Sejm: Rodzice, opiekujący się chorym dzieckiem, nie muszą płacić za szpitalne łóżko

Rodzice towarzyszący dzieciom w szpitalach nie będą musieli płacić za łózko i posiłki. 16 maja br. Sejm przegłosował nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • W czwartek, 16 maja 2019 r. Sejm  przegłosował nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Według nowego prawa szpitale nie będą mogły obciążać już kosztami rodziców małoletnich dzieci i opiekunów osób niepełnosprawnych, towarzyszących chorym w szpitalach lub innych zakładach leczniczych. Do tej pory szpitale mogły pobierać takie opłaty od rodziców i opiekunów za zajmowane łóżko, pościel czy posiłki, chociaż nie były to opłaty wygórowane. Jednak, przy dłuższym pobycie dziecka w szpitalu, stanowiły dodatkowe obciążenie finansowe dla rodzin lub opiekunów. Każdy szpital stosował inną stawkę i inne zasady opłat. Ministerstwo postanowiło więc, jak czytamy w komunikacie na resortowej stronie, unormować te zasady i jednocześnie odciążyć rodziców chorych dzieci i opiekunów osób niepełnosprawnych. Teraz za pobyt w szpitalu osoby towarzyszącej płacić będzie NFZ. W ministerstwie trwają prace nad wyceną tego typu usług.

Stoi za tym dobro małoletniego pacjenta. Wiadomo, że towarzystwo rodziców pomaga dziecku lepiej znosić stres szpitalny i chorobę, wspiera proces leczenia. Przy osobach ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pobyt w szpitalu kogoś z rodziny lub opiekuna ułatwia opiekę nad nim. Dlatego ministerstwo zdrowia postanowiło wspierać nieograniczone, możliwie jak najczęstsze wizyty rodziców i opiekunów w szpitalu.

Zatem szpitale nie będą już pobierały opłat za użytkowanie pościeli oraz dodatkowe łóżko, udostępnione przez szpital lub inny zakład leczniczy.

Zobacz wideo

Prawa pacjenta - do czego mamy jeszcze prawo?

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które spełniają wymogi aktualnej wiedzy medycznej. 
 • Masz prawo do natychmiastowego otrzymania pomocy medycznej, bez skierowania, w stanie nagłym – jeśli jest zagrożone Twoje zdrowie lub życie.
 • Możesz żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie.
 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności.
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat.
 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego.
 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw.
 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Więcej o: