Cikie nogi: przyczyny. Jak radzi sobie z syndromem cikich ng?

Cikie nogi po dniu spdzonym na stojco w upale nie s rzadkoci. Jednak najczciej, gdy to odczucie nie mija, oznacza problemy z przepywem krwi w koczynach dolnych, czyli przewlek niewydolno yln.

Cikie nogi - najczstsze objawy

Cikie nogi to przemone uczucie, e nasze nogi wa o wiele wicej ni zwykle, e ci nam i utrudniaj krok. Buty wydaj si za ciasne, a nogi jakby grubsze i nabrzmiae. Takie odczucia mona mie po dniu mczcych upaw i chodzenia w niewygodnych butach. To nawet zrozumiae i nie jest powodem do niepokoju. Trzeba po powrocie do domu odpocz, zdj niewygodne buty i pooy si na chwil z nogami uniesionymi do gry. Pomaga te naprzemienny, zimny i ciepy prysznic.

Kiedy jednak do uczucia cikoci ng doczaj si fioletowe pajczki pod skr, a nogi nie pozwalaj nam duej chodzi z powodu blu, naley sprawdzi, co moe by tego przyczyn. Odczucie cikich ng moe pojawi si w kadym wieku, ale najczciej jest to dolegliwo objawiajca si po 45-55 roku ycia. Dotyczy zarwno kobiet, jak i mczyzn.

Syndrom cikich ng to nastpujce objawy:

Zobacz wideo

Cikie nogi - przyczyny

Najczciej mamy do czynienia z zastojem krwi w yach koczyn dolnych, gdy krew niedostatecznie szybko odpywa z ng w kierunku serca. Ukad ylny ng skada si z osadzonych gboko y, ktre s otoczone miniami oraz z y powierzchniowych, znajdujcych si tu pod skr. S one cienkie i delikatne, std atwo je uszkodzi. Przez yy gwne pynie z ng do serca ok. 90-95 proc. krwi. Aby te yy przepchny krew w kierunku serca musz by odpowiednio stymulowane. Rol t peni pracujce minie ng. To tzw. pompa miniowa. Drugi mechanizm to praca naszej stopy, w ktrej znajduje si due skupisko y. Poruszajc stop, stajc na niej, naciskamy te na yy, ktrymi pynie krew. Jest jeszcze dodatkowy mechanizm, zabezpieczajcy przepyw krwi ylnej: zastawki. S to specjalne wypustki w yach, wyrastajce ze cianek naczy, zapobiegajce cofaniu si krwi. Cay ten skomplikowany mechanizm jest po to, aby krew ylna z ng moga pokona si grawitacji i dotrze do serca.

Do niewydolnoci ylnej dochodzi, gdy przynajmniej jeden z tych elementw zaczyna szwankowa. Dzieje si tak, kiedy minie, ktre uciskaj naczynia krwionone i przepychaj krew w kierunku serca, s za sabe lub te z powodu wad w zastawkach ylnych krew staje w miejscu. Jeeli krew nie jest w stanie przebi si przez yy gbokie, prbuje pync take mniejszymi yami, std pojawiajce si pod skr "pajczki" czyli ylaki. S to rozszerzone i ciko pracujce naczynia krwionone.

Przewleka niewydolno ylna, popularnie zwana ylakami ng, to schorzenia dotykajce okoo 60 proc. kobiet i 20 proc. mczyzn.

Pozostae przyczyny syndromu cikich ng:

 • zakrzepica y gbokich, czyli niebezpieczne nagromadzenie zakrzepw w yach, utrudniajce przepyw krwi
 • niewydolno serca, gdy skurcze serca s zbyt sabe, aby przepompowa odpowiedni ilo krwi, co pociga za sob szereg problemw zdrowotnych, w tym zastj krwi w yach koczyn dolnych
 • intensywne wiczenia fizyczne, ktre powoduj szybkie krenie krwi i po zakoczeniu pracy mini, gdy yy s jeszcze rozszerzone, przychodzi uczucie cikoci ng
 • dugotrwae unieruchomienie, na przykad w czasie lotu samolotem, jazdy samochodem, siedzcej pracy itp.
 • cia, gdy w wyniku zmian hormonalnych, naczynia ylne staj si mao elastyczne. Ponadto, zwikszajca si ilo krwi i nacisk macicy na yy w jamie brzusznej, zaburzaj pomp miniowo-naczyniow i utrudniaj przepyw krwi. Std tzw. pajczki naczyniowe i ylaki.
 • nadwaga i otyo
 • palenie papierosw, nadmierne iloci alkoholu
 • noszenie niewaciwego obuwia

Jak radzi sobie z syndromem cikich ng?

Syndrom cikich ng mona zagodzi za pomoc maci czy kremw, zawierajcych diosmin i hesperedyn, ktre maj dziaanie przeciwobrzkowe i wzmacniaj yy, a take heparyn przeciw zakrzepom, rutyn, witamin C oraz np. mentol.

Przy przewlekej niewydolnoci ylnej najskuteczniejszym sposobem na uczucie cikich ng i walk z ylakami jest kompresjoterapia, czyli leczenie uciskiem. Do kompresjoterapii wykorzystuje si bandae, poczochy, rajstopy i podkolanwki uciskowe. Dziki specjalnej strukturze powoduj zmienny ucisk na nogi, obniaj cinienie ylne i zapobiegaj zaleganiu krwi w yach. Wspomagaj wic dziaanie pompy miniowej. Najwikszy nacisk jest zawsze na dole koczyny i zmniejsza si stopniowo ku grze. O doborze waciwego materiau uciskowego oraz stopnia ucisku powinien zdecydowa lekarz. Nie wolno samemu dopiera sobie rajstop uciskowych, poniewa moemy, po prostu, zaszkodzi.

Rajstopy uciskowe wkadamy rano na cay dzie i zdejmujemy dopiero przed snem. Kompresjoterapi mona te stosowa prewencyjnie lub w czasie dugiej podry, a take w ciy, po zabiegach zamykania naczy, przy obrzku limfatycznym czy zakrzepicy y gbokich.

Przeciwwskazania do kompresjoterapii to miadyca, zapalenia skry, zaburzenia czucia, zaawansowana cukrzyca i cikie zaburzenia krenia.

Jak radzi sobie z syndromem cikich ng w warunkach domowych?

 • odpoczynek z nogami uniesionymi w gr, powyej poziomu serca
 • umiarkowana aktywno fizyczna, a wic spacer, basen, rower, wszystko, co zmobilizuje minie ng do lepszej pracy
 • odpowiednia dieta z du iloci witamin i soli mineralnych, w tym magnezu, ale unikajca nadmiaru soli, zmniejszenie wagi ciaa
 • chodny prysznic
 • unikanie sauny i gorcych kpieli
 • w czasie podry - czste przerwy na rozprostowanie ng
 • gdy mamy prac siedzc trzeba co jaki czas wykonywa proste wiczenia stp i ng
 • nie zakadamy nogi na nog, bo utrudnia to krenie krwi
 • koniec z paleniem papierosw
 • masae
 • kpiele w wodzie z sol morsk