20-latka miaa pcherze na caym ciele. Okazao si, e to objaw choroby wenerycznej

Moda kobieta z USA zgosia si do lekarzy ze zmianami skrnymi, ktre pokryway cae jej ciao. Badania wykazay, e zarazia si rzeczk. Pacjentka przyznaa, e wczeniej uprawiaa seks z nowym partnerem bez zabezpieczenia.
Zobacz wideo

20-letnia kobieta z Dallas (Stany Zjednoczone) zgosia si do lekarza z powodu drobnych pcherzy, ktre pokryway jej donie, nogi, tuw, a nawet skr gowy. Pacjentka takiej diagnozy raczej si nie spodziewaa. Okazao si bowiem, e to jeden z objaww choroby wenerycznej -rzeczki. Kobieta dwa tygodnie wczeniej uprawiaa seks z nowym partnerem bez zabezpieczenia.

Pacjentka trafia do lekarzy z University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas. Kobieta, poza wykwitami, skarya si rwnie na ble mini, gorczk oraz bl w obu kostkach. Badania krwi jednoznacznie wskazay, e zarazia si rzeczk.

Zmiany skrne to do rzadki objaw tej choroby wenerycznej. Pojawiaj si wtedy, kiedy zakaenie nie jest odpowiednio szybko leczone i rozprzestrzenia si w krwioobiegu na cae ciao. Lekarze przepisali 20-latce antybiotyki. Po trzech miesicach wrcia do nich na kontrol. Bya ju cakowicie wyleczona. Jej przypadek zosta opisany w The New England Journal of Medicine, gdzie opublikowano rwnie zdjcie doni pacjentki, pokrytej drobnymi pcherzykami.

Rzeczka - co to takiego?

Rzeczka jest jedn z najczciej wystpujcych zakanych chorb wenerycznych -  przenoszona jest przede wszystkim drog pciow. Jak oszacowao WHO w 2017 roku, zaraa si ni okoo 78 milionw osb rocznie. Zdarza si jednak, e odpowiedzialne za jej rozwj bakterie gnied si na przedmiotach, take tych higienicznych, uywanych przez chorego. Czasem patogeny przechodz z matki na nienarodzone jeszcze dziecko. W tym przypadku brak odpowiedniego leczenia moe doprowadzi do trwaych zmian w narzdzie wzroku.

Na podwjne ryzyko wystawione s osoby ze znacznie obnion odpornoci. Istniej rwnie przypadki, gdy pojawienie si rzeczki stanowi konsekwencj niestosowania podstawowych zasad higieny np. przez personel medyczny.

Rzeczka - objawy

Poniewa rzeczka moe zaatakowa zarwno kobiety, jak i mczyzn, wywoane przez ni dolegliwoci bd si od siebie rniy. W przypadku pa tym, co powinno zaniepokoi, s upawy, nieprawidowa, nieregularna oraz bardziej ni zazwyczaj obfita miesiczka (niekiedy krwawienia pojawiaj si midzy kolejnymi miesiczkami). Prba odbycia stosunku wywouje duy dyskomfort. Bardzo czsto dokucza im bl w dolnej czci brzucha, wymioty oraz wysoka gorczka.

Zakaeni panowie uskaraj si przede wszystkim na ropny wyciek z cewki moczowej. Niezalenie od pci pojawia si pieczenie, bl przy oddawaniu moczu, a take swdzenie i infekcje odbytu.

Brak konsultacji z lekarzem moe doprowadzi nie tylko do zmian w obrbie ukadu moczowego (m.in. stany zapalne jajowodw, ropnie, jednym z powika jest take niepodno), lecz take do uszkodzenia staww, a w skrajnych przypadkach serca. Dzieje si tak, poniewa patogen przedostaje si do ukadu krenia i przemieszcza si po caym organizmie.

Rzeczka - diagnoza i leczenie

Podstaw stawiania diagnozy jest pobranie wymazu z pochwy lub cewki moczowej i jego ocena pod ktem obecnoci dwoinki (bakterii, ktra wywouje rzeczk). Aby leczenie byo skuteczne, konieczne jest szybkie rozpoznanie i podanie odpowiednich antybiotykw o dziaaniu bakteriobjczym. Poniewa schorzenie moe nawraca, chorzy musz zosta poinformowani o zagroeniu i pouczeni, e najskuteczniejszym sposobem na uniknicie zakaenia, nie tylko rzeczk, lecz take wikszoci tego typu chorb, jest korzystanie z prezerwatywy.