Chiropraktyka - czym jest, kiedy się ją stosuje, jakie są przeciwwskazania do zabiegów?

Chiropraktyka, znana pod nazwami terapia manualna, kręgarstwo oraz osteopraktyka, to obok rehabilitacji oraz masażu jedna z metod leczenia bólu kręgosłupa, a także chorób wywołanych przez ucisk kręgów na nerwy.

Chiropraktyka to metoda niwelowania bólu kręgosłupa. Nazwa wywodzi się z połączenia greckich słów “chir” - ręka oraz “practicos” - praktyka. Okres oraz miejsce opracowania tej metody leczenia nie są jednoznacznie określone, jednak wiele źródeł przypisuje wynalezienie terapii manualnej Hipokratesowi, którego uznaje się za ojca medycyny. Słynny uzdrowiciel stosował ten rodzaj terapii i uważał, że kłopoty w obrębie kręgosłupa są powodem wielu schorzeń. Metoda została rozpowszechniona na początku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz wideo

Terapia manualna opiera się na przekonaniu, że kręgosłup jest rusztowaniem całego organizmu, które stanowi jednocześnie, razem z innymi partiami ciała, osłonę wszystkich nerwów. Przez otwory pomiędzy kręgami kręgosłupa przebiegają nerwy, a w środku kręgosłupa biegnie rdzeń kręgowy, w związku z czym, nieprawidłowości w budowie kręgów wpływają negatywnie na pracę nerwów, a co za tym idzie całego organizmu. Co więcej, uszkodzenia w obszarze kręgosłupa mogą prowadzić do zaniku nerwów, natomiast ucisk różnych nerwów często jest przyczyną poważnych chorób.

Poszczególne nerwy i ich grupy odpowiedzialne są za różne narządy ciała, dlatego kondycja kręgosłupa ma duży wpływ na zdrowie całego organizmu. Kręgi kręgosłupa, gdy są nieprawidłowo ułożone uciskają różne nerwy, a przy długotrwałym ucisku mogą wywoływać takie choroby jak:

Chiropraktyką nazywa się leczenie wszelkich odkształceń, nieprawidłowości w budowie kręgosłupa oraz nieprawidłowego umiejscowienia kręgów poprzez uciskanie ciała oraz specyficzny masaż. Podczas zabiegu wyspecjalizowana osoba oddziałuje na ściśle określone partie mięśni oraz kręgi kręgosłupa. Ucisk dłońmi jest bardzo intensywny, o wiele bardziej niż w przypadku klasycznego masażu. Zwolennicy tej metody leczenia uważają, że daje ona dużo lepsze i szybsze efekty niż klasyczny masaż oraz rehabilitacja.

Chiropraktyk – kim jest?

Chiropraktyk to osoba wykonująca terapię manualną. Powinien być on odpowiednio wykwalifikowany, aby zabieg był skuteczny, a przede wszystkim bezpieczny dla zdrowia pacjenta. Niektórzy chiropraktycy to lekarze, jednak, aby zdobyć licencję chiropraktyka nie trzeba ukończyć studiów o kierunku medycznym. Oprócz tego, że chiropraktyk zajmuje się masażem, może on komponować indywidualne diety, udzielać porad dotyczących żywienia czy układać plan ćwiczeń fizycznych. Często kręgarze stosują w terapii akupunkturę, rehabilitację, bioenergoterapię, a nawet ziołolecznictwo.

Przeciwwskazania do terapii manualnej

Niestety nie wszyscy mogą skorzystać z zabiegów terapii manualnej. Przeciwwskazaniem są przede wszystkim przebyte operacje w obrębie kręgosłupa. Zabiegom nie mogą się poddawać również osoby, u których stwierdzono infekcję, stan zapalny albo chorobę nowotworową. Leczenia tą metodą nie przeprowadza się u pacjentów, u których stwierdzono schorzenia związane z uciskiem na nerwy oraz u których występują dolegliwości bólowe związane z przeciążeniem kręgosłupa. Terapia manualna w większości przypadków nie przynosi pożądanych efektów i nie powinna być stosowana u osób, u których ból ma podłoże psychogenne, czyli jest spowodowany na przykład stresem lub nagromadzeniem złych emocji. W przypadku osób powyżej 60. roku życia oraz dzieci, które nie ukończyły 7 lat, przed udaniem się na terapię należy skonsultować się z lekarzem.

Chiropraktyka – opinie

Obecnie chiropraktyka jest metodą, która cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrymi opiniami pacjentów. Wiele osób podkreśla, że ta metoda daje efekty porównywalne z efektami leczenia konwencjonalnymi metodami, a przy tym jest tańsza. Ważną zaletą chiropraktyki jest fakt, że oprócz usuwania blokad w narządach ruchu i leczeniu za pomocą specyficznego masażu, podczas terapii pacjent zdobywa wiedzę na temat tego, jakie ćwiczenia wykonywać w celu uniknięcia kolejnych problemów z kręgosłupem. Specjalista może również doradzić zmianę diety albo stosowanie konkretnych preparatów wpływających na poprawę zdrowia.

Więcej o: