Wpływ ćwiczeń i ruchu na organizm

Ruch - jako środek leczniczy ma zdolność oddziaływania na wszystkie narządy naszego organizmu.
Wpływ ćwiczeń i ruchu na organizm red. Ruch - jako środek leczniczy ma zdolność oddziaływania na wszystkie narządy naszego organizmu. Głównym wskazaniem do zastosowania ruchu jako środka leczniczego jest upośledzenie sprawności fizycznej chorego.

Odpowiednio stosowane ćwiczenia mają zasadniczy wpływ na:

1. Stawy

- utrzymują pełny zakres ruchu w stawach lub wpływają na jego zwiększenie,

- kształtują powierzchnie stawowe,

- utrzymują torebki stawowe i więzadła w sprężystości i elastyczność,

- kształtują lepsze uwapnienie kości.

Bezruch prowadzi do odwapnienia układu kostnego i zaburzeń w ukrwieniu oraz do bolesności.

2. Mięśnie

Ćwiczenia i ruch wpływają również kształtująco na mięśnie:

- zwiększają siłę i masę mięśni,

- poprawiają ich czynność,

- utrzymują prawidłową długość i elastyczność mięśni,

- rozwijają zdolność reagowania mięśni na bodźce układu nerwowego,

- skurcze i rozkurcze mięśni ułatwiają prawidłowe krążenie krwi na obwodzie i odpływ chłonki naczyniami chłonnymi.

3. Układ nerwowy

Ćwiczenia i ruch spełniają funkcję czynnika pobudzającego ośrodkowy układ nerwowy:

- rozwijają pamięć ruchową,

- szybkość i łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne,

- ćwiczenia mogą zmniejszyć zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów.

4. Układ oddechowy

Poprzez ćwiczenia można nauczyć pacjenta prawidłowego oddychania i zwiększyć pojemność życiową płuc, co wpływa na:

- lepsze utlenienie krwi krążącej,

- prawidłową czynność oddechową, elastyczność i prężność tkanki płucnej oraz siłę mięśni oddechowych,

- kształtowanie klatki piersiowej i postawy człowieka,

- wydolność układu oddechowego, co w konsekwencji wpływa na ogólną sprawność fizyczną.

5. Układ krążenia:

- ćwiczenia i ruch zwiększają wydolność i sprawność układu krążenia, co ma ogromne znaczenie dla osób z chorobą Parkinsona, gdyż choroba ta dotyczy przeważnie osób po 50. roku życia.

- ćwiczenia i ruch wpływają poprzez pracę mięśni stymulująco na obwodowy układ krążenia, tzn.: ułatwiają dopływ krwi tętniczej do obwodu, a przede wszystkim wspomagają odpływ krwi żylnej i chłonki.

6. Układ trawienny

Ćwiczenia i ruch mają wpływ na prawidłowe funkcjonowania mięśni gładkich i narządów leżących w jamie brzusznej:

- ćwiczenia poprawiają czynność tych narządów i mięśni,

- zapobiegają zaparciom i zaleganiu moczu w drogach moczowych, co ma ogromne znaczenie dla osób z chorobą Parkinsona.

Ruch i ćwiczenia jako bodźce naturalne oddziaływają na cały nasz organizm. Wpływają na prawidłowe jego funkcjonowanie, na czynności jego narządów, co w konsekwencji zwiększa lub przywraca choremu pełną sprawność fizyczną.