niż w przypadku stymulacji akustycznej, jaka występuje w przypadku noszenia aparatu słuchowego. Zastosowanie implantu umożliwia znaczną poprawę rozumienia mowy.

Więcej o: