Badanie EMG (elektromiografia): na czym polega, kiedy się przeprowadza takie badanie?

Badanie EMG (elektromiografia) jest mało inwazyjnym badaniem diagnostycznym, mającym na celu rozpoznanie chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni. EMG umożliwia zlokalizowanie zmian patologicznych w mięśniach, poznanie ich wielkości i charakteru. Służy m.in. do rozpoznania dystrofii mięśniowych, stwardnienia bocznego zanikowego, rdzeniowego zaniku mięśni. A także do zdiagnozowania stopnia uszkodzenia nerwów lub połączeń nerwowo-mięśniowych.

Badanie EMG (elektromiografia) - na czym polega badanie?

Badanie EMG wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego elektromiografem, wytwarzającego prąd o niewielkim natężeniu, który wzmacnia potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów. Urządzenie pozwala obserwować szybkość, z jaką impulsy elektryczne są przewodzone w nerwach i mięśniach.

W trakcie EMG sprawdza się przewodnictwo w nerwach obwodowych, działanie mięśni, transmisję nerwowo-mięśniową oraz nadpobudliwość nerwowo-mięśniową.

Elektromiografia składa się z kilku rodzajów badania, w zależności od potrzeb diagnostycznych. Pierwsze w nich to badanie neurograficzne (ENG), które służy ocenie przewodzenia w nerwach obwodowych. W trakcie badania pobudza się włókna czuciowe i ruchowe nerwów obwodowych za pomocą bodźców elektrycznych o niewielkim natężeniu. Robi się to za pomocą płaskiej elektrody mocowanej do ciała. Czas badania to 30-60 minut.

Badanie EMG (badanie czynności elektrycznej mięśni) w celu rozpoznania chorób mięśni analizuje czynność spoczynkową i dowolną mięśni. Do badania EMG mięśni wykorzystuje się cienką elektrodę igłową, która wkłuwana jest w mięsień. Obserwuje się stan mięśnia w stanie spoczynku oraz w fazach napięcia. Badanie zajmuje od 30 minut do 2 godzin.

Za pomocą badania EMG bada się także nadpobudliwości nerwowo-mięśniowe. Jest to tzw. próba tężyczkowa. Na ramię badanej osoby zakłada się specjalną opaskę uciskową, a następnie wkłuwa elektrodę igłową w mięsień i zaciska opaskę, tak aby spowodować niedokrwienie ręki. Po kilku minutach opaska zostaje zwolniona, a osoba badana poddawana jest hiperwentylacji (intensywne oddychanie przez 2 minuty). U osób z objawami tężyczki pojawiają się wówczas w mięśniach charakterystyczne wyładowania, obserwowane przez lekarza na ekranie monitora. Próba trwa około 20 minut.

Do badań EMG zalicza się także próby miasteniczne, czyli badanie transmisji nerwowo-mięśniowej, polegające na stymulowaniu nerwów bodźcami elektrycznymi o różnej częstotliwości.

Zobacz wideo

Badanie EMG - kiedy przeprowadza się badanie elektromiograficzne?

Badanie EMG służy do oceny rodzaju, lokalizacji oraz stopnia uszkodzenia mięśni oraz nerwów obwodowych.

Wskazania do wykonania badania EMG:

  • uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych, występujące w takich chorobach jak zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwu łokciowego, uszkodzenie nerwu promieniowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego itp.
  • uszkodzenia korzeni nerwowych i splotów, w tym barkowego i lędźwiowo-krzyżowego
  • uszkodzenia wielonerwowe - metaboliczne, toksyczne, zapalne
  • choroby neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne SLA)
  • choroby mięśni, takie jak miopatia, dystrofia miotoniczna, zapalenie wielomięśniowe
  • zespół Guillain-Barre
  • tężyczka - zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej
  • zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej - miastemia, zespoły miastemiczne

Badane EMG - jak przebiega badanie czynności mięśni?

W czasie badania lekarz wkłuwa elektrodę w badany mięsień i ocenia jego działanie w spoczynku. Potem pacjent proszony jest o napinanie mięśni, tak aby można było sprawdzić ich pracę w różnych fazach ruchu. W ten sposób bada się różnorodne grupy mięśni, w zależności od rodzaju schorzenia. Nie jest to badanie szczególnie bolesne, czuje się przede wszystkim nakłucie, a samo badanie trwa około 30-60 minut.

Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, szczególnie przeciwzakrzepowych. Najlepiej nie natłuszczać w tym dniu skóry po jej umyciu. Trzeba zdjąć wszelkie metalowe ozdoby.

Po badaniu odczuwa się niewielką tkliwość mięśnia, która mija po kilku godzinach. Przez kilka dni po badaniu mięśnie lekko bolą. Pacjent może odczuwać też osłabienie w niektórych partiach mięśni.

Badanie EMG - przeciwwskazania

Należy poinformować pracownika laboratorium o przyjmowanych lekach obniżających krzepliwość krwi.

Badanie może być utrudnione, gdy mięśnie są unieruchomione w gipsie lub w aparacie ortopedycznym. Badania nie wykonuje się ponadto, gdy w kończynie znajduje się ciało obce lub pacjent nosi protezę. Przeciwwskazaniem do wykonania badania EMG jest też wszczepiony rozrusznik serca i inne metalowe elementy w sercu.

Więcej o: