Kardiowersja elektryczna i farmakologiczna - czym różnią się te dwa zabiegi?

Kardiowersja to zabieg, którego celem jest przywrócenie właściwego rytmu serca. Jakie są wskazania do jego wykonania? Jak przebiega zabieg? Czy kardiowersja może wiązać się z jakimiś powikłaniami? Podpowiadamy.

Kardiowersja elektryczna - co to za zabieg?

Kardiowersja elektryczna to zabieg z użyciem impulsu elektrycznego, którego głównym celem jest przywrócenie u pacjenta prawidłowego rytmu serca. Metoda ta stosowana jest od lat 60. XX wieku. Nie należy jej jednak mylić z kardiowersja farmakologiczną, która opiera się na podawaniu leków antyarytmicznych. 

Kardiowersja elektryczna, jak podpowiada nazwa, używa prądu elektrycznego. Zabieg ten wykonuje się w przypadku:

 • Trzepotania przedsionków: skuteczność zabiegu w takich przypadkach wynosi od 90 do 100 proc.
 • Migotanie przedsionków: skuteczność zabiegu zależy od tego, ile trwa choroba. Jeśli pacjent choruje mniej więcej od roku, szanse na powodzenie wynoszą nawet 90 proc. Z kolei, gdy choroba trwa już od kilku lat, zmniejszają się one do 50 proc. 

Tachykardia - spanikowane serce. Przyczyny, objawy i leczenie tachykardii >>

Na czym to polega zabieg kardiowersji elektrycznej?

Na czym dokładnie polega zabieg kardiowersji? Oto krótki opis wpływu wykorzystywanych w trakcie niego impulsów elektrycznych:

 • Nasze serca zbudowane są z dwóch komór i dwóch przedsionków.
 • W prawym przedsionku znajduje się węzeł zatokowy, czyli fizjologiczny rozrusznik serca, który odpowiedzialny jest za generację impulsów potrzebnych do regularnej pracy serca.
 • Impulsy te rozchodzą się swoimi drogami po komorach i przedsionkach. 
 • Na sam koniec drogi impuls wygasa i tworzy miejsce dla następnego wyładowania.
 • Zaburzenia rytmu serca tworzą się, gdy na drodze impulsu pojawiają się jakieś przeszkody lub dodatkowe ścieżki.
 • Zabieg kardiowersji restartuje ten schemat.
 • W trakcie kardiowersji na moment dochodzi do zatrzymania akcji serca. Po tym rozrusznik jednak zaskakuje ponownie i nadaje właściwy rytm.

Brytyjczycy wymyślili, jak w 15 minut skutecznie zdiagnozować zawał serca. Zamiast EKG - pobranie krwi >>

Kardiowersja - jak przebiega zabieg?

Przed zabiegiem chory nie może przyjmować żadnych posiłków przez sześć godzin. Kardiowersja elektryczna wykonywana jest przy krótkim znieczuleniu - osoba poddawana zabiegowi śpi i nie odczuwa bólu, a jej życiowe parametry są monitorowane. To dlatego, że kardiowersja może wywoływać ból, a przejścia elektrycznych impulsów dla większości pacjentów są nieprzyjemnym doznaniem.

Cały zabieg wraz z przebudzeniem zajmuje około 30 minut. Potem pacjent musi zostać poddany obserwacji lekarskiej. Niektórzy jeszcze tego samego dnia mogą opuścić szpital. W ciągu doby od zabiegu nie można jednak prowadzić samochodu. 

Innym zabiegiem, w którym stosuje się prąd elektryczny przy nieprawidłowym rytmie serca, jest defibrylacja. W tym drugim przypadku stosuje się jednak większe wartości energii.

Kardiowersja - wskazania do wykonania zabiegu

Przed wykonaniem zabiegu u pacjenta wykonuje się badanie EKG. To dlatego, że wyładowania w trakcie zabiegu, muszą być w pełni zgrane z zapisem z badań. 

Kto może być poddany kardiowersji? To przede wszystkim:

 • częstoskurcz nadkomorowy
 • częstoskurcz komorowy
 • migotanie przedsionków

Kardiowersja farmakologiczna - co to za metoda?

Z kolei kardiowersja farmakologiczna najczęściej stosowana jest w przypadkach migotania przedsionków. Metoda ta sprawdza się zazwyczaj, gdy napad nie trwał dłużej niż siedem dni. Stosuje się wówczas:

 • amiodaron
 • flekainid
 • werapamil

Kardiowersja powikłania - czy są możliwe?

Tak jak wiele zabiegów medycznych, kardiowersja może wiązać się z pewnymi powikłaniami. Nie są one częste, jednak warto mieć świadomość takiego zagrożenia. Wśród powikłań po kardiowersji wymienia się m.in.:

 • oparzenia
 • miejscowe odczyny skórne
 • wywołanie innych zaburzeń pracy serca

Kardiowersja - o tym pamiętaj

Kardiowersja to zabieg, którego celem jest przywrócenie właściwego rytmu serca. W tym celu wykorzystywane są impulsy elektryczne. Nie należy go mylić z defibrylacją, która większe wartości energii. O czym jeszcze warto pamiętać?

 • W trakcie kardiowersji na moment dochodzi do zatrzymania akcji serca. Po tym rozrusznik jednak zaskakuje ponownie i nadaje właściwy rytm.
 • Przed wykonaniem zabiegu u pacjenta wykonuje się badanie EKG. To dlatego, że wyładowania w trakcie zabiegu, muszą być w pełni zgrane z zapisem z badań.
 • Nie można niczego spożywać już sześć godzin przed zabiegiem.
 • Zabieg wraz z przebudzeniem zajmuje około 30 minut. Niektórzy pacjenci opuszczają szpital nawet w tym samym dniu. Konieczna jest jednak obserwacja i ocena lekarska.
 • Przez 24 godziny po zabiegu nie należy prowadzić samochodu. 

Zobacz także:

Więcej o: