Tego uczyliśmy się na lekcjach biologii, pamiętasz coś jeszcze?

1 / 17

Ciałko zieleni nazywane jest także chloroplastem.

2 / 17

Proces fotosyntezy zachodzi w miękiszu asymilacyjnym.

3 / 17

Autotrofy i heterotrofy to po prostu organizmy samo- i cudzożywne.

4 / 17

Nukleoid to odpowiednik jądra komórkowego u bakterii.

5 / 17

Kod genetyczny związany jest z szyfrowaniem sacharydów.

6 / 17

Mitozę dzielimy na interfazę, metafazę, replifazę i telofazę.

7 / 17

U ssaków osobniki męskie posiadają dwa chromosomy X, a osobniki żeńskie jeden chromosom X i jeden chromosom Y.

8 / 17

Żywicielem ostatecznym tasiemca nieuzbrojonego jest człowiek.

9 / 17

Surowica to osocze pozbawione fibrynogenu.

10 / 17

Insulina jest hormonem wytwarzanym przez tarczycę.

11 / 17

Nerki to narządy wydalnicze u kręgowców.

12 / 17

Podczas bruzdkowania wielokomórkowy zarodek, blastula, przekształca się w pęcherzyk - morulę.

13 / 17

Kości pneumatyczne są charakterystyczne dla ptaków.

14 / 17

Proces powstawania komórek jajowych to gonadogeneza, a powstawanie plemników - spermatogeneza.

15 / 17

Mięśnie poprzecznie prążkowane pracują niezależnie od woli, są odporne na zmęczenie, a ich skurcze są powolne i długotrwałe.

16 / 17

W uproszczeniu, synapsa jest miejscem komunikacji komórek.

17 / 17

Polip i meduza to postacie pod którymi występują parzydełkowce.