Epidemia grypy w Polsce? Chorych przybywa z dnia na dzie.W tych wojewdztwach jest najgorzej

Od pocztku stycznia na gryp i infekcje grypopodobne zachorowao ju 440 tys. Polakw. Ich liczba ronie z tygodnia na tydzie - zwaszcza wrd osb midzy 15 a 64 rokiem ycia. Czy mona ju mwi o epidemii?

Szczyt zachorowa na gryp i infekcje grypopochodne trwa w Polsce od stycznia do marca. W tym roku, w cigu zaledwie pierwszych trzech tygodni, zachoroway ju 439 252 osoby (stan na 22 stycznia). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Pastwowa Inspekcja Sanitarna stale monitoruj liczb chorych.

Zgodnie z podawanymi przez Instytut danymi, najgorsza sytuacja jest w wojewdztwie mazowieckim (83014 przypadkw zachorowa od pocztku stycznia) i pomorskim (70977), gdzie chorych jest wprawdzie nieco mniej ni na Mazowszu, ale za to ich liczba ronie o wiele szybciej ni gdziekolwiek indziej. le jest take w Wielkopolsce (61492) i Maopolsce (54050). Najmniej choruj natomiast mieszkacy wojewdztwa opolskiego (4172 przypadki zachorowa na gryp). 

Grypa: co roku grona i lekcewaona

Jak dotd nie odnotowano ani jednego przypadku miertelnego. Jednak kadego tygodnia do szpitala trafia kilkaset osb (w sumie w caej Polsce ju 1393), u ktrych objawy - gwnie ze strony ukadu oddechowego, ale rwnie krenia - okazuj si na tyle silne, e pacjenci wymagaj hospitalizacji.

Najczciej na gryp zapadaj Polacy w wieku od 15 do 64 lat - to niemal poowa wszystkich przypadkw (202 tys.), najrzadziej osoby starsze (42 tys. przypadkw). To rwnie jedyna grupa, u ktrej w ubiegym tygodniu odnotowano spadek zachorowa. Wrd dzieci rzadziej choruj te mae (do 4 roku ycia) - to 61 tys. wszystkich przypadkw. Starsze (do 14 roku ycia) czciej - do tej pory lekarze zdiagnozowali ich ju prawie 100 tys. 

Epidemia: tak czy nie?

Czy w zwizku z tak du liczb chorych mona mwi o epidemii grypy w Polsce? Jeli za wic uzna definicj zaczerpnit z polskiego prawa administracyjnego, zgodnie z ktr epidemia to "wystpienie na danym obszarze zakae lub zachorowa na chorob zakan w liczbie wyranie wikszej ni we wczeniejszym okresie albo wystpienie zakae lub chorb zakanych dotychczas niewystpujcych"nie. Przynajmniej na razie, bo sezon grypowy waciwie dopiero si zacz, a liczba chorych ronie w szybkim tempie dosownie z dnia na dzie. 

W odniesieniu do sytuacji w wojewdztwie mazowieckim - gdzie, w porwnaniu z innymi wojewdztwami, chorych jest najwicej - na ten temat wypowiedziaa si take rzeczniczka Wojewdzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (WSSE). W rozmowie z nami Joanna Naroniak zaznaczya, e o ile rzeczywicie notowanych jest duo zachorowa na gryp i infekcje grypopochodne, to o epidemii nie ma mowy. Na dowd rzeczniczka przytacza statystyki z ubiegego roku, kiedy w tym samym okresie (pierwsze dwa tygodnie stycznia), chorych byo a o 5 tys. wicej ni w tym roku

Przezibienie czy grypa? Objawy

Mim to warto wiedzie, czym charakteryzuje si grypa i jak odrni j od przezibienia. Zgodnie z informacjami podawanymi przez WSSE, jej gwnym, ale nie zawsze wystpujcym objawem, jest wysoka gorczka (powyej 38 stopni Celsjusza), ktra utrzymuje si przez kilka dni.

Towarzyszy jej silny bl gowy, mini i staww, a czsto, cho nie zawsze, take kaszel o "suchym i napadowym" charakterze. Katar czy bl garda pojawiaj si rzadko i s zdecydowanie mniej intensywne, ni ma to miejsce w przypadku przezibienia. Typowym objawem grypy jest rwnie dugotrwae uczucie wyczerpania i osabienia, ktre moe si utrzymywa nawet do 3 tygodni. 

Docz do Zdrowia na Facebooku!

Grypa, podobnie jak przezibienie, rozwija si szybko - ich objawy wystpuj ju po 48 godzinach od zaraenia. Przezibienie koczy si jednak po tygodniu, grypa pniej, bo dopiero po dwch lub trzech. Dlatego tak wane jest, by nie wraca do pracy czy szkoy zbyt wczenie, nawet jeli (chwilowo) czujemy si lepiej. To zaszkodzi i nam i otoczeniu.

Grypa nie tylko trwa duej, ma te ostrzejszy przebieg. Chorzy na gryp odczuwaj objawy oglnoustrojowe, czyli kolokwialnie mwic, czuj si le "na caym ciele". Gwne dolegliwoci zwizane z przezibieniem dotycz zwykle grnych drg oddechowych (katar, kaszel, bl garda).

Co robi, eby nie zachorowa?

Co zrobi, by uchroni przed zachorowaniem na gryp? Zarwno Pastwowa Inspekcja Sanitarna, jak i lekarze za najskuteczniejsz metod uznaj szczepienia ochronne, cho one te nie daj 100 proc. pewnoci. 

Jednak nawet, kiedy dojdzie do zaraenia, u zaszczepionych osb przebieg choroby jest agodniejszy. Do tego szczepienia chroni przed powikaniami pogrypowymi, ktre s najniebezpieczniejsze. Nale do nich m.in. zapalenie minia sercowego, zapalenie puc i oskrzeli, a take astma.

Oprcz tego naley w miar moliwoci unika zatoczonych miejsc i czsto my rce - zwaszcza po powrocie do domu czy dotykaniu jakichkolwiek klamek, sklepowych koszykw i wzkw czy uchwytw w rodkach komunikacji miejskiej.

Niestety, nosiciele wirusa grypy zaraaj nim nie tylko kichajc czy kaszlc, ale te zwyczajnie oddychajc, wic nawet najdokadniejsze zabiegi higieniczne mog okaza si niewystarczajce w zetkniciu z nimi. Dlatego najwaniejsze jest, by chorzy nie wychodzili z domu - zwaszcza w miejsca publiczne - a do cakowitego wyzdrowienia

Zobacz te: