Jedzenie kompulsywne, czyli niepohamowany apetyt

Obok bulimii i anoreksji niekontrolowane objadanie si naley do najczciej rozpoznawanych zaburze odywiania. Schorzenie moe pojawi si w kadym wieku. Wymaga leczenia pod okiem psychologa oraz dietetyka.


Jedzenie kompulsywne (BED – ang. binge eating disorder) charakteryzuje si nadmiernym i zbyt czstym siganiem po jedzenie. Posiki s zazwyczaj wiksze, jedzone duo szybciej ni normalnie. Ze wzgldu na pojawiajce tuz po jedzeniu uczucie wstydu i poczucie winy chorzy bardzo czsto jedz w samotnoci lub ukryciu.

Zajadanie stresu lub problemw, jak czasem nazywa si jedzenie kompulsywne, towarzyszy innym zaburzeniom. Najczciej obserwuje si je u osb naduywajcych alkoholu, nadmiernie impulsywnych, nie potraficych kontrolowa swojego zachowania.

Jedzenie kompulsywne, a bulimia

Mimo e choroba bardzo przypomina bulimi, w przeciwiestwie do cierpicych z jej powodu, osoby objadajce si nie wywouj u siebie wymiotw, ani nie przyjmuj rodkw przeczyszczajcych, ktre pozwol im szybko pozby si pokarmu. Rnica ta sprawia, e chorzy zaczynaj przybiera na wadze, co niejednokrotnie prowadzi do duej nadwagi, wrcz otyoci.

Dodatkowo chorzy bardzo czsto czuj si zmczeni, znueni, nie maj energii. W diecie pacjenta dominuj produkty wysokokaloryczne oraz sodycze.

agodzenie stresu czy problemw z pomoc jedzenia zazwyczaj zaczyna si bardzo niewinnie. Kiedy chorzy orientuj si, e co jest nie tak niekiedy wprowadzaj restrykcyjn diet, ktra zamiast pomc jeszcze bardziej pogbia problem.

Jedzenie kompulsywne - jak sobie pomc

Podstawowym i najwaniejszym punktem leczenia jest psychoterapia. Odpowiednio poprowadzona pozwoli odkry prawdziwy powd kompulsywnego objadania i nauczy sposobu radzenia sobie zarwno ze stresem, jak i problemami. Powinna by ona uzupeniona o rodki antydepresyjne oraz przeciwdziaajce otyoci.

Bardzo wane s take konsultacje dietetyczne, ktre pozwol opracowa odpowiednie menu oraz wyeliminowa bdy ywieniowe.