Badania na cukrzycę - glikemia z palca, krzywa cukrowa. Jakie są rutynowe badania cukrzyków?

Cukrzyca to bardzo poważna choroba, która nieleczona może skończyć się śmiercią. Wyróżnia się kilka typów tego schorzenia. Aby zdiagnozować cukrzycę, niezbędne jest wykonanie glikemii z palca oraz testu obciążenia glukozą. Po wykryciu tej choroby, pacjent objęty jest leczeniem, a także rutynowymi badaniami, które należy powtarzać kilka razy w roku.

Badanie na cukrzycę

Cukrzyca to nieuleczalna choroba, która polega na podwyższonym stężeniu glukozy we krwi. Komplikacje z poziomem cukru w organizmie wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania trzustki. Wyróżnia się kilka typów tej choroby:

 • cukrzycę typu I - wskutek uszkodzenia wysp trzustkowych (wysp Langherhansa) dochodzi do utraty zdolności produkowania insuliny w organizmie; pacjent zmuszony jest przyjmować inulinę po każdym posiłku i stale kontrolować poziom cukru we krwi;
 • cukrzycę typu II - tzw. cukrzyca insulinoniezależna, choroba polegająca na uodpornieniu się na insulinę organizmu oraz niedoborem insuliny we krwi, a także wysokim stężeniem glukozy;
 • cukrzycę ciężarnych - stan hiperglikemiczny organizmu (podwyższony poziom cukru we krwi), który dotyka kobiety zdrowe w okresie ciąży. Cukrzyca ciężarnych stanowi zagrożenie dla płodu, a kobiety chorujące na to schorzenie, znajdują się w grupie ryzyka zachorowalności po ciąży na cukrzycę typu II.

We wczesnym etapie rozwoju cukrzyca sygnalizowana poprzez takie objawy jak: senność, zmęczenie, nadmierne oddawanie moczu oraz nudności. Bardzo ważne jest więc, aby nie bagatelizować tych sygnałów i po ich zaobserwowaniu zgłosić się do lekarza, ponieważ specjaliści w pierwszej kolejności kierują pacjentów na badania cukrzycowe.

Istnieją dwa rodzaje badań na cukrzycę. Pierwszym badaniem jest tzw. "glikemia z palca". To bardzo popularny pomiar stężenia cukru w organizmie, na podstawie wyniku z krwi włośniczkowej, czyli krwi pobranej z opuszka palca. Badanie to polega na nakłuciu opuszka, a następnie nałożeniu kropli krwi na pasek glukometru. Glukometr to medyczne, mobilne urządzenie, które służy do szybkiego pomiaru stężenia glukozy we krwi. Jeżeli wynik jest niepokojący, badanie należy powtórzyć, wykonując test obciążenia glukozą.

Test obciążenia glukozą, zwany inaczej krzywą cukrową to dużo bardziej profesjonalne badanie na cukrzycę, które wykonuje się na podstawie krwi żylnej. Test obciążenia glukozą polega na:

 • pobraniu krwi żylnej na czczo (co najmniej 8 godzin po posiłku),
 • wypiciu roztworu glukozy (75 g) z wodą w ciągu 5 minut - obciążeniu glukozą organizmu,
 • pobraniu krwi żylnej po 2 godzinach od spożycia glukozy.

W trakcie badania, pacjent nie powinien spożywać pokarmów, wykonywać żadnej aktywności fizycznej oraz palić tytoniu. Cukrzycę diagnozuje się wtedy, gdy:

 • poziom glukozy na czczo wynosi ponad 126 mg/dl
 • poziom cukru we krwi po 2 godzinach od wypicia glukozy wynosi ponad 200 mg/dl

Test obciążenia glukozą jest obowiązkowym badaniem zlecanym ciężarnym. Badanie to polega na dodatkowym zmierzeniu poziomu cukru we krwi po 60 minutach od spożycia roztworu.

Cukrzyca ciążowa - badania, objawy i leczenie

Cukrzyca - badania rutynowe

Ze względu na to, że cukrzyca jest poważną chorobą przewlekłą, chory na nią powinien stale monitorować swój stan zdrowia. W tym celu powinien wykonywać następujące badania rutynowe:

 • Test hemoglobiny glikowanej (HbA1c) - badanie określające średnią wartość cukru we krwi za okres kilku miesięcy. Należy je wykonywać minimum 2 razy w roku;
 • Kreatynina z surowicy krwi - zalecana do sprawdzenia raz w roku, jej nieprawidłowy wynik wskazuje na problemy z układem moczowym;
 • Lipidogram - obejmujący badanie poziomu cholesterolu HDL i LDL oraz trójglicerydy. Zawyżone stężenie cholesterolu może prowadzić do miażdżycy. Badanie wykonuje się raz w roku;
 • Pomiar ciśnienia tętniczego - osoby chore na cukrzycę znajdują się w grupie chorych na nadciśnienie. W związku z tym, parametr należy kontrolować podczas każdej wizyty u lekarza;
 • Badanie okulistyczne - zalecane raz w roku;
 • EKG spoczynkowe oraz wysiłkowe - pierwsze wykonywane raz w roku, drugie raz na dwa lata u osób powyżej 35. roku życia w celu wykluczenia rozwoju choroby niedokrwiennej serca;
 • Badanie tętnic kończyn dolnych metodą dopplerowską - zalecane raz na dwa lata chorym powyżej 35. roku życia. Badanie ma na celu kontrolę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych (gdyż u cukrzyków mogą być uszkodzone przez glukozę);
 • Badanie neurologiczne wraz z oceną czucia wibracji - zalecane minimum raz w roku w celu wykluczenia uszkodzenia przez cukrzycę nerwów obwodowych;
 • Badanie ogólne moczu - należy je wykonywać co najmniej raz w roku;
 • Badanie stóp - diabetycy często cierpią na zespół stopy cukrzycowej, która objawia się poprzez zadrapania i stany zapalne na nogach. Badanie należy wykonywać podczas każdej wizyty kontrolnej
Więcej o: