Zespoły nakładania - metoda diagnozowania

Podstawą przy stawianiu diagnozy jest analiza pojawiających się u pacjenta objawów. Dzięki przypisanym do poszczególnych schorzeń kryteriów udaje się, choćby w pewnym stopniu, ustalić przyczynę lub czynnik odpowiedzialny za występujące dolegliwości. Czasem jednak, mimo bardzo charakterystycznych objawów, nie udaje się przypisać ich tylko jednej chorobie. Takie przypadki medycyna nazywa zespołem nakładania.

O zespole nakładania, czyli współistnieniu kryteriów diagnostycznych typowych dla co najmniej dwóch schorzeń mówi się m.in. w przypadku:

chorób układu oddechowego:

chorób wątroby

  • samoistne zapalenie wątroby i pierwotna marskość żółciowa
  • samoistne zapalenie wątroby i pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
  • samoistne zapalenie wątroby i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby

chorób reumatycznych:

Więcej o: