Zakażenie szpitalne - poznaj definicję i dowiedz się, kto znajduje się w grupie ryzyka

Zakażenie szpitalne to najogólniej rzecz ujmują zakażenie, które wystąpiło w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych. Problem ten dotyczy zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Jakie są najczęstsze zakażania szpitalne i jak możemy ich uniknąć? Podpowiadamy.

Zakażenie szpitalne - nie tylko w filmach

Zakażenie szpitalne to częsty motyw filmowy. Jednak taka sytuacja możliwa jest także w prawdziwym życiu. Do tego typu zakażeń dochodzi zarówno w szpitalach, jak i w innych ośrodkach medycznych.

Co najgorsze, wcale nie jest to rzadki problem. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych rocznie dochodzi aż do dwóch milinów zakażeń szpitalnych. Blisko 100 tysięcy z nich kończy się śmiercią. Jest to więc bardzo poważny problem, któremu należy zapobiegać. Gdy dochodzi do zakażeń, często zamykane są na jakiś czas oddziały, a nawet całe szpitale. 

Co prowadzi do takich sytuacji? Głównymi winowajcami są przede wszystkim bakterie, priony, grzyby, wirusy i pasożyty. Często można byłoby ich jednak uniknąć - w takich przypadkach zawodzi zazwyczaj czynnik ludzki. 

Zakażenie endogenne i egzogenne - różnica

Zakażenia szpitalne dzieli się często na dwie grupy. Pierwsze, to zakażenia endogenne, czyli takie, które zostały spowodowane przez naturalną florę pacjenta lub lekarza (np. w przypadku obniżonej odporności organizmu). Z kolei drugi rodzaj to zakażenia egzogenne. Wywołują je drobnoustroje obecne w środowisku szpitalnym.

Co podnosi ryzyko zakażenia szpitalnego? To m.in.:

 • zabiegi chirurgiczne
 • zabiegi endoskopowe
 • wkłucia dożylne
 • wkłucia dotętnicze
 • dializoterapia
 • chirurgiczne zabiegi stomatologiczne
 • wstawianie różnego rodzaju implantów

Z kolei wśród wrót zakażeń wymienia się m.in. uszkodzoną skórę, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy i układ oddechowy.

Czy od klimatyzacji można się pochorować? [NaZdrowie]

Zakażenie szpitalne - najczęstsze przyczyny

Którzy pacjenci są szczególnie narażeni na różnego rodzaju zakażenia szpitalne? To oprócz osób z osłabioną odpornością dzieci poniżej pierwszego roku życia, chorzy na cukrzycę, a także osoby, które przez długi okres przyjmowały antybiotyki.

Ocena stanu odżywienia pacjenta - obowiązek szpitala >>

Zakażenia szpitalne - definicja ustawowa i WHO

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, zakażenie szpitalne to takie, które pojawiło się w wyniku leczenia w szpitalu lub w związku z pobytem w szpitalu, wtórne do stanu pacjenta sprzed hospitalizacji. 

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 5.12.2008 roku to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

 • nie pozostawała w momencie udzielani świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania;
 • wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

Zakażenia szpitalne - zapobieganie

W jaki sposób możemy zapobiegać zakażeniom szpitalnym? To niektóre z najczęściej wymienianych metod prewencyjnych:

 • Płukanie jamy ustnej i mycie zębów pacjentów.
 • Częste mycie rąk przez personel medyczny i pacjentów.
 • Ułożenie górnej części ciała pacjenta pod kątem 30 stopni - to może zapobiec odrespiratowemu zapaleniu płuc.
 • Kąpiele pacjentów w płynach antyseptycznych.
 • Odkażenia miejsca wkłuć i zastrzyków.
 • Dokładne sprzątanie szpitali.
 • Odpowiednie czyszczenie strojów personelu medycznego.
 • Lepsze warunki pracy personelu szpitalnego.

Odszkodowania w przypadku zakażeń szpitalnych

Jeśli zostanie u nas rozpoznane zakażenie szpitalne, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Powinniśmy zgłosić to w urzędzie wojewódzkim lub w sądzie. W tym pierwszym przypadku odszkodowania są zazwyczaj przyznawane w szybszym czasie. Niestety są one niższe niż te, które zostały przyznane przez sąd.

Co istotne, nie możemy w tym samym czasie ubiegać się o odszkodowanie w sądzie i urzędzie wojewódzkim.

Zakażenia szpitalne - o tym pamiętaj

Zakażenie szpitalne pojawia się w związku z pobytem lub leczeniem w danej placówce. To poważny problem, który często rozstrzygany jest w sądzie. Poszkodowani pacjenci mogą w takich przypadkach ubiegać się o odszkodowania. O czym jeszcze warto pamiętać?

 • Do tego typu zakażeń dochodzi zarówno w szpitalach, jak i innych ośrodkach medycznych.
 • W przypadku wykrycia poważnych zakażeń, może zostać zamknięty na jakiś czas nawet cały szpital.
 • Zakażenia szpitalne dzielą się na endogenne i egzogenne. 
 • Wśród osób najbardziej narażonych na zakażenia szpitalne wymienia się pacjentów z osłabioną odpornością, chorych na cukrzycę oraz dzieci poniżej pierwszego roku życia.

Zobacz także:

Więcej o: