Makrocefalia - zaburzenie anatomiczne najczęściej wykrywane już u noworodków

Makrocefalia, czyli wielogłowie to rodzaj za burzenia anatomicznego pojawiającego niezależnie od wieku i płci pacjenta. Najczęściej podłożem tej niecodziennej zmiany jest choroba uwarunkowana genetycznie.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

O wielogłowiu mówi się gdy obwód głowy przekroczy 97 centyli. Pomiaru i oceny wielkości czaszki dokonuje się w oparciu o tzw. siatkę centylową (o tym, co to jest, do czego służy i na jakiej podstawie dokonuje się pomiarów przeczytasz tutaj). Czasem zdarza się, że mutacja genetyczna odpowiedzialna za makrocefalię jest dziedziczona. Do grupy schorzeń, w których nienaturalny odwód głowy stanowi jeden z objawów zalicza się:

- dysplazję obojczykowo-czaszkową

- zespół Sotosa

- zespół Weavera

- zespół Cowdena

- nerwiakowłókniakowatość

- stwardnienie guzowate

- zespół Bannayama-Rileya-Ruvalcaby

- zespół Lujana-Frynsa

- zespół Alexandra

- zespół Taya-Sachsa

- zespół Canavana

- mukopolisacharydoza

Czytaj także:

Progeria (Zespół progerii Hutchinsona - Gilforda)

Mikrocefalia

Choroba Gauchera

Idiopatyczne włóknienie płuc

Choroba Behçeta (choroba Behceta)

Więcej o: