Obyście nie przeoczyli żadnej informacji. To quiz o wzroku!

1 / 9

Jak nazywa się lekarz zajmujący się ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem procesu widzenia?

2 / 9

Fototaksja to:

3 / 9

Daltonizm to inna nazwa:

4 / 9

Osoby z krótkowzrocznością:

5 / 9

Widzenie obrazu nieostro w pewnych obszarach widzenia z każdej odległości to charakterystyczna cecha:

6 / 9

Na czym polega leczenie zaćmy?

7 / 9

Czy zaćmę można dziedziczyć?

8 / 9

Pszczoły i ptaki widzą w:

9 / 9

W którym roku dokonano pierwszej amputacji oka?

Zdobędziecie komplet punktów?