W tym quizie pytamy tylko o pierwiastki chemiczne. Pamiętasz coś jeszcze?

1 / 12

Hel to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej __.

2 / 12

Fe to skrót od łacińskiego:

3 / 12

Ruten znajduje się w __ grupie.

4 / 12

Miedź oznaczona jest symbolem:

5 / 12

Wśród pierwiastków drugiego okresu nie znajdziemy:

6 / 12

S to symbol:

7 / 12

W grupie metali alkalicznych nie znajdziemy:

8 / 12

W grupie helowców znajdziemy:

9 / 12

Srebro oznaczone jest symbolem:

10 / 12

Łacińska nazwa sodu to:

11 / 12

Platyna znajduje się w __ grupie układu okresowego.

12 / 12

Wśród pierwiastków trzeciego okresu znajdują się m.in.:

.