Medycyna pracy - kiedy trzeba wykonać badania i co powinno zawierać nasze skierowanie?

Medycyna pracy diagnozuje nie tylko aktualny stan zdrowia pracownika, ale także sprawdza jego środowisko pracy. Co ważne, wizyty u takich lekarzy są bezpłatne, gdyż finansują je nasi pracodawcy. Medycyna pracy: jak wygląda badanie i w jakich sytuacjach musimy je wykonać?

Medycyna pracy, czyli ochrona zdrowia pracowników

Medycyna pracy jest jedną ze specjalności lekarskich. Najogólniej rzecz ujmując zajmuje się ona ochroną zdrowia pracowników. Co ważne, dziedzina ta skupia specjalistów z różnych sfer medycznych (okulistów, psychologów, itd.), którzy badają i oceniają stan zdrowia osób pracujących. Kontrolują oni także różne środowiska pracy. Dzięki temu mogą zostać wykryte niebezpieczne czynniki dla zdrowia pracowników w danym zakładzie. Tego typu kontrole pracowników nie powinny odbywać się rzadziej niż raz na pięć lat i częściej niż raz w roku.

Lekarz medycyny pracy wydaje oświadczenia na temat naszej zdolności do wykonywania pracy, które musimy następnie dostarczyć do naszego pracodawcy. Co istotne, takie badania wykonuje się w godzinach pracy. Zleca je nasz pracodawca. Wymusza to na nim Kodeks pracy. Zgodnie z jego zapisami każdy pracodawca powinien dbać o zdrowie swoich podwładnych. Poza tym panujące w każdym zakładzie warunki powinny być higieniczne i bezpieczne.

Medycyna pracy - czym się zajmuje?

Lekarze tej specjalności wykonują przede wszystkim badania profilaktyczne osób pracujących zawodowo. Może to być na przykład diagnostyka kontrolna, okresowa, sanitarno-epidemiologiczna czy wstępna. Jednak to nie koniec listy ich obowiązków. Czym jeszcze zajmując się lekarze medycyny pracy? 

 • przegląd stanowisk pracy
 • badanie środowiska pracy i jego wpływu na pracowników
 • rady dla pracowników dotyczące sposobu odżywiania i zdrowych nawyków, które poprawią ich ogólny stan
 • uczestniczenie w pracach komisji BHP
 • przeprowadzanie badań uczniów (dotyczy to zwłaszcza studentów na studiach doktoranckich, którzy narażeni są na wpływ szkodliwych dla zdrowia czynników)
 • badanie osób starających się o posiadanie broni
 • badanie osób posiadających broń

Co bada lekarz medycyny pracy?

Jak wygląda wizyta u lekarza medycyny pracy? To zależy przede wszystkim od tego, gdzie i na jakim stanowisku pracujemy. Łatwo domyślić się, że od kierowcy będą wymagane inne badania niż od nauczyciela. Nasze skierowanie do specjalisty medycyny pracy powinno więc zawierać dokładny opis wykonywanego przez nas zawodu.

Są to zazwyczaj badania dopasowane do naszych służbowych obowiązków. Oprócz tego może pojawić się także:

 • badanie moczu
 • morfologia krwi
 • badanie wzroku
 • badanie poziomu cukru we krwi
 • badanie laryngologiczne

Badanie u lekarza medycyny pracy - jak wygląda?

Lekarz medycyny po skontrolowaniu naszego stanu zdrowia wydaje:

 • orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku
 • orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku

Po wizycie u lekarza musimy tę decyzję dostarczyć naszemu pracodawcy.

Badania medycyny pracy - w jakich przypadkach?

Kiedy wykonujemy tego typu badania? Oto lista kilku najczęstszych sytuacji, w których taka diagnostyka jest wymagana:

 1. Zmiana stanowiska pracy.
 2. Zmiana charakteru stanowiska pracy.
 3. Początek nowej pracy.
 4. Zbliżający się koniec ważności poprzedniego orzeczenia.
 5. Po zwolnieniach lekarskich, które trwały dłużej niż 30 dni.

Skierowanie na badania medycyny pracy

Nasze skierowanie na wizytę u lekarza medycyny pracy otrzymujemy w zakładzie pracy. Co powinno ono zawierać?

 • Rodzaj wymaganych badań.
 • Dokładny opis charakteru wykonywanej przez nas pracy.
 • Informacje o ewentualnych zagrożeniach, jakie wiążą się z naszym stanowiskiem pracy.
 • Wyniki aktualnych badań.
 • Medycyna pracy: cennik - ile kosztuje wizyta u lekarza?
 • Badania tego typu są bezpłatne. Ich koszt pokrywa pracodawca. Nie musimy także martwić się urlopem - wykonuje się je zazwyczaj w godzinach pracy.

Co istotne, zgodnie z Kodeksem pracy (art. 211) wykonanie badań należy do obowiązków pracowników. Zapis ten mówi o przestrzeganiu zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Zobacz także:

Czy picie kranówki jest szkodliwe? [NaZdrowie]

Więcej o: