Czy wiesz, jaki wpływ na Twoje zachowanie ma nastrój?

1 / 6

Łatwiej rozpoznasz kłamstwo i nie dasz się oszukać, jeśli jesteś:

2 / 6

Czy humorem można się "zarazić" od ludzi, w których towarzystwie przebywamy?

3 / 6

Osoby w dobrym humorze są bardziej:

4 / 6

Które z poniższych produktów mogą mieć wpływ na poprawę nastroju i działać antydepresyjnie?

5 / 6

Ćwiczenia fizyczne mogą poprawić twój nastrój poprzez:

6 / 6

Depresję można rozróżnić od zwykłego smutku czy pesymizmu na podstawie:

Nastrój ma zasadniczy wpływ na sposób zachowania. Co go poprawia, a co obniża? Jak dobry i zły humor przekłada się na relacje z innymi i decyzje?