Jet lag - co to takiego? Jak sobie z nim poradzi?

Jet lag - to zbir nieprzyjemnych dolegliwoci, ktre mog towarzyszy przemieszczaniu si midzy sferami czasowymi. Najbardziej dokuczliwe s wyprawy w kierunku wschdu, czyli sytuacja, kiedy doba si skraca. Czym dokadnie jest jet lag i jak sobie z nim poradzi?

U niektrych osb, zwaszcza tych, ktre prowadz bardzo uporzdkowany tryb ycia. Podr, ktra wie si, e zmian jednej lub wicej stref czasowych moe przewrci do gry nogami cay cykl dobowy. Bardzo czsto pocig to ze sob problemy ze snem, ukadem pokarmowym, a take hormonalnym.

Najbardziej dokuczliwe s wyprawy w kierunku wschd, czyli sytuacja, gdy doba si skraca. Podr na zachd, gdy doba jest dusza, przystosowanie si do nowych warunkw jest znacznie atwiejsze.

Jet lag – objawy

Osoby wraliwe na zmiany stref czasowych najczciej uskaraj si na:

  • ble gowy
  • problemy ze snem (zdarza si, e zmienia si dotychczasowy cykl wydzielania melatoniny, hormonu snu oraz kortyzolu), bardzo czsto s nadmiernie senni lub odwrotnie, nie mog spa i dokucza im bezsenno
  • problemy z ukadem pokarmowym - podr moe zmieni metabolizm oraz schemat wyprnie
  • problemy ze skupieniem uwagi na wykonywanym zadaniu
  • ze samopoczucie
  • zmczenie
  • dezorientacja

Jet lag – leczenie

Jeli nie pisz wystarczajco dugo, twoje ciao ci znienawidzi. Zmniejszone libido to najmniejszy problem

Mimo e jet lag potrafi da w ko, to na szczcie mona sobie z nim poradzi na kilka sposobw. Jeli to moliwe dobrze jest zadba o to jeszcze przed wjazdem. Odpoczynek i relaks na kilka dni przed wyjazdem, zdrowa dieta oraz unikanie alkoholu i napojw z kofein podczas lotu na pewno pomoe szybciej zaaklimatyzowa si w nowym miejscu.

Jednym ze sposobw jest signicie po lekkie leki nasenne i po prostu przespanie lotu. Zamiast leku mona sign po melatonin. Zazwyczaj – w przypadku lotw na wschd - zaleca si zacz j przyjmowa na dwie doby przed planowan podr. Dawka powinna mieci si w przedziale od 1 do 6 mg. Dobrze jest j przyjmowa przez kolejne cztery dni po przylocie, najlepiej na godzin przed snem.

Jeli podr odbywa si w kierunki zachodnim po melatonin dobrze jest sign na godzin przed snem i tak samo przyjmowa przez kolejne cztery dni ju po przylocie.

Ogromne znaczenie na to, jak bdzie przebiegaa adaptacja do nowego miejsca bdzie zaleao od tego, jak zachowujemy si na kilka dni przed podr. Bardzo wane jest to, aby zadba o waciw higien snu. Wysypia si oraz ka si do ka w miar moliwoci o tych samych porach. Specjalici zalecaj, aby przed wyjazdem na wschd ka si nieco wczeniej ni zwykle, za podrujc na zachd - nieco pniej.  

Jeli wyjazd jest krtki dobrze jest si trzyma swojego trybu, jeli jest duszy - warto dopasowa si obowizujcych w danym miejscu pr. Dobrze jest ju w samolocie przestawi czas na ten obowizujcy w danym miejscu.

W przypadku dugich lotw dobrze jest przespa si w typowych dla siebie godzinach, jeli konieczna bdzie przesiadka - dobrze jest ten czas oczekiwania na kolejne poczenie wykorzysta na odpoczynek.

Jet lag - jak sobie z nim radzi

Adaptacj bardzo uatwia nierezygnowanie z codziennych rytuaw czy zaj. Osoby, ktre uprawiaj sport, powinny wiczy take w nowym miejscu. Trzeba jednak pamita, aby nie wychodzi na trening wieczorem, poniewa ten nadmiernie pobudza organizm do dziaania, a wieczorem lepiej si ju wycisza, zwaszcza jeli mamy problemy z odzyskaniem rwnowagi w nowym miejscu. Zbytnie pobudzenie moe si skoczy problemami z zaniciem.

W przypadku wanych wyjazdw, jeli to moliwe, warto wybra si w docelowe miejsce kilka dni wczeniej. Ten dodatkowy czas pozwoli si zaaklimatyzowa, tym samym przy zaatwianiu wanych spraw czowiek jest bardziej skupiony i pewny siebie, a nie rozkojarzony i zmczony.

Jet lag: nie u kadego

Trzeba sobie jednak zdawa spraw, e przykre dolegliwoci typowe dla jet lag mog, ale wcale nie musz si pojawi i nie u kadego bd tak samo intensywne. Kady z nas jest inny. Inaczej funkcjonujemy w cigu dnia i inaczej bdzie reagowa na zmian strefy czasowej.

Zazwyczaj najwicej kopotw z wejciem w nowy sposb funkcjonowania maj osoby, ktre prowadz bardzo uporzdkowany tryb ycia oraz nie lubi zmian, z trudem przyzwyczajaj si do nowej sytuacji. Ogromne znaczenie maj nie tylko indywidualne predyspozycje, ale take sam komfort lotu.

Ten wygodny, pozwalajcy si zrelaksowa i odpocz na pewno uatwi adaptacj w nowym miejscu.