Krup wirusowy (ostre podgłośniowe zapalenie krtani)

Szczekający kaszel u dziecka po przebudzeniu jest sygnałem do szybkiego kontaktu z lekarzem. Maluch przechodzi właśnie krup wirusowy, chorobę która może zagrozić jego życiu.

Krup wirusowy (ostre podgłośniowe zapalenie krtani) jest bardzo częstą choroba wśród dzieci. Występuję najczęściej u dzieci od 6. miesiąca życia do 3.roku życia (najwięcej zachorowań ok. 2. roku życia). Częściej atakuje chłopców niż dziewczynki. Choroba może przebiegać łagodnie, ale może także zagrażać życiu dziecka, dlatego też musi być uważnie nadzorowana.

Objawy

Choroba zaczyna się nagle, najczęściej w nocy. Na dzień lub dwa przed atakiem dziecko ma łagodną infekcję górnych dróg oddechowych. Charakterystyczne objawy to świst wdechowy, chrypka, suchy, szczekający kaszel. W miarę zwężania się okolicy podgłośniowej nasila się świst krtaniowy i dziecka zaczyna ruszać skrzydełkami nosa i zaciągać przestrzenie międzyżebrowe. Dziecko jest niespokojne i mocno płacze.

Leczenie

Wizyta u lekarza pediatry jest konieczna, gdy objawy ostrej niewydolności krtaniowej szybko nasilają się. Lekarz zaleca zazwyczaj podanie jednej dawki sterydów, której działanie utrzymuje się przez 3-4 dni. Następnie obserwuje się dziecko przez kilka godzin. Jeśli następuje polepszenie stanu, dziecko wraca do domu. Jeśli zaś nie ma poprawy zazwyczaj dziecko zostaje w szpitalu na obserwację.

W leczeniu krupu pomaga także nebulizacja środkami sterydowymi.

W leczeniu krupu nie stosuje się antybiotyków (jest to choroba wirusowa) ani przeciwkaszlowych. Można podać środek przeciwgorączkowy w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury.

W wyjątkowych, bardzo ciężkich przypadkach konieczne może być przeprowadzenie intubacji dotchawiczej i oddechu wspomaganego.

W zapobieganiu nawrotom krupu bardzo pomoże częste wietrzenie pokoju dziecka oraz jego nawilżanie. W pokoju nie powinno być za ciepło (najlepiej ok. 20 C).

Więcej o: