35 proc. dorosych Polakw przyznaje, e nie potrzebuje seksu. Nowy raport o naszym yciu seksualnym jest wyjtkowo smutny

Seks jest przereklamowany? Co czwarty rodak z niego rezygnuje, 35 proc. mogoby to zrobi bez alu. Gwny powd - zmczenie i przepracowanie. Kochamy si nie tylko rzadziej, ale i krcej. Co jeszcze zmienio si przez ostatnie 20 lat? Profesor Zbigniew Izdebski przedstawi raport "Seksualno Polakw 2017".
Masturbacja nie jest za, zdrad umiemy ukry, zreszt bywa dla zwizku zbawienna... Seksualny obraz Polakw zadziwia Masturbacja nie jest za, zdrad umiemy ukry, zreszt bywa dla zwizku zbawienna... Seksualny obraz Polakw zadziwia Arkadiusz Gadaliski

35 proc. dorosych Polakw przyznaje, e nie potrzebuje seksu. Nowy raport o naszym yciu seksualnym jest wyjtkowo smutny

Seks jest przereklamowany? Co czwarty rodak z niego rezygnuje, 35 proc. mogoby to zrobi bez alu. Gwny powd - zmczenie i przepracowanie. Kochamy si nie tylko rzadziej, ale i krcej. Co jeszcze zmienio si przez ostatnie 20 lat? Profesor Zbigniew Izdebski przedstawi raport "Seksualno Polakw 2017".

Cykliczne badania prof. Izdebskiego Polakw 18+ (od 1997 roku, co 5 lat) pozwalaj obserwowa wyrane zmiany obyczajowoci seksualnej Polakw w poszczeglnych pokoleniach. I faktycznie, gdy wzi pod uwag sam stosunek do seksu, to obecni czterdziestolatkowie bardziej przypominaj dwudziestolatkw sprzed lat, ni swoich wczesnych rwienikw. Za to problemy seksualne od lat s niemal identyczne.

W jakim wieku czerpiemy najwicej radoci z seksu? Czy zdrada musi oznacza koniec zwizku lub przynajmniej pogorszenie relacji? Jak postrzegana jest kobieta, ktra nie osiga orgazmu? Dlaczego fizyczna blisko przestaje cieszy? Przedstawiamy gwne wnioski z raportu.

"Seksualno Polakw 2017" - badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy, wykonawca: IQS. Grupa badana: 2500 osb, reprezentatywna, losowo-kwotowa, uwzgldniajca pe, wiek, klas miejscowoci, wojewdztwo, wyksztacenie. Badanie przeprowadzono metod wywiadw bezporednich w domu respondenta + ankiety samodzielnie wypenianej przez badanych. Wikszo bada: grupa wiekowa 18 +, wybrane badania: 18-49 lat. Realizacja grudzie 2016/stycze 2017.

Docz do Zdrowia na Facebooku!

Kilka razy w tygodniu? Wielu Polakw nie kochao si wcale w cigu ostatniego roku...za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Kilka razy w tygodniu? Wielu Polakw nie kochao si wcale w cigu ostatniego roku...za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Arkadiusz Gadaliski

Aktywno seksualna Polakw

20 lat temu na pytanie o uprawianie seksu w ostatnim roku, a 86 proc. Polakw odpowiadao: TAK. Dzi ju tylko 76 proc. Zdaniem prof. Zbigniewa Izdebskiego to znaczcy, smutny spadek, ktry dotyczy kobiet i mczyzn w grupie wiekowej 18-49 lat. Czyli przyczyn nie jest raczej wyrane pogorszenie si stanu zdrowia.

Najczciej nam si po prostu nie chce. Zmczenie i przepracowanie to gwne przyczyny zaniechania

- czytamy w raporcie "Seksualno Polakw 2017".

A jeli ju si kochamy, to coraz krcej.

10 lat temu gra wstpna zajmowaa nam ponad 20 minut, dzi - zaledwie kwadrans. Sam akt seksualny dzi to niewiele ponad 14 minut, w 2001 roku siga niemal 19 minut.

Stosunek seksualny krok po kroku

Zobacz take:

Seks kluczowy dla najmodszych? Niekoniecznie. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Seks kluczowy dla najmodszych? Niekoniecznie. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Arkadiusz Gadaliski

Polacy a satysfakcja seksualna

Jeste po trzydziestce, ale jeszcze przed 50. urodzinami? Naleysz do tej grupy Polakw, ktrzy najczciej deklaruj (ok. 60 proc.), e seks jest w ich yciu wany. Odpowiednio: dla 16 proc. jest bardzo istotny, dla kolejnych 44 proc. - do istotny.

Wrd modszych rodakw podobnego zdania jest mniej ni poowa (16 proc. - bardzo wany, ale ju tylko 33 proc. przyznaje, e do wany). W grupie wiekowej 50+ zaledwie 21 proc. Polakw uznaje seks za istotny (sze proc. bardzo wany, 15 proc. do).

We wszystkich grupach wiekowych ponad 1/5 respondentw uwaa seks za zupenie nieistotny, a 14 proc. za niezbyt istotny, czyli 35 procent dorosych Polakw tak naprawd seksu nie potrzebuje.

Po pidziesitce robi si ju naprawd smutno. Prawie poowa kobiet uwaa seks za zupenie nieistotny, chocia tego samego zdania jest tylko 21 proc. mczyzn. Nic dziwnego, e maj oni problemy, by dogada si w sferze seksualnej z rwnolatkami.

A co z zadowoleniem?

Znowu najlepiej by w grupie wiekowej 30-49 lat, bo tu najwicej usatysfakcjonowanych rodakw: bardzo zadowolony co czwarty badany, a raczej zadowolona prawie poowa. W grupie 18-29 lat bardzo zadowolona prawie 1/5, a do zadowolone - niewiele ponad 30 proc.

Grupa 50+? Tylko osiem procent bardzo sobie chwali i prawie 30 proc. nie narzeka, a 44 proc. ani chwali, ani psioczy...

Czytaj take:

Mczyzna 50+, czyli czas na drug modo?

Kobieta 50+: dojrzao zasuguje na trosk i uwag

Seks, chocia nie masz na niego ochoty? Tak, dla dobra zwizku to si zdarza. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Seks, chocia nie masz na niego ochoty? Tak, dla dobra zwizku to si zdarza. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Arkadiusz Gadaliski

Seks w staym zwizku (i nie tylko)

Naprawd niewiele par idzie ze sob do ka na pierwszej randce (ok. 3 proc.). Zarazem niewiele wicej odkada seks na po lubie (5 proc.). Zwykle potrzebujemy kilku spotka, by zdecydowa si na seks - tak odpowiedziao ok. 45 proc badanych w wieku od 18 do 49 lat. Wrd osb po 50. roku ycia decyzja zapadaa najczciej po duszej znajomoci.

A potem kochamy si kiedy chcemy? Niezupenie.

Wikszo mczyzn (58 proc.) do seksu bez ochoty nie zmusza si nigdy. Podobnie postpuje prawie 40 proc. kobiet. Zarazem 16 proc. mczyzn przyznaje, e zdarza im si czasem wspy z on czy sta partnerk, chocia wcale im si nie chce. Seks z mem czy staym partnerem bez apetytu? Robi tak ponad 30 proc. kobiet.

Czytaj take: Zabjcy libido

A seks singli? Wszystkie kobiety chc staego zwizku, tylko si do tego nie przyznaj? 14 proc. wolnych pa przyznaje, e czasem umawia si wycznie w celu przeycia erotycznej przygody. Wrd panw robi tak prawie 35 proc. singli.

Najwicej wycznie seksualnych przygd przypada na okres 30-49 lat. Po 50. roku ycia decyduje si na nie tylko co 10. wolna osoba. A przed trzydziestk? 3/10 respondentw.

Menopauza - nie przestaa by kobiet

Przybywa masturbujcych si i akceptacji dla masturbacji. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Przybywa masturbujcych si i akceptacji dla masturbacji. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Arkadiusz Gadaliski

Polacy i masturbacja

Skoro w parze si nie ukada, to moe warto o masturbacji pomyle?

Wyglda na to, e tak uwaa coraz wicej Polakw.

W 1997 roku co pity Polak przyznawa, e si masturbuje, a prawie 40 procent twierdzio, e robili to w przeszoci i przestali. W 2017 masturbuje si ju ponad 35 proc., a do masturbacji w przeszoci przyznaje kolejne 31 proc.

20 lat temu zaledwie 13 procent kobiet ujawnio, e si masturbuje. Dzi to ju 23 proc. Przyrost u panw te znaczcy: z 25 do 47 proc.

A co z ocen masturbacji? Poczuciem winy?

Prawie poowa Polakw zgadza si z opini, e masturbacja pozwala lepiej pozna swoje ciao i w wikszym stopniu cieszy si seksem. Zarazem ten pogld przede wszystkim podzielaj osoby w grupie wiekowej 18-49 lat (prawie 60 proc.). Wrd osb starszych akceptacja dla masturbacji dotyczy czterech na dziesi osb.

Jestemy skutecznymi kamczuchami. Zdrada rzadko zostaje ujawniona. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Jestemy skutecznymi kamczuchami. Zdrada rzadko zostaje ujawniona. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Arkadiusz Gadaliski

Polacy a niewierno

Przyzwolenie na romans, gdy jest si w staym zwizku? 17 proc. Polakw nie ma z tym wikszego problemu. Absolutny brak zgody na zdrad deklaruje 37 proc. Reszta niezdecydowana... Rnice w grupach wiekowych i pci nie s tak znaczce, jak w innych badaniach.

Praca kusi

Dlaczego do zdrad w ogle dochodzi? Na pierwszym miejscu alkohol: co czwarty niewierny przyznaje, e wypi, nim zgrzeszy. Czterem procentom urwa si film, co setny wiaroomny sign po dopalacze.

Zarazem zodziejem czyni okazja - przekonuje prof. Izdebski. Partner/partnerka solo na urlopie? My: skok w bok (24 procent niewiernych).

Najczciej zdrady zwizane s z prac (ponad 60 proc.):

- konferencja/delegacja - 17 proc.

- w biurze/firmie - 15 proc.

- wyjazd integracyjny - 11 proc.

- duszy wyjazd zwizany z prac w kraju - 10 proc.

- duszy wyjazd zwizany z prac za granic - 9 proc.

Uwaga, mona byo udzieli wicej ni jednej odpowiedzi, czyli np. zdradziem, bo byem na delegacji, wypiem i urwa mi si film.

Co z konsekwencjami?

Z raportu wynika, e my, Polacy, jestemy wietnymi kamcami. O ponad 70 proc. zdrad partnerzy si nigdy nie dowiaduj. Do zdrady partnerowi przyznaje si 1/5 badanych, prawie 10 proc. dowiaduje si od innych osb.

Co si dzieje, jeli partner dowiaduje si o zdradzie? Najczciej dochodzi do rozpadu (35 proc.) lub relacje ulegaj pogorszeniu (u co czwartej pary). U co pitej pary nic si nie zmienia. 20 proc. przyznaje, e zdrada wzmocnia ich zwizek.

Uwaga, nawet jeli romans nie zostaje ujawniony, stae zwizki rozpadaj si z czasem (12 proc). Zwykle jednak nic si nie zmienia u wikszoci par.

Zobacz take:

Szybki numerek? Najlepsze pozycje seksualne

Zmczenie i stresy: to przeszkadza nam czerpa rado z seksu. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Zmczenie i stresy: to przeszkadza nam czerpa rado z seksu. Za raportem prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy: 'Seksualno Polakw 2017' Arkadiusz Gadaliski

Problemy seksualne Polakw

Dlaczego czasem nie moemy si kocha? W tej dziedzinie mamy nowego lidera. Kiedy gwn przeszkod by strach przed ci i chorobami roznoszonymi drog pciow. Dzi wci boimy si ciy (26 proc. kobiet i 13 proc. mczyzn), ale nic tak do seksu nie zniechca jak zmczenie i stres. To gwna przeszkoda dla obu pci (31 proc. kobiet i 21 proc. mczyzn).

Ronie liczba mczyzn, ktrzy boj si, e si nie sprawdz (14 proc.), a dla kobiet nadal wana jest obawa, e ich ciao nie jest do atrakcyjne (12 proc.).

Orgazm miernikiem mskoci i kobiecoci?

31 proc. Polakw uwaa, e mczyzna, ktry ma trudnoci z osigniciem orgazmu i utrzymaniem erekcji, nie jest w peni wartociowy. Surowe oceny panw w tym wymiarze to domena mczyzn. 40 proc. wyraa taki pogld. Tego samego zdania jest tylko 23 proc. kobiet. Z wiekiem raczej zdania nie zmieniamy.

A co z brakiem orgazmu u pa? Kobieta, ktra nie szczytuje lub ma z tym problemy, nie jest w peni wartociowa dla co pitego Polaka. To bardziej "dyskwalifikujce" w oczach mczyzn, chocia nie tak, jak niemoc mska (24 proc.). Panie dla siebie s jeszcze bardziej wyrozumiae: tylko 17 proc. wierzy, e osiganie orgazmu ma wpyw na ich warto.

Zobacz:

Pozycje seksualne dla pocztkujcych

Pozycje seksualne dla dojrzaych