Angina - grona przyczyna ostrego blu garda

Potocznie angin nazywamy niemal kady bl garda. Tymczasem: to charakterystyczna, powana choroba, ktra nieprawidowo leczona prowadzi do gronych powika. Jak sobie radzi z angin wyjania specjalista

Angina jest oglnoustrojow chorob zakan, w ktrej obrazie najbardziej dominuj
zmiany zapalne w obrbie migdakw podniebiennych. Najczciej angina wywoana jest przez bakterie – gwnie paciorkowce ß-hemolizujce z grupy A (Streptococcus pyogenes). Inne czynniki etiologiczne to wirusy oraz rzadko grzyby.

Migdaki [ANATOMIA CZOWIEKA]

Docz do Zdrowia na Facebooku!

Angina jest chorob wystpujc gwnie w wieku dziecicym oraz u modych dorosych, ma to zwizek z aktywnoci ukadu chonnego grnych drg oddechowych tzw. piercienia Waldeyera w pierwszych latach ycia.

Objawy anginy

Choroba rozwija si nagle, najbardziej charakterystycznym objawem jest silny bl garda utrudniajcy poykanie. Inne dolegliwoci, skadajce si na peny obraz choroby to:
– wysoka gorczka (powyej 38°C)
– osabienie
– dreszcze
wymioty (objaw dotyczy maych dzieci, poniej 7 r..)
bl gowy
– ble kostno-stawowe.

Rozpoznanie anginy

Angin rozpoznaje si na podstawie obrazu klinicznego. W badaniu stwierdza si
powikszone, zaczerwienione migdaki podniebienne, czsto pokryte tawym nalotem, biaawy nalot na jzyku oraz powikszone wzy chonne, szczeglnie poduchwowe.

W celu okrelenia prawdopodobiestwa zachorowania na angin o etiologii paciorkowcowej stosuje si rnego rodzaju skale np. skala Centora-McIsaaca, Walsha. W zalenoci od uzyskanej punktacji ustala si wskazania do wykonania dodatkowych bada, takich jak szybki lateksowy test wykrywajcy antygen paciorkowca, wynik testu otrzymuje si po kilku minutach.

Jedynym pewnym potwierdzeniem zakaenia paciorkowcem jest wykonanie posiewu wymazu z garda, wynik uzyskujemy po 24-48 godzinach. Badanie umoliwia rwnie wykonanie antybiogramu, czyli okrelenie skutecznego w leczeniu antybiotyku.

Leczenie anginy: lody pomog?

Nieprawd jest, e lody s skuteczne w leczeniu anginy, wrcz przeciwnie. Spoywanie zimnych pokarmw, szczeglnie w upalne dni moe wywoa rozwj choroby. Lody, zimne napoje i pokarmy zalecamy po usuniciu migdakw podniebiennych, eby nie dopuci do przedwczesnego oddzielenia si skrzepu z rany. W stanie zapalnym, czyli anginie, dochodzi do przekrwienia chorego narzdu, co zwiksza przepyw krwi i dostarczanie czynnikw zwalczajcych infekcje. Zimne rzeczy spowodowayby obkurczenie naczy i odwrotny efekt. W anginie powinno si spoywa neutralne w smaku pokarmy/napoje w temp. pokojowej, eby miao to obojtny wpyw i nie dziaao dranico (gorce).

W zalenoci od etiologii anginy, leczenie jest rne.

W przypadku infekcji wirusowej polega na stosowaniu oglnych i miejscowych rodkw przeciwzapalnych: preparaty do pukania garda, w postaci aerozolu lub tabletki do ssania. W przypadku potwierdzenia etiologii bakteryjnej naley zastosowa antybiotyk, wg rekomendacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotykw, antybiotykiem z wyboru jest penicylina. Aby unikn szerzenia si zakaenia powinno ograniczy si kontakt chorego z otoczeniem przez 24 godziny od zastosowania skutecznego leczenia.

Moliwe powikania anginy

Nie naley bagatelizowa objaww wskazujcych na zachorowanie na angin, poniewa choroba ta moe powodowa grone dla zdrowia, a nawet ycia powikania. W przebiegu anginy moe doj do rozwoju powika miejscowych (najczciej powstanie ropnia w obrbie garda), a take bardziej niebezpiecznych – oglnych, takich jak m.in. posocznica, gorczka reumatyczna, kbuszkowe zapalenie nerek, uszkodzenie zastawek serca, zapalenie minia sercowego.

Aby wykry powikania naley wykona badania dodatkowe: morfologi, OB, badanie oglne moczu, EKG.

Nawracajce anginy s wskazaniem do leczenia operacyjnego, czyli zabiegu usunicia migdakw podniebiennych (tonsillectomii).

Nawracajce paciorkowcowe zapalenie garda i migdakw jest definiowane jako: 7 epizodw zakaenia w ostatnim roku lub 5 rocznie w cigu ostatnich 2 lat lub 3 rocznie w cigu ostatnich 3 lat. Jak si okazuje, pacjenci po wyciciu migdakw nie tylko pozbywaj si problemu anginy, ale take kaszlu i zakae grnych drg oddechowych.

Jedn z nowszych technik jest tonsillectomia z zastosowaniem lasera. Zastosowanie lasera pozwala na zmniejszenie krwawienia w trakcie operacji oraz przyspieszenie procesu gojenia.

Zmniejszenie wystpowania najczstszego powikania tonsillectomii, jakim jest krwawienie, umoliwia pacjentom szybszy powrt do normalnego funkcjonowania. Zabieg wykonany przy uyciu lasera jest bezpieczny.

Autorka: Magdalena Frckiewicz, specjalista otolaryngolog. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Klinice Otolaryngologii Dziecicej Szpitala Dziecicego przy ul. Marszakowskiej (Litewska) w Warszawie oraz w Klinice Otolaryngologii CSK MSW. Zajmuje si dziemi i dorosymi w zakresie leczenia zachowawczego i operacyjnego. Przyjmuje w poradni Otolaryngolodzy24