Waginoplastyka - czym jest, kiedy si j wykonuje, na czym polega?

Waginoplastyka, zwana te plastyk pochwy, to zabieg, ktry prowadzi do zwenia pochwy oraz poprawy jdrnoci jej mini. Najczciej czy si j z plastyk krocza. Na zabieg waginoplastyki najczciej decyduj si kobiety, ktre rodziy kilkukrotnie. Jakie s inne wskazania do przeprowadzenia tego zabiegu? Jak przebiega taki zabieg?

Waginoplastyk przeprowadza si u kobiet, u ktrych doszo do nadmiernego rozcignicia okrnych mini pochwy albo uszkodzenia mini dna miednicy. Zwykle uszkodzeniu tych mini towarzyszy powikszenie wejcia pochwy i jej przedsionka oraz obnienia krocza. Na skutek zabiegu dochodzi do zmniejszenia szerokoci pochwy oraz poprawy jej napicia.

Waginoplastyka – wskazania i przebieg zabiegu

Zabiegi tego typu s przeprowadzane najczciej u kobiet, ktre maj za sob kilka ciy i porodw drog naturaln. Plastyka pochwy to rwnie doskonae rozwizanie dla kobiet, ktre rodziy dzieci o duej masie urodzeniowej. Wskazaniem do przeprowadzenia waginoplastyki jest rwnie rozcignicie mini pochwy spowodowane otyoci lub dugotrwaym wykonywaniem prac fizycznych wymagajcych dwigania ciarw. Zabieg jest rwnie doskonaym rozwizaniem problemw kobiet, ktre cierpi na rnego rodzaju wady wrodzone.

Przed zabiegiem pacjentka jest badana przez lekarza ginekologa. Specjalista okrela, czy nie ma przeciwwskaza do przeprowadzenia zabiegu oraz planuje jego przebieg. Konieczne jest rwnie wykonanie podstawowych bada krwi oraz oznaczenie grupy krwi. Zabieg naprenia mini pochwy przeprowadza si w znieczuleniu oglnym, a jeeli istniej przeciwwskazania do podania narkozy, istnieje moliwo wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Po podaniu znieczulenia wykonywane jest cicie w tylnej powoce wejcia do pochwy. Nastpnie usuwany jest nadmiar tkanek, a wejcie do pochwy zszywa si wchanialnymi szwami. Dodatkowo, w czasie zabiegu moliwe jest rwnie usunicie blizn, ktre powstay po naciciu krocza albo samoistnych pkniciach. Zabieg trwa zazwyczaj okoo 90-120 minut, a wybudzenie pacjentki nastpuje po okoo 2 godzinach. Zwykle po waginoplastyce pacjentka jest zatrzymywana w szpitalu na jedn dob, po czym moe wrci do domu. Czasami kobieta jest wypisywana z kliniki, w ktrej odbywa si zabieg, jeszcze tego samego dnia. U wikszoci kobiet dolegliwoci blowe nie s silne i wystarczajce jest zaywanie oglnodostpnych lekw przeciwblowych.

Zobacz wideo

Waginoplastyka – po zabiegu

Zabieg waginoplastyki jest zabiegiem inwazyjnym, w zwizku z czym wane jest bezwzgldne stosowanie si do zalece lekarza. Wikszo pacjentek wraca do penej aktywnoci ruchowej ju po kilku dniach, jednak, aby rany dobrze si goiy, a zabieg nie wywoa powika naley przestrzega kilku zasad. Po zabiegu zalecana jest minimum szeciotygodniowa przerwa od seksu, chocia niektrzy specjalici mwi nawet o trzech miesicach abstynencji seksualnej. Oprcz tego, niezwykle wana jest higiena miejsc intymnych, gdy po zabiegu plastyki pochwy wyjtkowo atwo o infekcj. Konieczne jest czste podmywanie krocza czyst wod, mycie okolic intymnych delikatnymi rodkami do higieny intymnej oraz stosowanie preparatw przeciwbakteryjnych. Zaleca si, aby kobiety, ktre decyduj si na zabieg waginoplastyki nie planoway kolejnej ciy, gdy mogaby ona zepsu efekty zabiegu. Mimo to, przejcie plastyki pochwy nie stanowi przeciwwskazania do kolejnej ciy.

Waginoplastyka, tak jak wikszo zabiegw, wie si z pewnym ryzykiem wystpienia powika. Najczciej wystpujce komplikacje to:

  • Bl w okolicach krocza
  • Obrzk krocza
  • Krwawienie
  • Zasinienie
  • Infekcje.

Czasami powikaniem jest przerost blizn, pojawienie si podskrnych zgrubie, zaburzenia czucia lub zakrzepica ylna.

Waginoplastyka – efekty zabiegu

Po zabiegu waginoplastyki pochwa jest zwona, a jej minie bardziej napite. Wpywa to na odczuwanie wikszej przyjemnoci podczas seksu, a take popraw wygldu miejsc intymnych, co znacznie zwiksza poczucie pewnoci siebie i satysfakcji. Poza tym, na skutek zmniejszenia szerokoci pochwy nastpuje redukcja zakae pochwy oraz zmniejszenie upaww.

Waginoplastyka jest czsto mylona z labioplastyk. Ten drugi zabieg ma na celu skorygowanie ksztatu czy objtoci warg sromowych. Wskazaniem do labioplastyki jest nadmierny przerost warg sromowych, ktry powoduje uczucie dyskomfortu podczas wykonywania codziennych obowizkw. Zabiegi tego typu przeprowadza si take ze wzgldw estetycznych, gdy pacjentka nie jest zadowolona z wygldu swoich warg sromowych i powoduje to u niej dyskomfort.