Mikrobiolog tumaczy, czemu nie powiniene zostawia kubka na noc w pracy

Kubki stojce na biurkach pracownikw s normalnym widokiem. Tymczasem wedug profesora mikrobiologii trzymanie ich w pracy jest przede wszystkim niebezpieczne. Przestrze biurowa to prawdziwe skupisko bakterii. W cigu dnia drobnoustroje zbierasz... do kubka.

Charlesa Gerba, profesora mikrobiologii rodowiskowej pracujcego na Uniwersytecie w Arizonie, od lat naukowo interesuj przede wszystkim mikroorganizmy i wirusy, z ktrymi codziennie styka si przecitny czowiek. W swoich artykuach naukowych pisze m.in. o mikrobach znajdujcych si na rkach czowieka, skupiskach wirusw na znajdujcych si w toaletach czy bakteriach na ekranach dotykowych.

Biurowe kubki

W ramach jednego z bada profesor Gerb przeanalizowa 5 tysicy prbek pochodzcych z kubkw pracownikw biurowych, ktre nie byy zabierane do domu, lecz na stae przechowywane w pracy. 

Bl brzucha: czasem baha dolegliwo, czasem objaw choroby. Poka, gdzie boli, podpowiemy dlaczego

Badania profesora opublikowane po raz pierwszy w dzienniku "Dairy, food and environmental sanitation" (1989), a potem wielokrotnie aktualizowane i publikowane (m.in. na stronie Uniwersytetu w Arizonie) wykazay, e na naczyniach znajduj si szkodliwe drobnoustroje pochodzce z pokrte od kranw (tych mikroorganizmw byo najwicej), z drzwiczek od mikrofalwki, z klawiatur, z drzwi od lodwki, z automatu z wod oraz z guzikw maszyn dystrybuujcych napoje i przekski (tych mikroorganizmw byo najmniej).

Czy to na pewno czyste?

Mikrobiolog podkreli, e przedmioty codziennego uytku mog wyglda na czyste, wic pracownicy nie maj wiadomoci zagroenia, ktre stanowi niebezpieczne organizmy:

To badanie pokazuje, e skaenie moe rozprzestrzenia si w miejscu pracy, podczas gdy pracownicy odgrzewaj sobie lunch, robi kaw czy po prostu pisz co na klawiaturze.

Ponadto profesor sprawdzi te, jakie mikroorganizmy znajduj si na kubkach przed ich umyciem i tu po nim. Wyniki byy zaskakujce - okazao si, e mycie naczy w biurowych kuchniach wcale nie chroni przed zakaeniem, a nawet moe zwikszy jego ryzyko:

Bakterie z grupy coli byy obecne na 20 procentach kubkw przed ich umyciem oraz na 100 procentach kubkw po ich umyciu przy pomocy wsplnego kuchennego zmywaka. Przed myciem na adnym z kubkw nie wykryto paeczki okrnicy (E. coli). Po umyciu na 20 procentach kubkw wykryto paeczk okrnicy.

E. coli

Paeczka okrnicy jest elementem flory bakteryjnej jelita grubego czowieka oraz zwierzt staocieplnych. Bakteria ta wydostaje si z organizmu czowieka razem z kaem. atwo si ni zakazi, poniewa moe by przenoszona na rkach. Objawami zakaenia E. coli s biegunka, zawroty gowy, gorczka, ble brzucha, osabienie i odwodnienie organizmu.

Codziennie do domu

Wedug profesora trzymanie swojego kubka przez cay czas w pracy i korzystanie ze wsplnej gbki do mycia naczy nie jest dobrym pomysem. eby unikn zakaenia bakteriami z grupy coli oraz innymi mikroorganizmami, najlepiej zabiera swj kubek do domu po pracy i my go ju u siebie. Warto pamita, e E. coli ginie w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Dobrym rozwizaniem jest wic take wyparzanie naczy w gorcej wodzie.

To te moe ci zainteresowa: