Popularny lek na wrzody wzbudza wtpliwoci. Czy podwysza ryzyko raka odka?

Najnowsze badania sugeruj, e dugotrwae przyjmowanie powszechnie dostpnych i czsto przepisywanych lekw na wrzody moe zwiksza prawdopodobiestwo zachorowania na raka odka. Ile w tym prawdy?

Mowa tu o inhibitorach pompy protonowej (w skrcie IPP), rodkach, ktre s stosowane w leczeniu chorb grnego odcinka przewodu pokarmowego (przede wszystkim choroby wrzodowej odka i dwunastnicy, a take zgagi czy refluksu). IPP obniaj kwano soku odkowego, poniewa hamuj wytwarzanie kwasu solnego przez komrki bony luzowej odka. Nale do najczciej przepisywanych i kupowanych lekw na wiecie, a jeden z nich, omeprazol, znajduje si na Licie lekw podstawowych wiatowej Organizacji Zdrowia. Oprcz omeprazolu do grupy inhibitorw pompy protonowej nale lanzoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol i dekslanzoprazol.

Docz do Zdrowia na Facebooku!

Terapia IPP u wikszoci pacjentw przebiega dobrze. Leki maj dug list dziaa niepodanych, jednak zwykle nie s to dolegliwoci powanie zagraajce zdrowiu. Ostatnie badania sugeruj jednak, e dla okrelonej grupy pacjentw dugie przyjmowanie IPP moe by bardzo szkodliwe.

Czy wapno leczy objawy alergii? [NaZdrowie]

Grona bakteria

Wrogiem jest tu Helicobacter pylori, bakteria, ktrej nosicielami jest ponad poowa populacji. Moe pozosta upiona, jednak czsto prowadzi do rozwoju choroby wrzodowej odka i dwunastnicy. W niewielkim procencie przypadkw przyczynia si do wystpienia zanikowego zapalenia bony luzowej odka, ktre podwysza ryzyko zachorowanie na nowotwr odka. Istnieje podejrzenie, e to wanie leki IPP mog zwiksza ryzyko wystpienia tej choroby, a wic "pomc" rozwin si nowotworowi odka. Wicej o Helicobater pylori przeczytasz tutaj.

Doktor Ka Shing Cheung z Uniwersytetu Hongkongu wraz ze swym zespoem oraz naukowcami z University College London przeanalizowa dane 63 397 pacjentw z infekcj spowodowan Helicobacter pylori. Byli leczeni za pomoc trzech lekw - jednego z grupy IPP oraz dwch antybiotykw. Po zakoczeniu kuracji i wyleczeniu infekcji cz z nich kontynuowaa przyjmowanie lekw IPP, natomiast druga cz braa blokery receptora H2 (leki, ktre rwnie zmniejszaj wydzielanie kwasu solnego; nale do nich m.in. cymetydyna, famotydyna, nizatydyna, ranitydyna i roksatydyna).

Wysze ryzyko wystpienia nowotworu?

Z 63 397 osb wzitych pod uwag w badaniu 153 zachoroway na raka odka. To niewiele (tylko 0,24 procent), jednak analizy sugeruj, e u tych, ktrzy przyjmowali inhibitory pompy protonowej, ryzyko wystpienia nowotworu byo 2,44 raza wysze. Codziennie przyjmowanie PPI podwyszao to ryzyko do 4,55, a ponad trzyletnie codzienne przyjmowanie lekw dawao ryzyko a 8 razy wysze.

Nie wycigajmy pochopnych wnioskw

- eby mie pewno co do wystpienia cigu przyczynowo-skutkowego [midzy dugotrwaym przyjmowaniem IPP a zachorowaniem na raka odka - przyp. red.], trzeba by przeprowadzi bardzo szerokie randomizowane badania kliniczne. [...] Jednak - zgodnie z zachowaniem zasady ostronoci - nie powinno si przyjmowa lekw IPP duej, ni to konieczne - mwi Stephen Evans, profesor farmakoepidemiologii z Londyskiej Szkoy Higieny i Medycyny Tropikalnej, niezwizany z badaniami. Wszystkie skuteczne leki maj dziaania niepodane, zwykle negatywne, wic moliwe, e jednym z dziaa niepodanych przyjmowania IPP jest wanie wystpienie ryzyka raka odka. Publikacja przedstawia na to moliwe dowody, jednak nie udowadnia zwizku przyczynowo-skutkowego - dodaje.

Wtpliwoci budzi te fakt, e pacjenci, ktrzy musieli dugo przyjmowa IPP, byli - po prostu - gorszego zdrowia ni ci, ktrzy mogli odstawi inhibitory po krtkim czasie. Mona uzna zatem, i dlatego czciej zapadali na nowotwr odka.

Podsumowujc: jeli analizy okazayby si trafne (tzn. mielibymy pewno, e przyjmowanie IPP ma zwizek z zachorowaniem na raka odka), oznaczaoby to, e im intensywniejsze i dusze branie inhibitorw pompy protonowej, tym wiksze ryzyko wystpienia nowotworu zoliwego odka. Jednak nawet w przypadku udowodnienia takiego zwizku, trzeba pamita o tym, e oglne ryzyko nie byoby wysokie. Nie naley wic od razu wyrzuca swoich opakowa z IPP, lecz postpowa zgodnie z zaleceniami lekarza.

Inhibitory pompy protonowej s wanym elementem leczenia infekcji Helicobacter pylori i s bezpieczne przy krtkim przyjmowaniu. Powinno si jednak unika ich brania przez duszy czas - mwi jeden z naukowcw biorcych udzia w badaniach, profesor Ian Wong.

Wicej informacji o raku odka (przyczyny, objawy, leczenie) znajdziesz tutaj.

To take moe ci zainteresowa:

rdo: Gut (British Medical Journal), MDEdge, Science Alert, Science Media Centre, University College London, Wylecz.to