Ten QUIZ medyczny sprawdzi, co wiecie o sercu! 10/10 tylko dla nielicznych

1 / 10

Z ilu jam składa się serce?

2 / 10

W której jamie serca panuje najwyższe ciśnienie krwi?

3 / 10

Na częstotliwość pracy serca nie wpływa:

4 / 10

Spadek częstości pracy serca poniżej 60 uderzeń na minutę to:

5 / 10

Tętnica główna i aorta to nazwy tego samego naczynia.

6 / 10

Zastawka mitralna znajduje się pomiędzy:

7 / 10

Za odżywianie serca odpowiedzialna jest/odpowiedzialne są:

8 / 10

W ciągu 1 minuty serce przepompowuje _ _ _ litrów krwi.

9 / 10

Serce zbudowane jest z tkanki mięśniowej gładkiej, podobnie jak wątroba i inne narządy.

10 / 10

Najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce jest:

Odważycie się sprawdzić swoją wiedzę w quizie medycznym?