Historyczna operacja w USA. Pierwszy na wiecie przeszczep nerki, ktrej dawc by nosiciel wirusa HIV

To ogromny przeom w medycynie transplantacyjnej. Po raz pierwszy w historii pobrano nerk od ywego dawcy z wirusem HIV i przeszczepiono j rwnie zakaonemu biorcy. Zabieg si uda, a obaj pacjenci czuj si dobrze.
Zobacz wideo

Chirurdzy z Johns Hopkins Hospital w Stanach Zjednoczonych przeszczepili nerk od ywego dawcy, zakaonego wirusem HIV pacjentowi, ktry rwnie jest nosicielem tego wirusa. Jest to wydarzenie historyczne i jednoczenie przeom w medycynie, poniewa wczeniej jeszcze nikt tego nie dokona. Specjalici sugeruj, e przeszczep ten moe mie ogromny wpyw na dalszy rozwj transplantologii oraz jednoczenie na spoeczne postrzeganie osb zakaonych wirusem HIV.

Dawczyni nerki jest 35-letnia Nina Martinez. Kobieta zostaa zakaona wirusem HIV podczas transfuzji krwi, gdy bya zaledwie 6-tygodniowym noworodkiem. Biorca jej nerki chce pozosta anonimowy. Dziki przeszczepowi pierwszy raz od roku nie potrzebuje mie przeprowadzonej dializy. Obaj pacjenci czuj si dobrze i dochodz do siebie po operacji.

Spoeczestwo postrzega mnie i inne osoby zakaone wirusem HIV jako tych, ktrzy przynosz mier. I nie mogam znale lepszego sposobu, aby im pokaza, e moemy rwnie ratowa innym ycie

- cytuje sowa Niny Martinez portal ScienceAlert.

Ludzie z wirusem HIV nie mog by dawcami krwi, ale teraz widzimy, e mog by dawcami nerek. Cierpi na chorob, ktra jeszcze 30 lat temu bya wyrokiem mierci. Dzi s tak zdrowi, e sami mog podarowa ycie komu innemu

- mwi Dorry Segev, profesor chirurgii z Johns Hopkins University School of Medicine, ktry kierowa zespoem badawczym i przeprowadza przeszczep.

Do tej pory pozostawienie osoby zakaonej wirusem HIV z tylko jedn nerk uwaano za zbyt niebezpieczne. Obawiano si bowiem, e leki stosowane w leczeniu choroby ju same w sobie zbytnio obciaj nerki. Jednak ostatnie badania Segeva i jego zespou, ktre zostay przeprowadzone na ponad 40 000 osb zakaonych HIV, wykazay, e nowe leki antyretrowirusowe s bezpieczne dla nerek. Ponadto ryzyko wystpienia chorb tych narzdw u osb z dobrze kontrolowanym wirusem jest takie samo, jak u osb zdrowych.

Nina Martinez i anonimowy biorca nerki ju do koca ycia bd musieli zaywa leki antywirusowe, aby kontrolowa u nich poziom HIV. Z racji tego, e mog mie rne szczepy wirusa i rn odporno na leki, biorca nerki przez jaki czas bdzie musia by jeszcze kontrolowany, eby sprawdzi, jak przeszczepiony narzd si przyj. Dodatkowo dosta rwnie leki, ktre maj zapobiec odrzuceniu nowej nerki.

Jestem bardzo szczliwa, e pisz now histori. Musimy zmieni postrzeganie osb z wirusem HIV

- mwi Nina Martinez.

Do 2013 roku w USA osoby zakaone wirusem HIV nie mogy oddawa narzdw. Pniej za narzdy pobierano tylko od zmarych dawcw.