Od 18 kwietnia papierowe recepty tylko na nowych drukach. Czy stare recepty stracą ważność?

Od 18 kwietnia zaczną obowiązywać nowe druki recept papierowych. Recepty wystawione przed 18 kwietnia są ważne i będą realizowane. Jakie wprowadzono zmiany, o czym warto pamiętać podczas wizyty u lekarza?

Przed rokiem, 18 kwietnia 2018, weszło w życie rozporządzenie dotyczące recept, w tym nowego wzoru druków, na których są wystawiane. Na dostosowanie się do nowych przepisów lekarze mieli rok. W tym czasie mogli zużyć zapasy starych recept i zaopatrzyć się w nowe. Termin ten mija 17 kwietnia 2019 roku. Na czym polega różnica w wyglądzie recept?

Recepty Rp (zwykłe) mają nowy opis rubryki, w której znajduje się podpis osoby wystawiającej receptę. Teraz ten opis brzmi: "Dane i podpis osoby uprawnionej". Ta zmiana oznacza, że tego samego wzoru recepty będą używać zarówno lekarze, jak i upoważnione pielęgniarki oraz położne.

Druga zmiana dotyczy wyglądu recept o kategorii dostępności Rpw, czyli przeznaczonych dla leków psychotropowych. Teraz nie ma już możliwości wpisania na takiej recepcie późniejszego terminu realizacji. Zmiana polega na usunięciu rubryki: "Data realizacji od dnia".

Wzory nowych receptWzory nowych recept aw

Ważne jest, że recepty wystawione przed 18 kwietnia 2019 roku na starych drukach są nadal ważne i mogą być zrealizowane.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept wystawianych w sytuacjach wyjątkowych, która weszła w życie 14 września 2018 roku, mówi ponadto, że recepta, która zawiera wszystkie potrzebne dane, napisana w czytelnej formie, ale na druku innym niż obowiązujący wzór graficzny, jest ważna i może zostać zrealizowana. Chodzi tutaj o recepty, które wystawiane są na drukach w innym rozmiarze lub kształcie niż obowiązujący.

Zobacz wideo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz późniejsza nowelizacja uściśliły zasady ich wystawiania.

  • Rozporządzenie mówi o tym, że aby recepta była ważna i mogła zostać zrealizowana, musi zawierać dane osoby uprawnionej do wystawienia recepty, czyli imię, nazwisko, nr PWZ, oraz - co ważne - tytuł zawodowy (lekarz lub pielęgniarka).
  • Nie ma już natomiast wymogu dotyczącego podawania na recepcie daty całkowitej realizacji recepty.
  • Jeżeli lekarz nie wpisze kodu pocztowego pacjenta, uznaje się ją mimo to za ważną, pod warunkiem, że wpisany jest kod świadczeniodawcy. Podobnie - brak na recepcie bezpośredniego numeru telefonu lekarza nie jest błędem, jeżeli podany został numer telefonu świadczeniodawcy.
  • Wszystkie leki, włącznie z lekami antykoncepcyjnymi, mogą być wypisane na recepcie w ilości wystarczającej na maksymalnie 120 dni.
  • Recepty Rpw, czyli na leki psychotropowe, muszą być wystawione na druku zawierającym minimum dwa kody kreskowe (REGON oraz PWZ).
Więcej o: