Czas na krwisty quiz wiedzy! To wyzwanie Was przerośnie

1 / 6

Ile podstawowych grup krwi wyróżnia się u ludzi?

2 / 6

Co jest odpowiedzialne za krzepnięcie krwi?

3 / 6

Na czym polega wyjątkowość grupy 0?

4 / 6

Ludwik Hirszfel był polskim immunologiem. Co takiego mu zawdzięczamy?

5 / 6

Jaki procent naszej krwi stanowi osocze?

6 / 6

W jakiej ilości krwi znajduje się miliard czerwonych krwinek?

Ile wiecie o krwi?