Cytaty o dobrym zdrowiu i chorobie. Domylisz si, kto to powiedzia?

1 / 20

Denerwowa si to znaczy mci si na wasnym zdrowiu za gupot innych.

2 / 20

Myjcie si dziewczyny nie znacie dnia ani godziny.

3 / 20

Nadmierny bl, jak i nadmierna rado, jest rzecz gwatown i trwa krtko; serce czowieka nie wytrzymuje zbyt dugo adnej kracowoci.

4 / 20

Czowiek musi kocha, aby by zdrowym.

5 / 20

Czy to nie smutne, e wikszo ludzi musi zachorowa, by zda sobie spraw z cudownoci ycia?

6 / 20

W rkach dobrego lekarza i woda staje si lekarstwem.

7 / 20

I w cikiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciao sabnie, silniej czuje si dusz.

8 / 20

Poczwszy od pewnego wieku, wszystkie romanse s powane. Tak samo jak zaway.

9 / 20

Nie ten jest lekarzem, kto wszystkie recepty zna na pami, lecz ten, kto w odpowiedniej chwili umie do ksiki zajrze.

10 / 20

Zo jest chorob duszy.

11 / 20

Wszystko jest w rkach czowieka. Dlatego naley je czsto my.

12 / 20

Zdrowie jest stanem niepewnym i nie wry nic dobrego. Lepiej jest by sobie spokojnie chorym, wtedy przynajmniej wiemy, na co umrzemy.

13 / 20

Zdrowy ebrak jest szczliwszy ni chory krl.

14 / 20

W skali geologicznej czowiek yje jak motyl - jednodniwka.

15 / 20

Kryje si co niedobrego w mczyznach, ktrzy unikaj wina, gier, towarzystwa piknych kobiet i ucztowania. Tacy ludzie albo s ciko chorzy, albo w gbi duszy nienawidz otoczenia.

16 / 20

Bicia czowiek dugo nie wytrzymuje. Nawet bicie serca koczy si mierci.

17 / 20

Choroba jest klasztorem, ktry ma swoj regu, swoj ascez, swoje cisze i swoje natchnienia.

18 / 20

Serce to jeszcze za mao, eby kocha.

19 / 20

Jeli czowiek zastanawia si nad swym ciaem i nad sw moralnoci, to zazwyczaj stwierdza, e jest chory.

20 / 20

Badania w dziedzinie medycyny dokonay tak olbrzymiego postpu, e dzi - praktycznie biorc - nikt ju nie jest zdrowy.