Przez smog stajemy się głupsi - i to dosłownie. Można się "cofnąć w rozwoju" nawet o kilka lat. Nowe badania

Jak się okazuje zanieczyszczenie powietrza może wpływać negatywnie nie tylko na stan układu oddechowego. Zdaniem chińskich naukowców smog jest również przyczyną pogarszania się naszych zdolności umysłowych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 90 procent populacji naszego globu żyje w miejscach, w których zanieczyszczenie powietrza znacznie przekracza ustalone normy. Zdaniem WHO w rezultacie ciągłego kontaktu ze skażonym powietrzem co roku umiera około 4 milionów osób.

Smog szkodzi nie tylko układowi oddechowemu. Uważa się, że oprócz chorób płuc (w tym nowotworów), przyczynia się ono do zwiększenia śmiertelności z powodu chorób układu krążenia, w tym chorób serca i udarów.

4 lata analiz, 20 tysięcy przebadanych osób

Zanieczyszczone powietrze nie służy nie tylko naszemu ciału, lecz także i zdolnościom umysłowym. Wnioski z badań na ten temat opublikowali kilka dni temu na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" chińscy naukowcy pod kierunkiem Xiaobo Zhanga z Uniwersytetu w Pekinie i International Food Policy Research Institute w Waszyngtonie. Biorąc pod uwagę doniesienia z ostatnich lat o złym stanie powietrza nad Polską, można przypuszczać, że wnioski z ich badań odnoszą się również do nas.

Badacze analizowali wyniki testów językowych i matematycznych, prowadzonych przez 4 lata wśród ponad 20 tysięcy obywateli Chin (jednego z krajów, w którym zanieczyszczenie powietrza jest największe na świecie). Testy prowadzono w ramach China Family Panel Studies. By wykryć zależność pomiędzy smogiem a zdolnościami umysłowymi oddychających nim ludzi, wyniki testów zestawiano z miesięcznymi raportami o poziomach zanieczyszczenia powietrza różnymi substancjami.

Kontakt ze smogiem może cofać nasz rozwój

Okazało się, że im dłużej dana osoba była wystawiona na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, tym gorsze były jej wyniki w testach. Kontakt ze smogiem najgorzej wpływał na zdolności werbalne, zwłaszcza u mężczyzn, a także osób starszych i gorzej wykształconych.

- Kontakt z zanieczyszczonym powietrzem może cofnąć naszą edukację o rok - powiedział Xi Chen z Yale School of Public Health w USA, jeden członków zespołu badawczego. - Efekt ten pogłębia się w przypadku osób starszych, szczególnie powyżej 64. roku życia, mężczyzn i osób z niskim wykształceniem. W ich przypadku poziom zdolności może się cofnąć nawet o kilka lat.

Czytaj również:

Więcej o: