DNP Burner - zabójczy środek chwastobójczy jako wspomagacz odchudzania?

W Internecie roi się od "cudownych" środków mających pomóc w odchudzaniu, w tym niebezpiecznych spalaczy tłuszczu, tj. śmiercionośny DNP Burner. Odchudzający się z własnej woli przyjmują rakotwórczy i toksyczny środek chwastobójczy, wykorzystywany też w materiałach wybuchowych. Jak działa on na organizm i w jaki sposób sprawdzić, czy dany preparat na odchudzanie nie zagraża zdrowiu?

Dinitrofenol (DNP) początkowo był używany przez Amerykanów podczas wojny w Wietnamie. Celem jego stosowania nie była redukcja masy ciała, ale niszczenie pastwisk, lasów i kultur roślinnych. Niestety ta toksyczna dla człowieka jasnożółta krystaliczna substancja została również wykorzystana w produktach typu DNP Burner reklamowanych jako "spalacze tłuszczu" (tzw. Fat Burnery). I choć sprzedaż DNP w formie środka wspomagającego odchudzanie jest zabroniona, to jednak na niektórych stronach internetowych możemy znaleźć nielegalne oferty sprzedaży np. z Chin i USA. Pociąga to za sobą konsekwencje w postaci ofiar śmiertelnych wśród odchudzających.

Według badań opublikowanych w 2011 r. w Journal of Medical Toxicity, zanotowano około 62 zgony po spożyciu produktów zawierających dinitrofenol. Rozpowszechnienie tej substancji wśród osób, które decydują się ją stosować jako środek na odchudzanie, może pociągnąć za sobą dalszy wzrost przypadków śmiertelnych lub w najlepszym przypadku innych niebezpiecznych skutków zdrowotnych.

DNP - środek chwastobójczy, składnik materiałów wybuchowych

W latach trzydziestych XX wieku ten popularnie stosowany herbicyd (środek chwastobójczy) był używany jako środek przyspieszający spalanie tkanki tłuszczowej. Jednak ze względu na jego niekorzystny wpływ na zdrowie i życie zabroniono jego wykorzystania w tych celach. Dziś przed jego stosowaniem ostrzega między innymi Główny Inspektorat Sanitarny oraz RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach działający na terenie Europy). Dinitrofenol może być używany jedynie jako herbicyd oraz środek w materiałach wybuchowych- handel jako środek przemysłowy jest dozwolony i stale kontrolowany.

Substancja "spalająca" organizm od środka

DNP powoduje wzrost wytwarzania ciepła przez organizm, co objawia się m.in. przegrzaniem ciała, poceniem się, wysoką gorączką i utratą minerałów. Organizm musi spalić większe ilości tłuszczu i glukozy, aby uzyskać energię. Można powiedzieć, że substancja ta "spala" organizm od środka. Jak to wygląda w praktyce?

Ten związek chemiczny ogranicza powstawania ATP- nukleotydu stanowiącego jeden z podstawowych nośników energii dla komórek żywych. ATP jest stale wykorzystywany w różnych procesach zachodzących w ciele. Nie możemy go jednak magazynować, musimy go nieustannie wytwarzać. DNP utrudnia powstawanie ATP. Wówczas w celu pozyskania większych rezerw energii dochodzi do wzmożenia metabolizmu organizmu, a co za tym idzie zwiększenia spalania glukozy i tłuszczu. Faktycznie masa ciała spada, ale jednocześnie dochodzi do niszczenia narządów wewnętrznych m.in. uszkodzenia wątroby, serca.

Podobne działanie mają inne nitrowe pochodne fenolu np. DNC.

Objawy zatrucia dinitrofenolem (DNP)

Objawy zatrucia dinitrofenolem są związane ze zwiększonym metabolizmem i utratą elektrolitów. Należą do nich:

- wypryski (egzema)

- obrzęk płuc

- wysoka gorączka

- zmęczenie

- wzmożone pragnienie

- pocenie się

- mdłości

- wymioty i biegunka (prowadzące do dalszego odwodnienia organizmu)

- brak łaknienia

- zawroty głowy

- bóle głowy.

Jeśli po spożyciu podejrzanych produktów na odchudzanie zaobserwujesz u siebie wymienione wyżej objawy, bezzwłocznie zgłoś się do najbliższego szpitala lub punktu medycznego.

Jakie są skutki przyjmowania DNP?

Przyjmowanie produktów zawierających DNP zagraża zdrowiu. Do skutków przyjmowania DNP należą:

- silne zatrucia (przy stosowaniu dawki 3,5 mg/kg masy ciała)

- zaćmy

- silne reakcje alergiczne

- uszkodzenia skóry

- uszkodzenia serca

- uszkodzenia wątroby

- uszkodzenia układu nerwowego

- uszkodzenia układu krwionośnego

Ze względu na to, że substancja ta kumuluje się w organizmie w niektórych przypadkach może dojść nawet do śmierci.

Czy produkt na odchudzanie jest bezpieczny - jak to sprawdzić?

Jeśli masz wątpliwości, koniecznie sprawdź, czy spożywany przez ciebie produkt jest dozwolony do sprzedaży i bezpieczny.

Produkty można weryfikować na poniższych stronach:

- www.gis.gov.pl (strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego)

- www.rejestrsuplementow.pl (strona internetowa Krajowej Rady Suplementów i Odżywek)

Możesz również zwrócić się do dystrybutora o okazanie Świadectwa Jakości Zdrowotnej. Posiadanie odpowiednich certyfikatów świadczy o spełnianiu wymogów zdrowotnych przez dany produkt i dopuszczeniu go do handlu. Kupuj rozważnie i czytaj etykiety.

Śmierć w tabletkach przyjmowana z własnej woli

Nie istnieje cudowna pigułka rozwiązująca problemy z masą ciała. Sztuczne środki chemiczne nie mogą zastąpić prawidłowej diety i zdrowego stylu życia. DNP jest substancją toksyczną i rakotwórczą. Zagraża nie tylko naszemu zdrowiu, ale i życiu. Dinitrofenol może okazać się śmiercią w tabletkach. Co gorsza, aplikowaną sobie samemu z własnej woli.

Autor tekstu: Patrycja Sankowska, dietetyczka; www.diet-coaching.xaa.pl

Patrycja Sankowska udziela porad dietetycznych w naszym Dziale Porad

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Więcej o: