Kiedy i przeciw czemu powinnam szczepić dziecko?

I. Kalendarz szczepień (część A i B)
Dołącz do nas na Facebooku!

I.A. Wiek Szczepienie przeciw

1 rok życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo
Gruźlicy - śródskórne szczepionką BCG

2. miesiąc życia (po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B) Błonicy, tężcowi, krztuścowi - podskórnie szczepionką DTP
przełom 3. i 4. miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia) Błonicy, tężcowi, krztuścowi - podskórnie szczepionką DTP Poliomyelitis - podskórnie lub domięśniowo szczepionką zabitą - IPV (1., 2. i 3. typ wirusa) pierwsza dawka
5. miesiąc życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia), błonicy, tężcowi, krztuścowi - podskórnie szczepionką DTP Poliomyelitis - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1., 2. i 3. typ wirusa) druga dawka

przełom 6. i 7. miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia) WZW typu B - domięśniowo Poliomyelitis - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1., 2. i 3. typ wirusa) trzecia dawka
12. miesiąc życia Gruźlicy - śródskórnie szczepionką BCG
2. rok życia 13.-14. miesiąc życia Odrze - podskórnie szczepionką żywą
16.-18. miesiąc życia błonicy, tężcowi, krztuścowi - podskórnie szczepioną DTP Poliomyelitis - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1., 2. i 3. typ wirusa) czwarta dawka
okres przedszkolny 6. rok życia błonicy, tężcowi - podskórnie szczepionką DT Poliomyelitis - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1., 2. i 3. typ wirusa)
7. rok życia Odrze - podskórnie szczepionką żywą
po 6 tygodniach od szczepienia przeciw odrze Gruźlicy - śródskórnie szczepionką BCG
szkoła podstawowa i gimnazjum 11. rok życia Poliomyelitis - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1., 2. i 3. typ wirusa)
12. rok życia Gruźlicy - śródskórnie szczepionką BCG
13. rok życia Różyczce - podskórnie
14. rok życia WZW typu B - domięśniowo 3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy
Błonicy, tężcowi - podskórnie szczepionką Td

szkoła ponadpodstawowa 18. rok życia Gruźlicy - śródskórnie szczepionką BCG
19. rok życia lub ostatni rok nauki w szkole błonicy, tężcowi - podskórnie szczepionką Td
I. B. Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

Szczepienie przeciw Osoby podlegające szczepieniu
gruźlicy śródskórnie szczepionką BCG - tuberkulinoujemni studenci medycznych i uczniowie policealnych szkół medycznych (w pierwszym miesiącu nauki) nie zbadani próbami tuberkulinowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy
WZW typu B - domięśniowo - pracownicy wykonujący zawody medyczne o wysokim ryzyku zakażenia
- uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych oraz studenci akademii medycznych w ciągu pierwszego roku szkolnego lub akademickiego

- osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych);

Błonicy - podskórnie szczepionką monowalentną (d, D) lub skojarzoną ze szczepionką przeciw tężcowi (Td, DT) - osoby ze styczności z chorymi na błonicę
- pracownicy służby zdrowia, personel zatrudniony w ośrodkach dla uchodźców, wytypowani funkcjonariusze policji, osoby zatrudnione na przejściach granicznych oraz przy obsłudze pasażerów w komunikacji lotniczej, kolejowej i autobusowej na trasach międzynarodowych w kierunku wschodnim,

- osoby wyjeżdżające do państw, w których występują zachorowania na błonicę,

- osoby w wieku 20-29 lat ze wschodnich województw przygranicznych.

Tężcowi - podskórnie szczepionką zabitą ze wskazań indywidualnych osoby, które uległy zranieniu.
Wściekliźnie - domięśniowo szczepionką zabitą ze wskazań indywidualnych osoby podejrzane o zarażenie wirusem wścieklizny (pokąsane przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę, dzikie lub nieznane).
Szczepienie w wytypowanych punktach szczepień przy szpitalach zakaźnych lub wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych.Durowi brzusznemu - podskórnie szczepionką Ty lub TyTe decyzję podejmuje wojewódzki inspektor sanitarny zależnie od lokalnej sytuacji epidemiologicznej.
II. A. Szczepienia zalecane Finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia

Szczepienie przeciw Zalecane osobom
WZW typu B - domięśniowo - przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia,
- chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.

II. B. Szczepienia zalecane Nie finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia

Szczepienie przeciw Zalecane osobom
WZW typu B domięśniowo - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- dzieciom, nie podlegającym szczepieniom obowiązkowym,

- młodzieży,

- osobom w wieku 20-40 lat, zwłaszcza kobietom,

- osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny.

WZW typu A domięśniowo - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki,

- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, szczególnie zalecane dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej, które nie chorowały na WZW typu A,

- osobom wyjeżdżającym do krajów rozwijających się i innych o wysokiej zapadalności na WZW typu A,

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności.

Odrze, śwince, różyczce - podskórnie - jedną dawką szczepionki skojarzonej

- dzieciom w wieku 13-15 miesięcy oraz w 7. roku życia zamiast obowiązkowego szczepienia przeciw odrze:

podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia: szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.

Śwince - podskórnie - jedną dawką szczepionki pojedynczej

- dzieciom od 13. miesiąca życia nie szczepionym przeciw śwince (szczepionkami skojarzonymi); podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na świnkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia: szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.

Grypie - dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki.

Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

Ze wskazań klinicznych i indywidualnych:

- przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek),

- w stanach obniżonej odporności,

- w podeszłym wieku;

ze wskazań epidemiologicznych:

- pracownikom służby zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa oraz osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi bądź pracującym na otwartej przestrzeni.

Kleszczowemu zapaleniu mózgu - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby:

osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ B

- domięśniowo lub podskórnie

- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- dzieciom od drugiego miesiąca życia dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp.

Jeżeli szczepienie stosuje się w pierwszym roku życia dziecka, najlepiej pierwszą dawkę podać jednocześnie ze szczepionkami WZW B i DTP, drugą z DTP i Polio (IPV), natomiast dawką trzecią ze szczepionkami DTP i Polio (OPV).

Błonicy, tężcowi - podskórnie - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- osobom dorosłym (szczepionym podstawowe) pojedyncze dawki przypominające co dziesięć lat, a nie szczepionym w przeszłości - szczepienie podstawowe.

Różyczce - podskórnie - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki- młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) dla zapobiegania różyczce wrodzonej. Nie wolno szczepić w okresie ciąży. Przez trzy miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

Żółtej gorączce i innym chorobom

- wyjeżdżającym za granicę, według wymogów kraju docelowego oraz Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Szczegółowych informacji udzielają wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.Czytaj także:

Szczepionka na pneumokoki

Szczepionka przeciwgrypowa

Pierwsza skuteczna szczepionka przeciw HIV

Szczepionka przeciw wrzodom żołądka

Immunoglobuliny anty - D

Więcej o: