Dlaczego jednorazowy zastrzyk może być powodem zakażenia wirusem wzw B?

Nie może, jeżeli prawidłowo wykonuje się iniekcję.
Do zakażenia wirusem wzw B przy zastrzykach sprzętem jednorazowym może dojść jedynie wskutek przeoczenia czy pomyłki, np. podczas nieprawidłowego odkażenia skóry przed podaniem leku, przez przeniesienie wirusa z błony śluzowej jednego pacjenta na skórę innego za pośrednictwem rąk podającego (nie umyte ręce w wyniku pośpiechu często wymuszonego sytuacją, brak jednorazowych rękawiczek) lub w wyniku pomyłki powodującej, że podano dwóm różnym pacjentom lek z jednej strzykawki, np. gdy odkłada się strzykawkę celem ewentualnego dostrzyknięcia leku, a potem podaje innemu pacjentowi.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

Więcej o: