Nieregularne wyprnianie: przyczyny. Kiedy jest to powany problem?

Nieregularne wyprnianie moe by zwyk, przejciow niedyspozycj, ale take sygnaem powaniejszych schorze. Najczciej mamy jednak do czynienia z zaparciami czynnociowymi, czyli zwizanymi z zaburzeniami w pracy przewodu pokarmowego. Powodw moe by sporo, poczwszy od bdw dietetycznych i niewaciwych nawykw, a po zaburzenia perystaltyki jelit spowodowane... naduywaniem rodkw przeczyszczajcych.

Nieregularne wyprnianie - jakie s objawy? Kiedy pojawia si problem?

Nieregularne wyprnianie moe nam niele zdezorganizowa ycie. Kopoty odkowo-jelitowe psuj nam humor na wakacjach, pojawiaj si w rnych stresujcych momentach, ale take na co dzie. Co moe by przyczyn zaburze w wyprnianiu?

Gdy do wyprnienia dochodzi rzadziej ni 3 razy w tygodniu moemy mwi o zaparciach. W takich wypadkach stolce s twarde, suche i zbrylone, mamy trudnoci z ich oddawaniem, dodatkowo pojawia si uczucie niepenego wyprnienia. Za zaparciami moe sta powana choroba, czciej jednak jest to zaparcie zwane idiopatycznym, powstajce samoistnie, bez wyranej przyczyny w postaci choroby fizjologicznej.

Mwi si wtedy o tzw. zaparciach czynnociowych. W takim wypadku wyniki bada laboratoryjnych, czy te endoskopowych nie wykazuj adnych zmian chorobowych. Mimo to, cierpimy z powodu szeregu nieprzyjemnych objaww. Do uczucia cigego parcia na stolec i uczucia niepenego wyprnienia, doczaj si niemie uczucie zablokowania odbytu oraz konieczno stosowania rodkw wspomagajcych wyprnienie (np. lewatywy, rodki przeczyszczajce). Zaparciom czynnociowym towarzysz take: szybko pojawiajce si uczucie sytoci po posiku, nieprzyjemny zapach z ust, czste oddawanie gazw, nudnoci i skurcze jelit. Dolegliwoci te mijaj po wyprnieniu si lub po oddaniu gazw. Nie mamy natomiast adnych sensacji nocnych ani objaww typowych dla zespou jelita draliwego.

Nie wiadomo, co powoduje zaparcia czynnociowe. Podejrzewa si zaburzenia perystaltyki jelit, z diet i siedzcy tryb ycia, a take czynniki psychiczne. Nadmierny stres, popiech i cigy brak czasu powoduj, e wstrzymujemy si z defekacj, a nadejdzie odpowiedni moment. I tak, powoli, uczymy nasz organizm, a dokadniej receptory czuciowe w odbytnicy, e musz jeszcze poczeka. Std tylko krok do zaburzenia dobowego rytmu pracy jelit.

Niewaciwa dieta z pewnoci moe by przyczyn zapar. Jemy za duo wysokoprzetworzonej ywnoci, misa, tuszczu, serw, a zbyt mao wieych warzyw i owocw. Czyli nasz organizm nie dostaje dostatecznie duo tego, co pomaga mu w trawieniu i przesuwaniu pokarmu przez jelita, czyli bonnika. To bonnik bowiem, absorbujc wod, rozlunia stolec i wspiera perystaltyk jelit. Dietetycy mwi, e powinnimy dziennie dostarcza organizmowi minimum 20-35 gramw bonnika, gdy tymczasem zjadamy rednio nie wicej ni 5-15 gramw.

Zobacz wideo

Nieregularne wyprnianie - choroby, ktrym towarzysz zaparcia

Trzeba take wspomnie, e notoryczne zaparcia mog sygnalizowa kopoty zdrowotne, zwizane z prac jelit, takie jak: uchyki jelita grubego, ylaki odbytu, czyli hemoroidy oraz zesp draliwego jelita. Zaparcia towarzysz ponadto powanym schorzeniom jelit: niedokrwieniu jelit, zapaleniom jelit, niedronoci ukadu pokarmowego oraz nowotworom jelita grubego.

Niektre choroby neurologiczne take wywouj zaparcia. To takich schorze naley choroba Parkinsona, neuropatia cukrzycowa, choroby naczyniowe mzgu, stwardnienie rozsiane. Zaparcia s codziennoci wrd chorych na niedoczynno tarczycy i przysadki mzgowej, nadczynno przytarczyc i zwizane z tym zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, a take u chorych na depresj.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnie o niektrych lekach, ktre wywouj zaparcia. S to rodki przeciwblowe, przeciwdepresyjne, przeciwparkinsonowskie, diuretyki, opioidy, preparaty wapnia i elaza, a nawet doustne rodki antykoncepcyjne. Naduywanie rodkw przeczyszczajcych take prowadzi do zapar, poniewa organizm przyzwyczaja si do wspomagania i rozleniwia.

Nieregularne wyprnianie - sposoby leczenia

Najwaniejsze  lekarstwo to, po prostu, zmiana diety i dodanie do niej wicej bonnika, czy to w postaci owocw i warzyw, czy te np. otrb, unikanie potraw wzdymajcych oraz ograniczenie spoycia kawy i alkoholu. Koniecznie naley przerzuci si na ciemne, penoziarniste pieczywo, doda do niadania musli, popija jogurtem. Wane s due iloci wypijanych pynw, okoo 2 litrw dziennie. Trzeba ponadto zmieni, unormowa styl ycia, pilnowa porannych wyprnie. Zabra si za wiczenia fizyczne z wiksz regularnoci.

Stosuje si ponadto medyczne rodki pobudzajce wyprnianie. S take preparaty, ktre maj zwikszy objto kau. Pomocna jest pynna parafina. Lekarz moe przepisa tabletki lub czopki przeczyszczajce oraz rnego rodzaje doodbytnicze wlewki lub preparaty glicerolu. Doranie stosuje si take lewatyw, ale nie wolno robi jej zbyt czsto, bo mona sobie tylko zaszkodzi.