Kariprazyna w leczeniu schizofrenii: efekty, przeciwwskazania

Kariprazyna jest organicznym zwizkiem chemicznym sucym do leczenia schizofrenii. Wpywajc bezporednio na neuroprzekaniki, dopamin i serotonin, zmniejsza objawy choroby oraz zapobiega nawrotom. Jest substancj czynn leku o nazwie Reagila.

Kariprazyna w leczeniu schizofrenii - sposb dziaania

Kariprazyna jest substancj czynn leku przeciwpsychotycznego, stosowanego do leczenia schizofrenii u osb dorosych. Sposb dziaania kariprazyny polega na przyczaniu si w mzgu do receptorw dwch neuroprzekanikw: dopaminy i serotoniny, ktre warunkuj komunikacj midzy komrkami nerwowymi. Uwaa si, e to dopamina i serotonina odgrywaj istotn rol w przebiegu schizofrenii, dlatego te kariprazyna, wic si receptorami tych neuroprzekanikw, pomaga tym samym w unormowaniu ich pracy. Dziki temu kariprazyna zmniejsza objawy schizofrenii i zapobiega nawrotom choroby.

Schizofrenia - co to za choroba, co j wywouje?

Schizofrenia jest chorob umysow, w ktrej chory inaczej postrzega siebie i wiat zewntrzny. Dotyka najczciej osoby bdce midzy 18. a 28 rokiem ycia. W schizofrenii zdolnoci intelektualne nie s zmienione, chocia w miar upywu lat mog zosta zaburzone procesy poznawcze. Na schizofreni choruje okoo 24 mln osb na wiecie, z czego w Polsce a 400 tys. 

Tak naprawd nie wiadomo do koca, co wywouje schizofreni. Wymienia si zazwyczaj kilka czynnikw, ktre mog sta za rozwojem choroby, a wrd nich: predyspozycje genetyczne, zbyt wysoki poziom dopaminy lub nadwraliwo komrek nerwowych na ten neuroprzekanik, urazy doznane w chwili narodzin lub nadmierny stres, zwizany z jakim traumatycznym przeyciem, a take uywanie substancji halucynogennych

Kariprazyna w leczeniu schizofrenii - pochodzenie leku

Kariprazyna to organiczny zwizek chemiczny opracowany przez wgiersk firm Gedeon Richter. W Ameryce i Kanadzie lek jest licencjonowany przez firm Allergan, natomiast w Europie Zachodniej produkcj i dystrybucj leku zajmuje si koncern farmaceutyczny Recordati z siedzib w Mediolanie.

Na europejski rynek kariprazyna zostaa wprowadzona w 2017 roku pod handlow nazw Reagila, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na dystrybucj leku w krajach Unii. Wczeniej lek uzyska pozytywn opini Komitetu ds. produktw Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji ds. Lekw. Dwa lata wczeniej lek zosta te dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych do leczenia schizofrenii u dorosych (pod nazw Brand Reagila) oraz do leczenia schizofrenii epizodw maniakalnych lub mieszanych, zwizanych z chorob dwubiegunow (pod nazw Vraylar).

Kariprazyna w leczeniu schizofrenii - objawy niepodane

Lek powoduje znaczne zwikszenie masy ciaa. Przy stosowaniu leku obserwuje si dziaania niepodane o rnym nasileniu.

Bardzo czsto zdarza si:

Czste dziaania niepodane to:

 • lk
 • senno, trudnoci w zasypianiu, nietypowe sny, koszmary senne, lunatykowanie
 • zawroty gowy
 • mimowolne skrcajce ruchy ciaa i nieprawidowa postawa
 • zgrzytanie zbami lub nadmierne zaciskanie szczk, linotok, zaburzenia ruchu, zaburzenia jzyka
 • niewyrane widzenie
 • wysokie cinienie krwi
 • szybkie, nieregularne bicie serca
 • zwikszony lub zmniejszony apetyt
 • nudnoci, wymioty, zaparcia
 • zwikszenie masy ciaa
 • zmczenie
Zobacz wideo

Kariprazyna w leczeniu schizofrenii - przeciwwskazania

 • leku nie wolno stosowa przy uczuleniu na kariprazyn lub ktrykolwiek ze skadnikw leku

Kariprazyny nie wolno zaywa w trakcie stosowania poniszych lekw, w leczeniu chorb takich jak:

 • zapalenie wtroby wywoanej przez wirusa typu C - leki zawierajce boceprewir i telaprewir)
 • zakaenia bakteryjne - leki zawierajce klarytromycyn, telitromycyn, erytromycyn i nafcylin
 • grulica - leki zawierajce ryfampicyn
 • zakaenia wirusem HIV - leki zawierajce kobicystat, indynawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir, efawirenz i etrawiryn
 • zakaenia grzybiczne - leki zawierajce itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, flukonazol
 • zesp Cushinga - leki zawierajce ketokonazol
 • depresja - leki zioowe zawierajce ziele dziurawca i leki zawierajce nefazodon
 • padaczka i napady drgawek - leki zawierajce karbamazepin, fenobarbital i fenytoin
 • choroby serca - leki zawierajce diltiazem i werapamil
 • senno - leki zawierajce modafinil
 • wysokie cinienie krwi w pucach - leki zawierajce bosentan

Nie wolno stosowa leku podczas ciy i karmienia piersi. Lek moe te wpywa na zdolno prowadzenia pojazdw.