Zwolnienie lekarskie - kiedy je dostarczyć? Jak długo może trwać zwolnienie lekarskie?

Gdy zachorujesz, masz prawo ubiegać się o zwolnienie lekarskie. Za czas twojej niezdolności do pracy należy Ci się odpowiednie wynagrodzenie. Tego typu rozwiązanie prawne sprawia, że osoby chore mogą w spokoju zregenerować swoje siły. Zwolnienie może wypisać każdy lekarz - nie musi to być lekarz rodzinny. Równie dobrze możesz w tym celu udać się do specjalisty lub placówki prywatnej.

Zwolnienie lekarskie – informacje ogólne

Zwolnienia lekarskie są wystawiane na druku ZUS ZLA. Dokument ten stanowi potwierdzenie niezdolności do pracy. Znajduje się w nim stwierdzenie dotyczące okresu, podczas którego chory może pozostać w domu w celach leczniczych. Zwolnienia lekarskie – na podstawie prawa wydanego przez ZUS – może wystawić lekarz, dentysta, felczer lub starszy felczer. Co ważne, tego typu prawa nie posiadają lekarze odbywający staż podyplomowy. Zwolnienia wydawane są tylko wtedy, gdy stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie określonej pracy. Żeby odpowiednio ocenić stan zdrowia ubezpieczonego, lekarz musi wykonać badanie.

Zwolnienie lekarskie a zasiłek chorobowy

Zwolnienie lekarskie stanowi nie tylko usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Ponadto dokument ten jest podstawą wypłacenia zasiłku chorobowego za okres, gdy chory nie może zarabiać pieniędzy. Co ważne, w zwolnieniu muszą znaleźć się specjalne kody literowe (wpisuje je lekarz). Tego typu oznaczenia informują o okolicznościach, które wpływają na prawo do uzyskania oraz na wysokość wypłaconego zasiłku chorobowego.

Co oznaczają kody na zwolnieniu lekarskim?

  • Kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni. Jej powodem jest ta sama choroba, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
  • Kod B – niezdolność do pracy z powodu ciąży.
  • Kod C – niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu.
  • Kod D – niezdolność do pracy z powodu gruźlicy.
  • Kod E – niezdolność do pracy z powodu choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub inną chorobą, której objawy zaczynają się ujawniać po okresie dłuższym niż 14 od początku choroby.

Zwolnienie lekarskie – ile egzemplarzy?

Zwolnienie lekarskie jest wystawiane w trzech egzemplarzach. Oryginał lekarz wysyła bezpośrednio do jednostki ZUSu (w ciągu 7 dni od daty wystawienia). Jedną kopię dostaje pacjent, który ma obowiązek zanieść dokument do pracodawcy. Trzeci egzemplarz pozostaje u lekarza. Jest on zobowiązany do przechowywania zwolnienia przez trzy lata.

Na ile zwolnienie jest wystawiane?

Zwolnienie przyznaje się na okres, w którym dana osoba nie powinna pracować. Najczęściej okres ten zaczyna się w dniu przeprowadzenia badania. Jest jednak możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na okres późniejszy (nie później jednak niż 4 dni po badaniu). Dzieje się tak w dwóch przypadkach. Wówczas, gdy tuż po badaniu przypadają dni wolne od pracy (np. badanie odbywa się w piątek) lub wtedy, kiedy badanie przypada na okres wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy (np. pacjent przychodzi do lekarza we wtorek z objawami pogłębiającej się choroby, chociaż do czwartku miał jeszcze zwolnienie). Istnieje także możliwość wystawienia zwolnienia za okres poprzedzający, jeśli wyniki badania pacjenta jednoznacznie wskazują, że był on chory już wcześniej (okres ten nie może być jednak dłuższy niż 3 dni).

Zwolnienie lekarskie – kiedy dostarczyć?

O chorobie pracownik powinien poinformować pracodawcę jak najszybciej. Nie można z tą informacją zwlekać dłużej niż dwa dni. Informacja nie musi być przekazana osobiście. Chory może zrobić to przez telefon, faks lub pocztę e-mail. Ponadto informacja może zostać przekazana w imieniu pracownika przez kogoś innego. 2-dniowy termin mogą przekraczać tylko osoby obłożnie chore, które nie mają rodziny.

Druk zwolnienia lekarskiego trzeba dostarczyć do pracodawcy do 7 dni od daty wystawienia. W tym celu można skorzystać z usług poczty lub kuriera. Chory nie musi udawać się do pracodawcy osobiście.

Zwolnienie lekarskie na dziecko

Można uzyskać zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym dzieckiem, małżonkiem lub rodzicem. Na dzieci, które nie przekroczyły 14. roku życia przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu roku (niezależnie od liczby dzieci). Na starszych członków rodziny można uzyskać maksymalnie 14 dni zwolnienia.

Może cię również zainteresować:

Więcej o: