Leczenie antyestrogenowe: na czym polega, przciwwskazania i skutki uboczne

Lek antyestrogenowy jest podawany zazwyczaj osobom chorym na raka sutka. Jego przyjmowanie wie si jednak z pewnymi skutkami ubocznymi, dlatego zaleca si go jedynie pacjentkom, u ktrych korzyci bd wiksze ni szkody. Udowodniono, e leczenie hormonami jest skuteczne, obnia ryzyko wystpienia nawrotu choroby i sprawdza si w profilaktyce raka piersi.

Leczenie antyestrogenowe - na czym polega?

Terapia hormonalna w leczeniu raka piersi ma dug tradycj. To jedna z najstarszych metod walki z t chorob. Jest te bardzo skuteczna, cho wie si z wieloma niedogodnociami.

Wikszo (nawet 70 procent) nowotworw piersi posiada receptory estrogenowe. Oznacza to, e zablokowanie receptora moe powstrzyma rozwj nowotworu. Pacjentkom podaje si najczciej tamoksyfen, czyli antyestrogen, ktry wie si z receptorami estrogenowymi w komrkach rakowych, hamuje ich wzrost i pobudza tworzenie si receptorw progesteronowych. Wczesne zastosowanie tego leku pozwala obniy ryzyko nawrotu choroby prawie o 50 procent.

Leczenie antyestrogenowe mona rozpocz na kadym etapie leczenia nowotworu, jednak najczciej jest ono wprowadzane po chemioterapii. Bardzo czsto traktuje si je jako terapi uzupeniajc. Mona je wprowadzi zarwno w leczeniu nowotworu pierwotnego, jak i w przypadku nawrotu choroby.

Wyglda niewinnie, ale sporo potrafi. Gbka, ktra moe wykry raka

Nie moe by ono jednak zalecone kadej pacjentce. Lekarz w pierwszej kolejnoci musi stwierdzi obecno receptorw hormonalnych w tkankach nowotworu. Po drugie, bierze si pod uwag rwnie inne czynniki, m.in. stopie zaawansowania choroby, wiek pacjentki, jej preferencje. To dlatego, e stosowanie tej terapii wie si z wieloma skutkami ubocznymi.

Leczenie antyestrogenowe - skutki uboczne

Przed podjciem leczenia antyestrogenowego naley oceni, czy ryzyko skutkw ubocznych nie jest zbyt due w porwnaniu z oczekiwanymi korzyciami. Pacjentka moe wskutek leczenia cierpie m.in. na zatorowo pucn, zakrzepic y gbokich, przej wczeniejsz menopauz, zachorowa na raka endometrium oraz zam, zmaga si z uderzeniami gorca i zaburzeniami miesiczkowania. Mog wystpi rwnie nudnoci, wymioty, ble koci, krwawienia z drg rodnych, wypadanie wosw, zmiany skrne.

Leczenie antyestrogenowe bywa stosowane nie tylko w leczeniu rak sutka, lecz take w profilaktyce raka piersi. Z bada wynika, e najwiksze korzyci tego typu terapia przynosi u kobiet po menopauzie, w wieku poniej 55 lat, bdcych w grupie podwyszonego ryzyka zachorowania na raka piersi.