Czy jeden atak pęcherzyka żółciowego uzasadnia skierowanie na operację, czy też można jej jeszcze uniknąć?

Należy sprecyzować pojęcie ?atak? pęcherzyka.
Jeżeli mamy na myśli stan zapalny pęcherzyka spowodowany innymi niż kamica przyczynami, to niekoniecznie. Jeżeli mamy na myśli kolkę kamiczą z ewentualnym następczym procesem zapalnym, to można rozważyć możliwość operacji, ale decyzja zależy od stopnia zaawansowania kamicy. Jednorazowy incydent zapalny nie jest sam w sobie bezwzględnym wskazaniem do wykonania operacji usunięcia pęcherzyka. Na pewno można przyjąć za standard, że nawet pierwszorazowy "atak" pęcherzyka daje podstawę do zbadania stanu pęcherzyka za pomocą USG. Propozycja dalszego leczenia zależy od oceny stanu pęcherzyka. Ale z doświadczenia wiadomo, że kamica pęcherzyka żółciowego prędzej czy później kończy się jego usunięciem.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

Więcej o: