MORFOLOGIA: Hematokryt. Normy, zbyt niski i wysoki hematokryt

Hematokryt to wskaźnik określający liczbę czerwonych krwinek w stosunku do pozostałych elementów składowych krwi. Hematokryt należy do najczęściej badanych parametrów przy klasycznym badaniu krwi (morfologii). W wynikach badań hematokryt kryje się pod oznaczeniem Ht lub HCT. Normy hematokrytu są inne dla kobiet i mężczyzn.

Wartość hematokrytu , czyli stosunku objętości skoagulowanych erytrocytów do objętości całej krwi, najczęściej podawana jest w procentach lub ułamkach. Materiał potrzebny do wykonania badania HCT pobiera się z żyły łokciowej, opuszków palców lub, tak jak w przypadku noworodków, z pięty. Oznaczenie hematokrytu można wykonać na dwa sposoby - mikroskopowo lub mikrohematokrytowo (poprzez wirowanie krwi w skalibrowanej kapilarze).

Hematokryt - normy

Poziom hematokrytu jest ściśle związany z wiekiem oraz płcią badanego. Prawidłowa wartość hematokrytu nie powinna przekraczać:

- u noworodków: 48-69 proc.

- u dzieci między 6-12 rokiem życia: 35-45 proc.

- u dziewczynek między 13-18. rokiem życia: 36-46 proc.

- u chłopców między 13-18 rokiem życia: 37-49 proc.

- u dorosłych kobiet: 36-46 proc.

- u dorosłych mężczyzn: 41-53 proc.

Przy porównywaniu wyników należy pamiętać, że laboratoria wykonujące badania stosują różne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mogą różnić się między sobą (wartość podana na wydruku badania to norma obowiązująca w danym laboratorium).

Hematokryt - powyżej normy. Co oznacza zbyt wysoki hematokryt?

Znaczny wzrost hematokrytu najczęściej ma związek z:

- niedokrwistością wtórną wywołaną chorobą nowotworową, przewlekłą chorobą płuc lub przebywaniem na dużych wysokościach

- niedokrwistością pierwotną (tzw. czerwienica prawdziwa)

- oparzeniem, stanem zapalnym

- ostrą biegunką, wymiotami, moczówką prostą lub nadmiernym poceniem

Hematokryt - poniżej normy. Co oznacza zbyt niski hematokryt?

Obniżony hematokryt może być wywołany:

- ostrym krwotokiem

- niedokrwistością związaną z niedoborem żelaza

- nieprawidłowym poziomem witamin i minerałów

- chorobą wątroby (marskość wątroby), szpiku kostnego lub nowotworem

Spadek hematokrytu pojawia się na skutek przewodnienia lub u kobiet w ciąży.

Chcesz się dowiedzieć więcej, coś Cię niepokoi, zapytaj lekarza

Zobacz wideo

Czytaj także:

Czas protrombinowy

Kinaza kreatynowa - normy

MPV

PLT

RDW

Badanie krwi i moczu

Więcej o: