Rzadkie choroby - poznaj listę najrzadszych schorzeń genetycznych i psychicznych

Rzadkie choroby to temat trudny. Mimo że wiele z nich rozpoznanych zostało wiele lat temu, wiedza na ten temat jest dosyć mała. Co więcej, na większość rzadkich chorób nie opracowano jeszcze skutecznej terapii.

Rzadkie choroby - co to jest?

Rzadkie choroby to zazwyczaj schorzenia dziedziczne. Wiele z nich ujawnia się zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie. Są jednak i takie, które dają o sobie znać dopiero w okresie dorosłości - np. stwardnienie zanikowe boczne.

Naukowcom jednak nadal nie udało się ustalić, w jaki sposób dochodzi do dziedziczenia tego typu schorzeń. Jedną prawdopodobnych przyczyn rozwoju rzadkich chorób jest przypadkowa mutacja genowa w plemniku lub w komórce jajowej.

Jakie są statystyki dotyczące rzadkich chorób? Które zaburzenia zaliczane są do tej grupy? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Choroby rzadkie - statystyki

Często wiedza na temat najrzadszych schorzeń jest bardzo mała, a na zdecydowaną większość z nich nie opracowano jeszcze żadnej skutecznej terapii. Rzadkie choroby prowadzą do trwałej niepełnosprawności, a czasami stanowią zagrożenie dla życia chorego. Jest to problem, który dotyczy od 7-8 proc. całej populacji. Zgodnie z danymi z 2016 roku może to być aż 350 milionów osób na całym świecie. Dlatego mimo nazwy, nie jest to problem marginalny.

Rzadkie choroby to specjalna kategoria schorzeń, na które (zgodnie z definicją Unii Europejskiej) choruje nie więcej niż 5 na 10 tysięcy osób. Z tej grupy zostały wyodrębnione także choroby ultrarzadkie. Zgodnie z unijną definicją choruje na nie nie więcej niż 1 na 50 tysięcy osób..

Rzadkie choroby genetyczne - lista

Rzadkie choroby mają zazwyczaj podłoże genetyczne. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie choroby rzadkie są chorobami genetycznymi (dobrym przykładem są rzadkie nowotwory).

Które z najrzadszych schorzeń mają podłoże genetyczne? Do tej grupy zaliczanych jest bardzo wiele schorzeń. To m.in.:

 • Choroba Alexandra
 • Alkaptonuria
 • Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą
 • Miopatia
 • Zespół Dravet
 • AHC - naprzemienna hemiplegia dziecięca
 • Zespół Keitha
 • Salt & Pepper
 • Zespół Ehlersa-Danlosa
 • Choroba Kennedy`ego
 • Cytopatie mitochondrialne
 • Zespół Melnick-Needles
 • Dystrofia obręczowo-kończynowa (LGMD)
 • Homocystynuria
 • Zespół Churga i Strauss
 • Zespół Devica (NMO)
 • Pierwotna Dyskineza Rzęsek (PCD)
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 • Zespół Retta
 • Zespół Charge
 • Choroba Dercuma
 • Achromatopsja
 • Choroba Niemanna-Picka
 • Choroba von Hippel-Lindau'a (VHL)
 • Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
 • Tibial hemimelia
 • Zespół Klinefeltera

Lista ta obejmuje jednak tylko część z występujących na świecie rzadkich chorób genetycznych. Wymienienie ich wszystkich mogłoby być bardzo trudnym zadaniem. Szacuje się, że istnieje około 8 tysięcy tego typu zaburzeń.

Rzadkie choroby psychiczne 

Jeszcze inną kategorię stanowią rzadkie choroby psychiczne. W tym przypadku nie ma jednak ustalonego spisu zaburzeń. Choroby te często stają się wręcz obiektem żartów. Mowa m.in. o:

 • Autassassinofilii - własne zabójstwo jest dla chorego bodźcem seksualnym.
 • Koro - lęk przed śmiercią, do której ma dojść na skutek wciągnięcia penisa w głąb brzucha.
 • Oniomania - uzależnienie od zakupów.
 • Zespół obcej ręki - chory odczuwa, że jedna z jego rąk nie należy do niego. Ma poczucie braku kontroli nad jej ruchami. 
 • Zespół Cotarda - chory widzi siebie jako osobę martwą, u której rozkładają się narządy wewnętrzne.

Rzadkie choroby - o tym pamiętaj

Rzadkie choroby mają zazwyczaj podłoże genetyczne. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie choroby rzadkie są chorobami genetycznymi. Często podawanym przykładem są rzadkie nowotwory. 

Najrzadsze schorzenia dają o sobie znać często zaraz po urodzeniu lub w pierwszych latach życia osoby chorej. Zdarza się jednak, że czasami następuje to dopiero w okresie dorosłości. O czym jeszcze warto pamiętać?

 • Rzadkie choroby to specjalna kategoria schorzeń, na które choruje nie więcej niż 5 na 10 tysięcy osób.
 • Z kolei schorzenia ultrarzadkie choruje 1 na 50 tysięcy osób.
 • Jedną prawdopodobnych przyczyn rozwoju rzadkich chorób jest przypadkowa mutacja genowa w plemniku lub w komórce jajowej.
 • Rzadkie choroby prowadzą do trwałej niepełnosprawności, a czasami stanowią zagrożenie dla życia chorego.
 • Jest to problem, który dotyczy od 7-8 proc. całej populacji.
 • Zgodnie z danymi z 2016 roku może to być aż 350 milionów osób na całym świecie.

Zobacz także:

Zęby to nasza wizytówka? 800 tysięcy Polaków nie ma nawet szczoteczki do zębów

Więcej o: