UNICEF: Polska jednym z państw mniej przyjaznych rodzinie

Polska jest dopiero na 23. miejscu wśród krajów prowadzących politykę przyjazną rodzinie. UNICEF opublikował wyniki analiz obejmujących bogate kraje świata. Wśród 31 państw w rankingu najbardziej prorodzinne okazały się: Szwecja, Norwegia, Islandia. Najmniej wspiera się rodziny na Cyprze, w Grecji oraz w Szwajcarii.
Zobacz wideo

Korzystając z danych OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) i Eurostat z 2016 roku, UNICEF przygotował raport na temat polityki prorodzinnej prowadzonej przez rządy 41 zamożnych państw świata, zrzeszonych w OECD oraz w Unii Europejskiej. Ze względu na niejednorodne dane w rankingu ujęto 31 państw. Najbardziej przyjazne rodzinie kraje to Szwecja, Norwegia, Islandia, Estonia i Portugalia. Natomiast na końcu rankingu znalazły się Szwajcaria, Grecja, Cypr, Wielka Brytania oraz Irlandia. Polska nie znalazła się nawet w pierwszej dwudziestce. Zajęliśmy 23. pozycję, za Bułgarią, Rumunią i Chorwacją. A za nami uplasowały się Czechy, Malta i Słowacja.

W USA nie ma urlopów macierzyńskich

Jakie kryteria wzięto pod uwagę? Porównano długość pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego, urlopy ojcowskie, powszechność dostępu do dobrej jakości usług oferujących opiekę nad dzieckiem do 6. roku życia oraz przystępność cenową żłobków i przedszkoli.

Raport pokazuje, że tylko połowa badanych krajów oferuje sześciomiesięczny pełnopłatny urlop macierzyński. Najdłuższy urlop mają młode matki w Estonii, które mogą skorzystać z 85 tygodni, potem są Węgry, gdzie możliwy jest 72-tygodniowy urlop, a następnie Bułgaria z 61-tygodniowym urlopem macierzyńskim. Natomiast Stany Zjednoczone w ogóle nie mają tego typu unormowań na szczeblu krajowym. Polska znajduje się tutaj na 13. miejscu (42 tygodnie).

Analizowano także możliwości skorzystania z pełnopłatnego urlopu przez ojców. Okazało się, że z urlopu tacierzyńskiego korzysta się niechętnie. Dla przykładu w Japonii, gdzie młody ojciec może pójść na sześciomiesięczny pełnopłatny urlop, decyduje się na to tylko jeden na dwudziestu, a w Republice Korei na sześciu rodziców na urlopie tylko jeden to ojciec dziecka. A te dwa kraje przodują, jeśli chodzi o długość pełnopłatnego ojcowskiego urlopu.

Najdroższe żłobki i przedszkola w Wielkiej Brytanii

UNICEF ocenił także dostęp do dobrej jakości i przystępnych cenowo usług, które są związane z opieką nad małym dzieckiem poniżej 3. roku życia oraz między 3. rokiem a wiekiem szkolnym. Jako największą przeszkodę w korzystaniu ze żłobków i przedszkoli wymieniano ich wysoki koszt. Najlepiej pod tym względem sytuację oceniali rodzice w Czechach, Danii i w Szwecji, a najdroższa okazała się Wielka Brytania.

Raport pt."Czy najbogatsze kraje świata są przyjazne rodzinie - polityka w krajach OECD i UE" powstał w ramach kampanii mającej zwrócić uwagę na znaczenie, jakie dla harmonijnego rozwoju dziecka mają jego pierwsze lata życia. To wtedy buduje się więź między dziećmi a rodzicami, która stanowi fundament trwałości rodziny i stabilności społeczeństw. Pierwsze 1000 dni życia dziecka jest kluczowe dla rozwoju zdolności poznawczych, a więc dla jego przyszłości, dlatego tak ważne jest zapewnienie mu środowiska, w którym mogłoby prawidłowo się rozwijać. Politykę wspierania rodziny w tym względzie powinny prowadzić rządy przy wsparciu sektora prywatnego - uważają działacze UNICEF-u.

Więcej o: