pH-metria przeyku: na czym polega badanie, wskazania

pH-metria przeyku to badanie diagnostyczne, wykonywane u osb, u ktrych podejrzewa si refluks odkowo-przeykowy. pH-metria polega na pomiarze stopnia kwanoci lub zasadowoci w dolnej czci przeyku. Badanie wykonuje si za pomoc sondy zakadanej przez nos na 24-godziny.

pH-metria przeyku - czemu suy to badanie?

pH-metria przeyku to badanie, ktre wykonuje si u osb z podejrzeniem refluksu odkowo-przeykowego. Jest to choroba trudna do zdiagnozowania, poniewa jej objawy mog wskazywa na rne inne schorzenia. Refluks odkowo-przeykowy to inaczej cofanie si kwanej treci odkowej do przeyku. Objawia si zgag, nudnociami i wymiotami, a take blem brzucha czy klatki piersiowej. Inne oznaki tego schorzenia to niedokrwisto, utrata wagi, brak apetytu, a take nawracajce infekcje drg oddechowych, a nawet kopoty z zbami, poniewa kwas odkowy niszczy szkliwo. Charakterystyczne dla refluksu jest pochrzkiwanie i przewleky kaszel, a powodem schorzenia jest nieprawidowe dziaanie dolnego zwieracza przeyku. Nieleczony refluks odkowo-przeykowy jest grony, poniewa prowadzi do przewlekych stanw zapalnych i owrzodzenia przeyku, a take do tzw. przeyku Barreta, ktry jest uznawany za zwiastun zmian nowotworowych w organizmie.

pH-metria przeyku bada stenie jonw wodorowych w dolnej czci przeyku. Innymi sowy bada pH (kwano) w przeyku. Dziki temu, mona stwierdzi, jak czsto pojawia si refluks, jaka ilo soku odkowego wydostaje si z odka i jak dugo pozostaje w przeyku.

pH-metria przeyku - wskazania

Badanie pH-metryczne wykonuje si, aby zdiagnozowa refluks odkowo-przeykowy i stopie jego zaawansowania oraz ewentualne wskazania do zabiegu chirurgicznego. Ponadto, dziki badaniu, mona oceni skuteczno dotychczasowych metod leczenia refluksu. Badanie pomaga take ustali, co moe sta za takimi objawami, jak ble w piersi, pieczenie, nieustanny kaszel, chrypka i czste infekcje drg oddechowych.

pH-metria przeyku - przygotowanie do badania

Przed pH-metri wykonuje si zazwyczaj badanie przygotowawcze, tzw. manometri przeyku. Przy pomocy niewielkiej sondy, wprowadzanej do przeyku przez nos, rejestruje si stan dolnego i grnego zwieracza przeyku oraz uatwia si precyzyjne zaoenie sondy w pH-metrii.

Badanie jest do nieprzyjemne i moe powodowa odruch wymiotny. Dlatego te zaleca si, aby przed badaniem, przez co najmniej sze godzin, nie przyjmowa pokarmw i pynw. W przypadku przyjmowania niektrych lekw, takich jak inhibitory pompy protonowej, trzeba je odstawi na 7 dni przed badaniem. H2 blokery i leki prokinetyczne odstawiamy na dwa dni, a leki zobojtniajce kwas solny - na dzie przed badaniem.

Zobacz wideo

pH-metria przeyku - przebieg badania i przeciwwskazania

Badanie wykonywane jest za pomoc sondy, wprowadzanej do przeyku przez nos. Rozpoczyna si od znieczulenia bony luzowej nosa i garda za pomoc miejscowego rodka znieczulajcego w formie elu i aerozolu. Sonda, zakadana przez nos, wykonana jest z tworzywa sztucznego i ma rednic 2 mm. Sond wprowadza si do dolnej czci przeyku, okoo 5 cm powyej dolnego zwieracza przeyku. Zakoczona jest specjaln elektrod pomiarow. Zewntrzna, wystajca kocwka sondy, przyklejana jest do nosa i policzka. Natomiast na piersi, bezporednio do skry, przyczepia si tzw. elektrod biern, poczon przewodami z rejestratorem noszonym na specjalnym pasku.

Z sond i z urzdzeniem rejestrujcym pacjent udaje si do domu. Urzdzenie przez 24 godziny rejestruje parametry pH w przeyku. Przez ten czas badana osoba powinna prowadzi normalny tryb ycia, spoywa posiki oraz przyjmowa te, co zwykle, leki. Nie moe tylko kapa si lub bra prysznica. W rejestratorze oraz w dzienniku zapisuje godziny rozpoczcia i zakoczenia posiku, moment pooenia si lub wstania z pozycji lecej oraz wszelkie oznaki refluksu, typu zgaga, kaszel, bl w klatce piersiowej. Dane z rejestratora s potem analizowane i staj si pomoc dla lekarza przy wydawaniu diagnozy.

pH-metria przeyku nie jest specjalnie inwazyjna i nie powoduje wikszych komplikacji. Jest bezpieczna nawet dla kobiet w ciy. Nie wykonuje si tego badania u osb z powanymi zaburzeniami krzepliwoci krwi, albo z niedronoci przeyku, a take w niektrych przypadkach, takich jak owrzodzenia, ylaki przeyku lub uchyki przeyku (uwypuklenie ciany przeyku na zewntrz).