Pijesz piwo przed winem, aby unikn kaca? Naukowcy sprawdzili. "Obalilimy powszechny mit"

Z najnowszych bada wynika, e kolejno spoycia alkoholu nie ma wikszego wpywu na intensywno kaca, ktry mczy nas nastpnego dnia. Tym samym powszechnie panujcy mit zostaje obalony.

Niektrzy wierz, e picie piwa przed winem sprawi, e nie bd mieli kaca. I tak te postpuj. Brytyjscy i niemieccy naukowcy postanowili sprawdzi, czy taka praktyka ma w ogle sens. Z ich analizy wynika, e kolejno spoycia alkoholu nie ma jednak wikszego znaczenia dla intensywnoci kaca.

Naukowcy zebrali 90 ochotnikw w wieku 19-40 lat. Kady z badanych najpierw otrzyma posiek, dostosowany do swojego indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego. Nastpnie wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy. Czonkowie tej pierwszej wypili mniej wicej 2,5 litra jasnego piwa, a nastpnie cztery due kieliszki biaego wina. Druga grupa spoywaa te same napoje alkoholowe, z tyme w odwrotnej kolejnoci. Za badani z trzeciego zespou mieli do dyspozycji albo tylko wino, albo tylko piwo. Wszyscy uczestnicy otrzymali tyle alkoholu, aby jego poziom stenia w organizmie by identyczny.

Zobacz wideo

W trakcie trwania caej sesji badani monitorowani byli przez naukowcw. Przed snem kady z uczestnikw dosta szklank wody w iloci proporcjonalnej do masy ciaa. Noc badani rwnie spdzili pod nadzorem lekarzy. Nad ranem okrelono ich subiektywne odczucie kaca. Pod uwag brane byy takie kategorie jak:

  • uczucie pragnienia,
  • zmczenie,
  • bl gowy,
  • zawroty gowy,
  • nudnoci,
  • bl brzucha,
  • utrata apetytu.

Dodatkowo zmierzono im rwnie puls.

Tydzie pniej powtrzono test, z tyme zamieniono kolejno picia alkoholu u poszczeglnych grup. Tym razem ci, ktrzy spoywali najpierw piwo, zaczli od wina. I na odwrt. Badani z grup kontrolnych rwnie si zamienili.

We wszystkich przypadkach poziom odczuwanego kaca by bardzo zbliony. Zarwno przy pierwszym badaniu, jak i tym po siedmiu dniach. Co z kolei pokazuje, e kolejno spoycia piwa i wina nie ma wikszego wpywu na intensywno kaca. Badania zostay opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition.

Tym samym obalilimy powszechny mit o piciu piwa przed winem. Kac bdzie taki sam, niezalenie od kolejnoci spoycia alkoholu

- powiedzia Kai Hensel z Uniwersytetu Cambridge.

Ekspert podkrela jednak przy tym, e w badaniu brano pod uwag tylko jasne piwo i biae wino, inne alkohole, typu czerwone wino czy wdka, nie zostay uwzgldnione.

Jak to jest z tym kacem?

Prawda jest taka, e to po prostu picie zbyt duej iloci napojw alkoholowych przyczynia si do kaca

- zaznacza Jöran Köchling, wsptwrca bada z Niemiec.

Richard Stephens, psycholog z uniwersytetu Keele, przyznaje, e najnowsze wnioski badaczy z Wielkiej Brytanii i Niemiec nie s dla niego zaskoczeniem:

Kac zaley przede wszystkim od iloci alkoholu, ktr wypijesz. Z niektrych bada wynika, e to ciemne napoje alkoholowe prowadz do wikszego kaca. Dzieje si tak, poniewa zawieraj zwizki zwane kongenerami. Dodaj one smaku i wyrazistoci, ale maj te wiksze skutki uboczne.

Psycholog dodaje rwnie, e kac jest poczeniem stanu zapalnego w organizmie, odwodnienia i niskiego poziomu cukru we krwi.