Zwapnienie puc - czy to grona dolegliwo? Kiedy si pojawia i czy da si j leczy?

Zwapnienia puc to mao znana dolegliwo. Dla wielu osb taka diagnoza moe by wic dosy niepokojca. Czy w tego typu przypadkach wymagane jest leczenie lekarskie? Co najczciej przyczynia si do rozwoju zwapnienia puc? Wyjaniamy.

Zwapnienie puc - tajemnicza i nieznana dolegliwo

Zwapnienie puc to dosy tajemnicza i mao znana dolegliwo. Czsto trudno jest nawet znale podstawowe informacje na ten temat. A sama nazwa tej dolegliwoci moe nasuwa skojarzenia z cikimi chorobami. Jednak w tej kwestii warto zachowa ostrono.

Po wpisaniu tego typu hasa do wyszukiwarki moemy znale wiele dyskusji na rnych forach internetowych, w ktrych dotknici t dolegliwoci pacjenci prbuj dowiedzie si czego na ten temat. 

Powd do niepokoju?

- Sylwetka sercowo-naczyniowa prawidowa. Liczne, drobne zwapnienia w obu pucach, prawdopodobnie po przebytej ospie wietrznej. Misz pucny bez zagszcze ogniskowych i zapalnych.Czy kto si na tym zna i mgby mnie uspokoi, e to nie jest nic powanego? Wizyt u lekarza mam we wtorek, boje si.... - pisze na forum gazeta.pl zaniepokojony pacjent.

Czy zwapnieni puc jest rzeczywicie powodem do niepokoju? Co powinnimy zrobi w przypadku takiej diagnozy? Wyjaniamy w dalszej czci artykuu.

Badania obrazowe klatki piersiowej - jak przebiegaj i kiedy si je wykonuje? >>

Zwapnienia -co to jest?

Czym s zwapnienia? Najoglniej rzecz ujmuj s to ziarniste zogi, ktre zbudowane s z okadajcych si soli wapnia w tkance. S one bardzo dobrze widoczne w RTG - widzimy je jako wysycone ziarna. Zwapnienia mog pojawia si m.in. w:

 • opucnej
 • tkance pucnej
 • cianach tchawicy i oskrzeli
 • wzach chonnych
 • naczyniach krwiononych

Zwapnienia w pucach - przyczyny

Okazuje si, e zwapnieni puc nie jest wcale objawem adnej gronej dolegliwoci. Z reguy to pozostao po przebytej infekcji. Moe to by na przykad (jak w przywoanym przykadzie z forum) ospa wietrzna. Inne choroby to m.in. zapalenie puc, zapalenie oskrzeli i grulica. Wrd innych przyczyn wymienia si take zawa puca, sarkoidoz, zakaenia pasoytnicze i pylice. Czasami zwapnienie w pucach mog utrzymywa si przez wiele lat.

Zwapnienie puc -leczenie

Co robi w sytuacji, gdy RTG wykae zwapnienie puc? Na pewno nie powinnimy wpada w panik. To dosy powszechna dolegliwo, ktra nie powinna wiza si z adnymi gronymi konsekwencjami dla zdrowia. Warto jednak na wszelki wypadek w tej kwestii skonsultowa si z lekarzem, ktry dokadnie przeanalizuje nasz przypadek i udzieli odpowiednich porad.

Zwapnienia w pucach a zwknienie puc - to nie to samo

Zwapnienia puc nie naley myli z wknieniem puc. Ta druga dolegliwo jest znacznie powaniejsza i moe wiza si z gronymi dla ycia i zdrowia konsekwencjami.

Samoistne wknienie puc (znane take jako idiopatyczne wknienie puc) dotyczy najczciej osb powyej 60. roku ycia. Jest to dosy rzadkie schorzenie, ktre niestety trudno jest wyleczy. Jego przyczyny nie zostay jeszcze rozpoznane. 

Pierwsze objawy choroby mog przypomina zapalnie puc lub niewydolno krenia. Zachorowalno na to schorzenie wynosi obecnie 6-8 przypadkw na 100 tysicy osb. Gwne objawy to m.in. suchy kaszel, refluksowe zapalenie przeyku, dusznoci, spadek masy ciaa, znaczne osabienie, pytki i przyspieszony oddech. 

Zwapnienie puc - o tym pamitaj

Zwapnienia to ziarniste zogi, ktre zbudowane s z okadajcych si soli wapnia w tkance. S one bardzo dobrze widoczne w RTG - widzimy je jako wysycone ziarna.O czym jeszcze warto pamita?

 • Zwapnieni puc nie jest wcale objawem adnej gronej dolegliwoci. Z reguy jest to pozostao po przebytej infekcji.
 • Czasami takie zwapnienia w pucach utrzymuj si przez wiele lat.
 • Zwapnienia s bardzo dobrze widoczne na RTG.
 • Po jakich infekcjach tworz si zwapnienia puc? To m.in ospa wietrzna, zapalenie puc, zapalenie oskrzeli, grulica, zawa puca, sarkaidoza, zakaenie pasoytnicze.
 • Zwapnienia puc nie naley myli z wknieniem puc. Ta druga dolegliwo jest znacznie powaniejsza.
 • Samoistne wknienie puc (znane take jako idiopatyczne wknienie puc) dotyczy najczciej osb powyej 60. roku ycia. Jest to dosy rzadkie schorzenie, ktre niestety trudno jest wyleczy.
 • W razie wykrycia zwapnienia puc warto skonsultowa si z lekarzem, ktry dokadnie przeanalizuje nasz przypadek.

Zobacz take: