Grypa odkowa - jak si przed ni uchroni i jak j leczy?

Grypa odkowa atakuje znienacka i potrafi wyniszcza nasz organizm przez dugie godziny. Jest wyjtkowo zaraliwa, a z jej konsekwencjami takimi, jak choby osabienie, zmagamy si na dugo po jej wyleczeniu. Jest jednym z tych schorze, ktrych obawiaj si zarwno osoby czsto chorujce, jak i te, ktre uwaamy za okazy zdrowia. Co wic warto o niej wiedzie?

Jakie s objawy grypy odkowej?

Diagnostyka choroby nie jest skomplikowana, gdy bowiem w gr wchodzi grypa odkowa objawy mona uzna za jednoznaczne. Najczciej pojawiajcym si jest biegunka, czsto bardzo intensywna i wyniszczajca. Chorzy skar si te na nudnoci i wymioty, niejednokrotnie przy tym jeden i drugi objaw wystpuj w zblionym czasie. Inne objawy grypy odkowej s zblione do tych, z jakimi mamy do czynienia w przypadku grypy w jej klasycznym wydaniu. Chorym doskwiera osabienie i pogorszenie samopoczucia, stanom tym czsto towarzyszy przy tym brak apetytu.

Typowy dla choroby jest rwnie jej gwatowny przebieg. Ju pierwszym objawom moe towarzyszy bardzo silna gorczka, a cho biegunka i wymioty zwykle nie trwaj duej ni dwa lub trzy dni, bywa i tak, e chorzy zmagaj si z objawami utrzymujcymi si nawet przez tydzie.

Bl brzucha: czasem baha dolegliwo, czasem objaw choroby. Poka, gdzie boli, podpowiemy dlaczego

Jak uchroni si przed gryp odkow?

Gwatowny przebieg i powane konsekwencje, jakie pociga za sob grypa odkowa sprawiaj, e w naszym wasnym interesie ley robienie wszystkiego, co w naszej mocy, abymy nie zarazili si ni. Jest to o tyle trudne, e chory skutecznie zaraa nawet przed wystpieniem pierwszych objaww choroby, a potem take kilka dni po ich ustpieniu. Co wicej, rotawirusy zaliczaj si do szczeglnie zaraliwych, co dodatkowo utrudnia utrzymanie dobrego zdrowia.

Dziaania profilaktyczne naley wic prowadzi przez cay czas stawiajc zarwno na utrzymywanie naszego organizmu w dobrej kondycji, jak i na odpowiedni diet. Gdy grypa odkowa atakuje w naszym najbliszym otoczeniu, najskuteczniejszym sposobem na uniknicie zakaenia jest dbanie o higien, w tym zarwno czste mycie rk, jak i spuszczanie wody w toalecie jedynie przy zamknitej klapie. W trakcie choroby dobrze jest te starannie czyci te sprzty i urzdzenia, z ktrymi styka si chory, a ju po jej zakoczeniu – dokadnie wysprzta mieszkanie majc na uwadze to, e nawet na tym etapie grypa moe nas zaatakowa. Jeli tylko jest to moliwe, naley te unika chorych.

Grypa odkowa – jak leczy?

Leczenie grypy odkowej mona podzieli na kilka etapw, z ktrych pierwszy wie si z koniecznoci podawania choremu jak najwikszej iloci pynw. Odwodnienie jest powanym zagroeniem dla chorych bez wzgldu na to, czy zmagaj si z biegunkami, czy te z wymiotami. Poniewa mamy do czynienia z bardzo gwatownymi objawami, moe pojawi si szybciej ni przy innych chorobach, naszym celem jest wic zrobienie wszystkiego, aby do niego nie dopuci. To, co pijemy jest wcale nie mniej wane. Najbardziej wskazana jest ciepa woda, niesodzona herbata oraz herbatki zioowe (rumianek, szawia, li babki lancetowatej). Chory powinien pi przy tym po kadym ataku nawet, jeli wydaje si mu, e tylko przyspieszy to kolejn biegunk lub wyprnienie.

Kolejnym krokiem w leczeniu grypy odkowej jest przeciwdziaanie utracie mineraw przez chorego. Dzi jest to znacznie atwiejsze ni miao to miejsce jeszcze przed kilkoma laty, w sprzeday dostpne s bowiem specjalne mieszanki elektrolitw, ktre moemy podawa w takich okolicznociach. Jeli nie wiemy, ktra z nich bdzie najskuteczniejsza, nie wahajmy si skonsultowa naszego wyboru z farmaceut, a z pewnoci zasugeruje nam on rzeczywicie skuteczne rozwizanie.

Nie mona te zapomina o podawaniu choremu probiotykw, dla ktrych charakterystyczne jest to, e wspieraj proces odbudowy flory jelitowej. Probiotyki agodz konsekwencje aktywnoci wirusw, a ich dziaanie przyczynia si do szybszej regeneracji organizmu. Dziki temu wzmocnieniu ulega rwnie ukad odpornociowy, a to sprawia, e osoba osabiona atakiem grypy odkowej nie musi obawia si kolejnej infekcji.

Grypy odkowej nie mona lekceway, gdy wic tylko stan pacjenta na to pozwala, konieczne jest skontaktowanie si z lekarzem. Ten moe przepisa dodatkowe leki przyspieszajce tempo dochodzenia do zdrowia. Z lekarzem naley skontaktowa si rwnie wwczas, gdy pomimo stosowania si do jego zalece objawy grypy odkowej nie ustpuj, a take wwczas, gdy sabn, ale w znacznie wolniejszym tempie ni mona byoby tego oczekiwa.

Grypa odkowa – jakie leki?

W leczeniu grypy odkowej wan rol odgrywaj leki przeciwbiegunkowe. agodz one najbardziej nieprzyjemny z objaww choroby, cho naley liczy si z tym, e nawet one nie s w stanie wyeliminowa biegunki cakowicie. Jeli objawom towarzyszy wysoka temperatura ciaa (co jest typowe zwaszcza dla dzieci), wskazane jest podawanie pacjentom lekw o dziaaniu przeciwgorczkowym.

Grypa odkowa – co je?

Dieta ma ogromne znaczenie nie tylko w trakcie grypy odkowej, ale i po jej zakoczeniu. W pierwszych dniach grypy odkowej mona nie je wcale, nie mona jednak zapomina o piciu ciepej wody, herbatek zioowych oraz niesodzonej herbaty. Przy uczuciu godu najlepszym rozwizaniem jest na tym etapie bulion z gotowanych warzyw. Gdy objawy agodniej, moemy wprowadzi do diety kleiki, nadal powinnimy jednak pamita o ich lekkostrawnoci, w adnym wypadku nie naley wic gotowa ich z dodatkiem tuszczu.

O odpowiednim odywianiu naley pamita take wwczas, gdy objawy grypy znikny. Po ich ustpieniu mona wcza do diety kolejne produkty, nadal jednak naley robi to stopniowo zaczynajc od tych, ktre nie stanowi powaniejszego obcienia dla odka. Szczeglnie niebezpieczne moe okaza si w tym kontekcie smaone i wdzone miso, wiadomo bowiem, e jest ono w stanie drani bon luzow odka. Z jego podawaniem naley wstrzyma si jeszcze co najmniej kilka tygodni zwaszcza, jeli grypa miaa ciki przebieg.

Grypa odkowa – ile trwa?

Trudno jednoznacznie odpowiedzie na pytanie o to, jak dugo trwa grypa odkowa, wiele zaley bowiem od oglnego stanu zdrowia pacjenta i charakteru samej choroby. Przyjmuje si, e jej najcisza posta trwa od jednego do trzech dni, cho objawy choroby daj o sobie zna nawet przez tydzie. Naley mie te na uwadze to, e grypa jelitowa jest chorob wysoce zaraliw, do zaraenia si ni moe wic doj nawet w czasie, w ktrym pacjent nie odczuwa charakterystycznych dla niej objaww.

Moe ci rwnie zainteresowa:

Zioa: domowy sposb na dolegliwoci jelitowe

Zatrucia pokarmowe latem. Tego lepiej nie je, jeli nie chcesz spdzi urlopu w toalecie

BL BRZUCHA - poznaj przyczyny dolegliwoci. Poka, gdzie boli, powiemy dlaczego [RYSUNKI]