Labioplastyka: na czym polega zabieg? Wskazania, przeciwwskazania

Labioplastyka to rodzaj operacji plastycznej, ktrej celem jest zmiana ksztatu warg sromowych. Najczciej dokonuje si zmniejszenia ich wielkoci, przez wycicie czci warg sromowych. Moliwa jest take korekta ksztatu i poprawa symetrii oraz rekonstrukcja narzdu.

Budowa kobiecych narzdw pciowych

Zacznijmy od przypomnienia budowy kobiecych narzdw pciowych. Skadaj si z narzdw wewntrznych, czyli jajnikw, jajowodw, macicy oraz pochwy i z narzdw zewntrznych - sromu. Tworz go echtaczka, przedsionek pochwy oraz parzyste wargi sromowe wiksze i wargi sromowe mniejsze. Warki sromowe wiksze to fady skrne, wypenione tkank tuszczow, poczone spoidem przednim i spoidem tylnym. Ciesze wargi sromowe mniejsze le midzy wargami wikszymi, a przedsionkiem pochwy, s zbudowane z tkanki cznej, pokrytej nabonkiem. Wargi sromowe maj za zadanie chroni przedsionek pochwy.

Wielko i ksztat warg sromowych u kobiet s bardzo zrnicowane. W zasadzie, kada kobieta posiada swj wasny, charakterystyczny tylko dla niej ksztat warg mniejszych i wikszych. Nie ma wic jednego uniwersalnego wzorca. Jednak nietypowa budowa moe przysparza kobietom wielu problemw.

Labioplastyka - kiedy wykonuje si zabieg?

Wargi sromowe mniejsze, jeeli wystaj poza wargi sromowe wiksze, s rdem dyskomfortu. Czasem uniemoliwiaj nawet kobiecie uprawianie pewnych sportw, poniewa mog bole podczas, na przykad, jazdy na rowerze lub na koniu. Przeszkadzaj nawet w chodzeniu czy bieganiu. Mog take podwija si podczas stosunku. Natomiast problem z wargami sromowymi wikszymi bywa zwizany z ich nadmiern wielkoci, z ktr mona si po prostu urodzi, ale moe te by to powikanie po porodzie. Przerost warg sromowych oznacza, e maj wicej ni 5 cm dugoci

Przeronite wargi sromowe, oprcz dolegliwoci blowych, sprzyjaj infekcjom intymnym, atwiej ulegaj otarciom, bywaj te rdem dyskomfortu w czasie stosunku, a czasem wrcz go uniemoliwiaj. Powodujc trudnoci w kontaktach seksualnych s take rdem kompleksw, czy te innych problemw psychicznych.

Jeeli nie jest to procedura medyczna, zabieg labioplastyki wykonywany jest tylko u kobiet penoletnich. Przeciwwskazania to stany zapalne narzdw rodnych, ktre naley wczeniej wyleczy.

Przeronite wargi sromowe - niektre przyczyny

Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Najczciej wymienia si:

  • uwarunkowania genetyczne
  • przewleke infekcje intymne, powodujce obrzki i w efekcie rozcignicie skry
  • terapi hormonaln estrogenami i androgenami
  • niektre praktyki seksualne prowadzce do nadmiernego rozcignicia warg sromowych
  • piercing w miejscach intymnych
  • trudny pord, gdy nacinane jest krocze albo te doszo do samoistnego uszkodzenia warg sromowych w wyniku cikiego przebiegu porodu
Zobacz wideo

Labioplastyka - na czym polega zabieg?

Labioplastyka ma za zadanie poprawi wygld warg sromowych. Chirurgicznie zmniejsza si wic wielko warg sromowych mniejszych, w razie potrzeby koryguje si take asymetri istniejc midzy parami warg, a nawet zmienia cakiem ich ksztat. Przeronite wargi sromowe wiksze pomniejsza si poprzez wycicie fragmentu tkanki tuszczowej, budujcej narzd. Mona take zrekonstruowa wagi sromowe w caoci, jeli zachodzi taka potrzeba.

Przy zwiotczeniu i utracie jdrnoci warg sromowych wikszych mona je odtworzy wypeniajc tkank tuszczow wasn pacjentki, pobran z brzucha lub z poladkw tu przed zabiegiem. Niektre kliniki plastyczne proponuj take nieinwazyjn metod biorewitalizacji warg sromowych poprzez wstrzykiwanie komrek macierzystych, pozyskiwanych z osocza pacjentki. Proponuje si take ujdrnianie warg sromowych poprzez uycie fal radiowych lub te terapi laserami frakcyjnymi.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub - jeli jest takie yczenie kobiety - w znieczuleniu oglnym. Do zabiegu wykorzystywana jest technika laserowa. Stosuje si szwy chirurgiczne w peni wchanialne, wic nie ma ju pniejszego cigania szww. Zabieg trwa zazwyczaj 30 minut.

Labioplastyka - postpowanie po zabiegu

Czas gojenia si warg sromowych wynosi okoo p miesica. Trzeba w tym czasie dba o higien narzdw i stosowa rodki odkaajce dwukrotnie w cigu dnia. Dobrze jest te unika nadmiernego wysiku fizycznego w tym czasie. W razie potrzeby mona ponadto zaywa rodki przeciwblowe. Przez miesic do ptora konieczne jest take powstrzymanie si od stosunkw pciowych.

Moliwe powikania to zakaenie rany, krwiak lub stan zapalny w operowanym miejscu. Jeeli zatem po zabiegu podnosi si temperatura, wiadczca o stanie zapalnym, naley szybko uda si do lekarza. Rana moe te wolno lub nieprawidowo si goi. Stosuje si wtedy specjalne maci z antybiotykiem lub globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym.