Czy szczęście i poczucie sensu są zapisane w genach?

Badacze z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie odkryli genetyczną korelację pomiędzy szczęściem płynącym z poczucia sensu, a hedonistycznym dobrostanem. Czy poczucie szczęścia lub jego brak mamy zapisany w genach?

Hedonizm kontra sens życia

Naukowcy wzięli pod uwagę dwa oblicza szczęścia: eudajmonistyczne i hedonistyczne. Jednym z ważnych ojców pojęcia szczęścia eudajmonistycznego był Arystoteles (ok. 384-c. 322 p.n.e.), który uważał że dobrostan eudajmoniczny jest czymś więcej niż szczęściem. Chodzi o rozwój i realizację potencjału ludzkiego, ciągłe zdobywanie wiedzy i cnotliwe życie. W opozycji do tej wizji szczęścia znajdowało się szczęście hedonistyczne, uważane przez Arystotelesa za wulgarne. Założenia osiągnięcia dobrostanu hedonistycznego dotyczy równowagi przyjemności nad bólem (za Aristippusem (ok. 435-c. 356 pne).

We współczesnych naukach społecznych i psychologicznych pojęcie hedonistycznego dobrego samopoczucia stosowane jest rzadziej. Powodem tego jest to, że hedonizm jako koncepcja teoretyczna jest trudna do oszacowania. Aby łatwiej ująć w ramy hedonistyczną linię myślenia, zdefiniowano ją na nowo i w świecie nauki jest zanana jako „Subiektywny Dobrostan”. Subiektywny dobrostan składa się z trzech cech charakterystycznych:

  1. jest subiektywny
  2. zawiera pozytywne działania (nie tylko brak negatywnych środków)
  3. obejmuje ogólną ocenę wszystkich aspektów życia danej osoby.

Stwierdzono, że subiektywny dobrostan wiąże się ze zdrowiem i śmiertelnością.

Myślisz, że nic dobrego cię już nie spotka? Nieszczęścia mogą rozwijać

Analogicznie do hedonizmu, dobrostan eudajmonistyczny stopniowo zmienił się w kierunku „Psychologicznego Dobrostanu”. Aby ocenić psychologiczny dobrostan, jest stosowanych sześć podstawowych wskaźników:

  1. akceptacja siebie
  2. pozytywne relacje z innymi
  3. autonomia
  4. opanowanie środowiska
  5. cel życiowy
  6. rozwój osobisty

Kilka badań wykazało, że ludzie, którzy wierzą, że ich życie ma sens lub cel, cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz zaangażowaniem w zdrowszy styl życia.

Będące w opozycji wizje szczęścia mogą mieć korelację genetyczną

Dla lepszego wglądu w źródło i zachodzenie na siebie dobrostanów hedonistycznego i eudajmonicznego naukowcy z Uniwersytetu w Amsterdamie sięgnęli po dane genetyczne i przeprowadzili badania wyodrębnionych genomów obu poczuć szczęścia. Wyniki analizy pokazały, że pochodzenie tych genomów jest wspólne i zasadniczo się nie różni, znaczący wpływ na ich rozwój  ma natomiast ich środowisko. Nie każde czynniki środowiskowe wpływające na subiektywny dobrostan mają wpływ na psychologiczny dobrostan. Naukowcy zamierzają dalej badać co ma wpływ na rozwój genomów, aby w przyszłości móc pomagać ludziom cierpiącym z powodu braku szczęścia.

Może cię też zainteresować:

Jesteśmy coraz bliżej pokonania HIV. Naukowcy usunęli wirusa z genomu myszy

Więcej o: